Makelaarsvereniging Amsterdam
MVA Expats
 • Het meest actuele aanbod van Amsterdam e.o.
 • Alle kennis
  van de Amsterdamse woningmarkt bij elkaar
 • Betrouwbare dienstverlening
  door bijna 500 MVA - makelaars
nieuws-archief
Nieuws

Nieuws archief

WOON 2011

(17 November 2011, 15:03)

WOON 2011 Amsterdam:

‘Het devies is en blijft “Eerst verkopen en dan pas kopen!”’

Op 17 november a.s. heeft de 6e editie van de woningmarktrapportage WOON Amsterdam het licht zien. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de heer Egbert de Vries, wethouder Stadsdeel Zuid Amsterdam.

Door de samenwerking tussen de Dienst Belastingen van de Gemeente Amsterdam (DBGA), de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) wordt voor het zesde achtereenvolgende jaar een totaal beeld van de Amsterdamse woningmarkt gegeven.

In het rapport WOON Amsterdam 2011 staat het thema “Waar staan we nu?” centraal. Dit thema komt op een goed moment terugkijkend op de drie jaar voor en drie jaar na de val van Lehman Brothers, de katalysator van de kredietcrisis. De crisis deed de financiële wereld op zijn grondvesten schudden. De daardoor ontstane prijsverschuivingen voor Amsterdamse koopwoningen zijn niet altijd zichtbaar.

Het afgelopen jaar vertoonde de markt weer wat oplevingen waardoor de markt zich gemiddeld in totaliteit stabiliseerde. Van een structurele verbetering is echter voorlopig nog geen sprake. De overheid tracht de impasse te doorbreken door tijdelijk de overdrachtsbelasting te verlagen van 6% naar 2%. Het is nog niet duidelijk wat hiervan het effect is en of het beoogde doel wordt bereikt. Vooralsnog hopen zowel potentiële verkopers, kopers en financiers op betere tijden. Op dit moment blijven woningeigenaren gewoon in hun huis zitten en stagneert de doorstroming. Deze misbalans op de markt moet om en er is daarom een groeiend verlangen naar meer prijsevenwicht.

De cijfers over 2011 in deze rapportage omvatten de periode tot en met het 3e kwartaal. De woningmarkt toont van kwartaal op kwartaal een ander beeld. Het laatste kwartaal van 2010 is niet slecht, met een aanvankelijk terugkerend vertrouwen van de consument, later daalt het vertrouwen, maar zorgt de verlaging van de overdrachtsbelasting weer voor een positieve impuls. Het laatste kwartaal zal bepalend zijn voor het totale eindresultaat van 2011. Veel hangt daarbij af van het verloop van de schuldencrisis. De ontwikkeling van het totaal aantal transacties in Amsterdam voor het gehele jaar 2011 lijkt zijn minimale volume te hebben gevonden: de grens van 5.000 transacties in Amsterdam lijkt de basis te zijn van het aantal transacties wat in de markt dient plaats te vinden. In een stad met bijna 400.000 woningen en 790.000 inwoners blijft altijd een urgente woonbehoefte. Denk aan een nieuwe werkkring, gezinsuitbreiding, overlijden, samenwonen en echtscheidingen. Het zijn die beslissingen, die er voor zorgen dat de mensen een oplossing moeten zoeken voor hun huisvestingsvraagstuk en ondanks welke marktsituatie minimaal actief zullen blijven op de markt. Het bewijs ligt er dat de markt zich ondanks de verzwaring van de hypothekennormen, de schuldencrisis en onzekerheid over het regeringsbeleid behoorlijk staande kan houden.

Met een totaal -binnen het werkgebied van de MVA - van 5.288 verkooptransacties, 4.234 voor de stad en 993 voor de regio, tot en met het 3e kwartaal blijven veel particulieren op zoek gaan naar een nieuw onderkomen. Dit niveau ligt echter nog wel lager dan 2010. Het devies is en blijft “Eerst verkopen en dan pas kopen!” Meer balans in vraag en aanbod zorgt voor een gezonde markt.

Uitgebreide informatie is beschikbaar via onze gezamenlijke website: www.woonamsterdam.info De cijfers op deze site wordt overigens het gehele jaar door geactualiseeerd.

3e kwartaal transactiecijfers regio AMSTERDAM

(6 Oktober 2011, 16:47)

IN AMSTERDAM IS HET AANTAL TRANSACTIES (1787) MET 8,4% t.o.v. het 3e kwartaal 2010 GESTEGEN (en geeft slechts een geringe daling met 0.1% tov 2e kwartaal van dit jaar te zien). Ook in de Haarlemmermeer, Waterland en de Zaanstreek zijn het aantal transacties gestegen. De transactieprijs daalde in Amsterdam met 0.9% tov een jaar eerder en 3.2% tov 2e kwartaal 2011; de gemiddelde transactieprijs komt daarmee op € 252.000,=; de looptijd is t.o.v. vergelijkbare periode 2010 met 9.9% gestegen, te weten gemiddeld 78 dagen. Landelijk steeg het aantal transacties met 3.9% tov 3e kwartaal 2010, was de gemiddelde transactieprjs € 231.000,-- (daling van 2.1% tov 2010); prijs per m2 € 2.102 (daling 0.8% tov 2010 en 0.5% tov 2e kwartaal 2011); looptijd: 135 dagen (een stijging van 16.% tov 2010 en 8.9% tov 2e kwartaal 2011)

Kortsamengevat onderstaand de cijfers binnen het werkgebied van de MVA: (regio) Amsterdam (incl. Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Abcoude)
- Transactieprijs: € 252.000,-- daling 0.9% tov 3e kwartaal 2010 en daling 3.2% tov 2e kwartaal 2011
- Aantal transacties: 1787 3e kwartaal: stijging 8.4 % tov jaar eerder en geringe daling met 0.1% tov 2e kwartaal 2011
- Prijs per m2: € 3.370,---: stijging 0.7% tov 2010 en daling 1.1% tov 2e kwartaal 2011
- Looptijd: 78 dagen: stijging 9.9% tov 2010 en 18.2% tov 2e kwartaal 2011

Haarlemmermeer (Aalsmeer, Badhoevedorp, Uithoorn, Haarlemmermeer en Halfweg):
- Transactieprijs: € 254.000,--: een daling van 0.8% tov 3e kwartaal 2010 en een evengrote daling tov 2e kwartaal 2011
- aantal transacties: 324: stijging 14.6% tov 3e kwartaal 2010 en lichte stijging van 0.4% tov 2e kwartaal 2010
- prijs per m2: € 2.347,--: stijging 4% tov 2010 en 1.7% tov 2e kwartaal 2011
- looptijd: 109 dagen: stijging met 12.7% tov 2010 en 11.2% tov 2e kwartaal 2011

Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wijdewormer, Graft):
- transactieprijs € 249.000,-- een daling van 7.7% tov 3e kwartaal 2010 en een daling met 3.8% tov 2e kwartaal 2011
- aantal transacties: 186: een stijging met 2.3% tov 2010 en een daling van 3.5% t.o.v. 2e kwartaal 2011
- prijs per m2: € 2.144,--; een daling van 2.9% tov 2e kwartaal 2011 en een daling van 4.6% tov 2010
- looptijd: 153 dagen: een daling met 0.8% tov zelfde periode 2010 en een stijging van 22% tov 2e kwartaal 2011

Zaanstreek (Zaanstad, Oostzaan, Jisp, Wormer):
- transactieprijs € 200.000,--: een daling van 4.6% tov 3e kwartaal 2010 en een daling van 1.2% tov 2e kwartaal 2011
- aantal transacties: 263: een stijging van 22.9% tov een jaar eerder en een geringe daling met 0.8% tov 2e kwartaal 2011
- prijs per m2: € 1.941,--; daling met 4.4% tov jaar eerder en 4.2 % tov 2e kwartaal 2011
- looptijd: 106 dagen: een stijging van 4.9% tov 2e kwartaal 2011 en 14.2% tov jaar eerder

GRATIS VEILING APP

(6 Oktober 2011, 16:47)

De eerste APP van het eerste veilinghuis in onroerend goed in Nederland beschikbaar!!

Vanaf vandaag (4 oktober 2011) kunt u GRATIS in de Appstore downloaden de app van de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling (EAOGV). De app is beschikbaar voor Iphone en Ipad en voor op Android gebaseerde mobiles en tablets. Toets in de app store het woord veiling of EAOGV in en u vindt deze app icoon.

Op de app vindt u het actuele aanbod van de bij de EAOGV te veilen onroerend goed objecten, nieuws en een uitleg over de werking veiling. Tevens is de Engelse vertaling van een en ander raadpleegbaar. De app biedt ook een push notification (zie bericht) waardoor wij, als u die aanzet, korte berichten naar u kunnen sturen, zoals nieuwe veilingobjecten.

De Eerste Amsterdamse Onroerend goed veiling is er van overtuigd u hiermee mee weer een interessante tool binnen de onroerend goed markt te bieden

WIJZIGING VEILINGTARIEF

(5 Juli 2011, 14:59)

WIJZIGING TARIEF EERSTE AMSTERDAMSE ONROEREND GOED VEILING met ingang van 1 september 2011

Na gesprekken met nagenoeg alle financiers/hypotheekverstrekkers, veilende makelaars én de wens aansluiting te krijgen bij de overige 15 regioveilingen, zal het veilinghuis EAOGV ingaande 1 september 2011 een geheel andere tariefstructuur gaan toepassen. De voornaamste wijziging is dat in principe de kosten van het veilinghuis ten laste komen van de koper, daar waar deze tot nu toe steeds door verkoper verschuldigd waren! Het tarief is van toepassing op zowel vrijwillige veilingen, veilingen wegens sterfgeval, executoriale verkopingen ex art. 3:268 bw en 514 ev WvBRv

De aanpassingen op een rijtje:

 • tarief ten laste van koper
 • tarief is verlaagd naar € 1.500,-- (was € 1.680,--) excl.b.t.w. per te veilen kavel
 • korting bij inschakeling direktie-makelaar komt te vervallen
 • Benadrukt wordt de mogelijkheid tot het maken tariefafspraak in afwijking van het tarief onder 1.1.
 • de mogelijkheid wordt verkoper geboden het tarief van het veilinghuis voor zijn last te laten komen ook dan is betaling binnen 8 dagen na veiling verschuldigd
 • bij verkoop uit de hand, ophouden, niet gunnen, intrekking is er geen sprake van een koper en is het tarief van het veilinghuis verschuldigd door VERKOPER
 • bij intrekking, uitgesteld (wegens bieding) of niet doorgaan van een executieveiling is het intrekkingstarief verlaagd naar 50% (was 60%) van de te verwachten opbrengst mits die aankondiging het veilinghuis bereikt 36 dagen voor dat de veiling zou plaats vinden.
 • De plokpenning wordt uitbetaald door verkoper (ongewijzigd) tenzij deze vooraf besluit deze ten laste te brengen van koper

Deze wijziging van het tarief is naar verwachting een “tijdelijke” maatregel. Daar waar de EAOGV haar tarief (tot 1-9-2011) steeds in rekening bracht bij verkoper zal op het moment dat de wetgeving executieveilingen een feit wordt en daarin definitief is vastgesteld dat alle veilingkosten voor rekening verkoper komen, ons tarief dienovereenkomstig weer worden aangepast.

Het volledige tarief gelieve u in de bijlage aan te treffen.

jaarcijfers WOON 2010

(23 Juni 2011, 17:18)

Eind november vorig jaar presenteerden wij tesamen met de dienst gemeentebelastingen en de Amsterdamse federatie woningcorporaties de WOON 2010. Tezelfder tijd lanceerden wij de daarvoor ontwikkelde nieuwe website: www.woonamsterdam.info.

Inmiddels is aan de hand van de cijfers 4e kwartaal 2010 de site geactualiseerd en vindt u het jaaroverzicht 2010 gemeente Amsterdam en de stadsdelen. Een korte interpretatie van deze jaarcijfers is:

Amsterdam
Het herstel van de Amsterdamse woningmarkt is in het vierde kwartaal van 2010 doorgegaan. In het vierde kwartaal zijn 2089 woningen verkocht, daar waar in de eerste drie kwartalen 4.297 woningen zijn verkocht. In heel 2010 zijn in Amsterdam 6.386 woningen verkocht. Vergeleken met 2009 blijft het aantal verkopen constant, maar blijft altijd nog zo’n 10% tot 20% achter op de voor Amsterdam gebruikelijke hoeveelheid van verkochte woningen.De mediane prijsstijging per m2 is in 2010 gelijk aan 3,2%. De prijsdaling van -3,3% in 2009 is daarmee bijna weggewerkt. Het prijsniveau van de gemiddelde woning in Amsterdam komt daarmee uit op het niveau van begin 2008 (zie Ontwikkeling prijsindex).

Stadsdelen
Het beeld van Amsterdam weerspiegelt zich in de stadsdelen behalve in Noord. Anders dan in de andere stadsdelen dalen de prijzen per vierkante meter in Noord in 2010, waar ze tot en met 2009 ondanks de Kredietcrisis gestaag stegen.

Geinteresseerden onder u kunnen de site raadplegen, heeft u liever “papier”dan kunnen wij u desgevraagd een pdf sturen.

VEILING LIFE

(19 Januari 2011, 23:41)

Opnieuw is de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed veiling de eerste in Nederland.!

Per de eerstvolgende veiling, te houden op maandag 17 januari a.s., is iedere veiling (vanaf 18.00uur) live te volgen via internet. Via een livestream kunt u via uw computer/iphone etc 'aanwezig' zijn bij de veiling. Twee camera's zullen de veiling registreren, zowel de zaal als de 'bok' zijn in beeld.

Iedere veiling kunt u dus 'live' zien en horen. Op de veilingsite www.mva.nl/veiling vindt u rechtsboven in de balk een button als u daar op klikt maandagavond vanaf 18.00 uur dan kunt u zien en horen wat er tijdens de veiling gebeurd.

Bieden kunt u nog niet, want tot aan het zomerreces meten wij via de livestream de interesse voor deze manier van veilingbezoek, waarna wij vervolgens het biedsysteem, dat nu reeds onderdeel van deze software uitmaakt, operationeel gaan maken.

Mocht u om wat voor een reden een keer niet zelf naar de veiling kunnen komen, dan kunt u het verloop daarvan via internet toch volgen.

Ook hierin is de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed veiling in haar 150-jarig bestaan, uniek in Nederland!

Met hartelijke groet, Didi van den Elsaker, direkteur Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling BV tel.0206733322; info@mva.nl

TRANSACTIECIJFERS 4E KWARTAAL 2010

(13 Januari 2011, 10:32)

Op 13 januari publiceerde de NVM de transactiecijfers 4e kwartaal 2010. Wij hebben aan de hand daarvan voor u weer een overzichtje gemaakt mbt transactieprijs, aantal verkochte woningen, m2 prijs, looptijd uitgesplitst naar regio Amsterdam, Haarlemmermeer Waterland en Zaanstreek.

Medio februari zullen de definitieve cijfers ook verwerkt zijn op onze in november j.l. tesamen met de dienst gemeente belastingen amsterdam, amsterdamse federatie woningcorporaties gelanceerde site http://www.woonamsterdam.info.

U kunt dan de definitieve cijfers op stadsdeelniveau 2010 daar raadplegen.

HUIZENPRIJZEN 4E KWARTAAL 2010: RANGLIJST PRIJS PER M2 EN LOOPTIJD BLIJFT AANGEVOERD DOOR AMSTERDAM

De huizenprijzen in de regio Amsterdam zijn in het 4e kwartaal 2010 met 2.2% gestegen tov het 3e kwartaal 2010 (t.o.v. een jaar eerder een stijging van 4.5%); de gemiddelde transactieprijs komt daarmee op € 258.000,-- ; de looptijd steeg licht tov vergelijkbare periode 2009 naar gemiddeld 80 dagen, maar is daar mee de kortste looptijd van geheel Nederland; het percentage verkochte woningen steeg met 16.2% tov het vorige kwartaal en kwam daarmee op 1896 verkochte woningen in het 4e kwartaal 2010 (2010 liet echter een daling zien van 13.6% tov geheel 2009). Het totaal aantal te koop staande woningen is binnen Nederland het meest toegenomen in de regio Amsterdam: 11.1%.

WOON 2010

(18 November 2010, 16:53)

WOON 2010 Amsterdam:

Zonder structurele vergroting van het woningaanbod: toename schaarste en prijzen.

De Amsterdamse woningmarkt herstelt geleidelijk van de klap, die de kredietcrisis eind 2008, begin 2009 uitdeelde. De prijzen van woningen in Amsterdam zijn in 2010 gestegen en naderen inmiddels weer het niveau van voor de kredietcrisis. Het aantal verkopen stijgt, maar blijft nog duidelijk onder het niveau van 2007. In Amsterdam wordt het dieptepunt op de woningmarkt bereikt in het 1ste kwartaal van 2009. Vergeleken met het hoogtepunt van de markt in het 2de kwartaal van 2008 is het aantal verkopen met 39% gedaald en zijn de prijzen met 11% gedaald. Nu, in het 3de kwartaal van de 2010 zijn de prijzen inmiddels weer 7% gestegen ten opzichte van het dieptepunt begin 2009. Met 1.527 woningen is het aantal verkopen in het 1ste kwartaal van 2010, weer 23% hoger dan in het 1ste kwartaal van 2009. Dat we nog niet terug zijn bij de verhoudingen van begin 2008 blijkt uit het aantal te koop staande woningen, dat gestaag stijgt van 1.786 woningen op 1 januari 2008 naar 5.938 woningen op 1 oktober 2010. Het blijkt ook uit de lage aantallen verkopen van huurwoningen door corporaties. Naar verwachting verkopen de corporaties in 2010 zo’n 1.300 huurwoningen. Circa 45% minder dan op de top in 2005. De klap die de kredietcrisis in 2009 uitdeelde, weerspiegelt zich in de ontwikkeling van de WOZ- waarde, die in 2009 daalde met 5,4%.

Dat blijkt uit de vijfde uitgave van de woningmarktrapportage WOON Amsterdam 2010. De samenwerking tussen de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA), de Dienst Belastingen van de Gemeente Amsterdam (DGBA) en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Hiermee is een totaalbeeld van de Amsterdamse koopwoningmarkt gerealiseerd. In het rapport WOON Amsterdam 2010 staat het thema “verhuisbewegingen in Amsterdam” centraal. Het rapport ziet het levenslicht op donderdag 18 november aanstaande tijdens een bijeenkomst in gebouw De Bazel. Ook zal de website WOON AMSTERDAM dan op ludieke wijze online worden gezet. (www.woonamsterdam.info)

Uit de analyse over “Verhuisbewegingen in Amsterdam” lijkt het er op dat de prijsontwikkeling na de kredietcrisis de scheiding tussen de markt voor huur- en koopwoningen weer heeft versterkt. Een gegeven van groot belang voor de markt, omdat het merendeel van de in Amsterdam verkochte woningen betrokken wordt door een huishouden komende uit een huurwoning. De reden hiervoor ligt in het gegeven dat de huurprijzen van huurwoningen welke vallen onder het landelijke puntensysteem vaak onder het marktniveau liggen waardoor de prijs-kwaliteitsverhouding van koopwoningen daar slecht bij afsteekt.

De woonlasten voor een vergelijkbare koopwoning zijn veel hoger dan die van een vergelijkbare huurwoning. Hurende Amsterdammers die een koopwoning willen betrekken, zullen zich dan ook vaak gedwongen voelen de stad te verlaten.

VEILING TIJDENS AMSTERDAMSE HOUSEWARMING

(3 Oktober 2010, 15:19)

Persbericht: grootschalige publieke veiling van woningen Amsterdam in Theaterfabriek op 9 oktober aanstaande

Zeven woningen worden publiekelijk geveild tijdens de woningbeurs 'De Grote Amsterdamse Housewarming’ op zaterdag 9 oktober aanstaande. Voor het eerst worden er onder het oog van het grote publiek Amsterdamse huizen bij opbod en afslag verkocht. Het initiatief is van de Makelaarsvereniging Amsterdam en de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling.

Didi van den Elsaker, directeur van de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling: ”De wekelijkse, reguliere onroerend goed veiling is weliswaar openbaar en dus voor iedereen toegankelijk, maar het veilinghuis komt de bezoekers tegemoet door tijdens deze beurs 7 woningen in opdracht van een aantal woningcorporaties te veilen. Onze boodschap: ook particulieren kunnen kopen op de veiling.“

De veiling op de beurs is een echte veiling, maar wel met een paar aangepaste publieksvriendelijke voorwaarden. Van den Elsaker: “Er wordt 4 weken voorbehoud van financiering gegeven aan de potentiele koper(s) en ook de drie dagen bedenktijd is van toepassing. Reeds nu kunnen de geinteresseerden zich uitvoerig laten informeren over welke objecten en tegen welke voorwaarden onder de hamer zullen gaan: op de veilingsite en ook in het veilingboekje. Er is inmiddels al de nodige belangstelling voor de te veilen woningen getoond, dus we verwachten een sfeervolle, energieke veiling. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen en te bieden!”

De veiling vindt plaats op zaterdag 9 oktober 2010, van 15.00 – 16.00 uur, in de Theaterfabriek aan de Czaar Peterstraat 213. Geïnteresseerden voor de woningen kunnen terecht op http://www.mva.nl/veiling. Meer informatie over de Amsterdamse Housewarming vindt u op: www.amsterdamsehousewarming.nl

huurverhoging 2010

(19 April 2010, 14:03)

1E KWARTAALCIJFERS 2010

11 April 2010, 19:46)

SINDS DE KRISIS VOOR HET EERST WEER HERSTEL ZICHTBAAR:
IN AMSTERDAM HET AANTAL TRANSACTIES MET 24% GESTEGEN tov 1e kwartaal 2009.
De huizenprijzen in Amsterdam zijn in het 1e kwartaal 2010 met 1.4% gestegen tov het 4e kwartaal 2009 (t.o.v. een jaar eerder een stijging van 5.9%); de gemiddelde transactieprijs komt daarmee op € 252.000,-- ; de looptijd steeg tov vergelijkbare periode 2009 naar gemiddeld 61 dagen; het percentage verkochte woningen daalde weliswaar met16.7% tov het vorige kwartaal en kwam daarmee op 1832 verkochte woningen in het 1e kwartaal 2010.

Kortsamengevat onderstaand de cijfers binnen het werkgebied van de MVA:
(regio) Amsterdam (incl. Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Abcoude):
- stijging transactieprijs 1.4% t.o.v. 4e kwartaal 2009 en eveneens een stijging maar dan met 5.9% t.o.v. een jaar eerder
- gemiddelde transactieprijs 1e kwartaal 2010 € 252.000,--
- daling aantal verkochte woningen: 1.832 in het 1e kwartaal, een daling van 16.7% tov 4e kwartaal 2009 maar een stijging van 23.8% tov een jaar eerder
- daling m2 prijs € 3.140,-- tegen € 3.203,-- 4e kwartaal 2009: een geringe daling van 0.6% (t.o.v. 1e kwartaal 2009 een stijging van 2.4%)
- stijging looptijd: 61 dagen tegen 49 in 4e kwartaal 2009

Haarlemmermeer (Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en Halfweg):
- stijging transactieprijs 4.7% t.o.v. 4e kwartaal 2009 en eveneens een stijging van 2.5% t.o.v. een jaar eerder
- gemiddelde transactieprijs 1e kwartaal 2010 € 273.000,--
- het aantal verkochte woningen daalde zeer gering in het 1e kwartaal naar 272: een daling van 1.4% tov 4e kwartaal 2009 maar een stijging van 10.6% tov een jaar eerder
- de m2 prijs € 2.299,-- vertoont een stijging van 3.9% tov 4ee kwartaal 2009 en een lichte stijging van 0.8% tov vergelijkbare periode 2009
- stijging looptijd: 103 dagen tegen 95 dagen 4e kwartaal 2009

Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wijdewormer, Graft):
- daling transactieprijs 3.2% t.o.v. 4e kwartaal 2009 en eveneens een daling van 3.5% t.o.v. een jaar eerder;
- gemiddelde transactieprijs 1e kwartaal 2010 € 230.000,--
- aantal verkochte woningen daalde naar 210 tov 259 4e kwartaal 2009 (18.7% en een stijging van 13.8% tov 2009)
- daling m2 prijs € 2.054,-- tegen € 2.121,-- 4e kwartaal 2009: een geringe stijging van 2.3% (t.o.v. 1e kwartaal 2009 een daling van 3.7%)
- stijging looptijd 99 dagen tegen 84 4e kwartaal 2009; een stijging in looptijd tov een jaar eerder met 10%

Zaanstreek (Zaanstad, Oostzaan, Jisp, Wormer)
- daling transactieprijs 3.3% t.o.v. 4e kwartaal 2009 en eveneens een daling tov jaar eerder maar dan met 1.1%
- gemiddelde transactieprijs 1e kwartaal 2010 € 196.000,--
- 217 verkochte woningen in 1e kwartaal: een daling tov 4e kwartaal 2009 met 17.3% maar een stijging van 7.1% tov een jaar eerder
- geringe daling m2 prijs € 1.952,-- tegen € 2.011,-- 4e kwartaal 2009; een daling van 1.6% t.o.v. 1e kwartaal 2009
- daling looptijd: 114 dagen 1e kwartaal tov 126 4e kwartaal 2009; en eveneens een daling van 11.5% t.o.v. 2009

MVA AVOND HUIZENTOCHT

(7 April 2010, 12:27)

MVA HUIZENTOCHT: 28 APRIL 2010

Daar de eerste MVA-AVONDhuizentocht in september vorig jaar een groot succes is gebleken, is besloten dit te herhalen op woensdag 28 aprl 2010 van 18:00 tot 20:00 uur organiseert de Makelaarsvereniging Amsterdam de tweede Amsterdamse Huizentocht ooit. Dit is feitelijk een uniek soort huizentocht die gehouden wordt in de avonduren, speciaal om tegemoet te komen aan de behoeften en voorkeuren van starters op de Amsterdamse huizenmarkt. Het tijdstip laat immers toe om na het werk deel te nemen en omdat het evenement niet in het weekend plaatsvindt hoeven mensen die buiten Amsterdam wonen niet speciaal nog eens naar de stad. De MVA Huizentocht is het slot van een campagne van enkele weken waarin de MVA de startersmarkt specifiek aanspreekt en activeert.

Van de paar duizend woningen in de categorie 125-300.000 euro k.k. hopen we dat er een groot gedeelte mee zal doen aan deze unieke avond. De insteek is vooral Amsterdamse gezelligheid, een ongedwongen sfeer om in korte tijd een hele sliert huizen te bekijken. Alle eigenaren die meedoen wordt gevraagd om vooral ook een hapje en een drankje klaar te hebben staan.

De Huizentocht wordt behalve in advertenties, vooral aangekondigd door unieke uithangborden en PR. Deze uithangborden zullen opvallen in het Amsterdamse straatbeeld en een duidelijk gevoel van gezelligheid uitstralen. De borden zullen ruim een week van te voren hangen. Daarnaast biedt het unieke evenement en hetfeit dat we ons specifiek op een bepaalde doelgroep richten veel mogelijkheden voor PR in bladen en op websites gericht op de doelgroep.

Waarom zouden we het doen?
De starters vormen een heel interessante doelgroep vanuit business oogpunt. Zij zijn immers minder gevoelig voor de crisis. En men moet bij het begin beginnen, zij kunnen de markt weer op gang brengen. Het kunnen bezichtigen van woningen zonder afspraak spreekt aan gezien de vaak drukke agenda van de gemiddelde starter.
de MVA-makelaar zet graag een stapje extra, is begaan met de jonge kopers en kent als geen ander de Amsterdamse gezelligheid!

Wat houdt het in voor de deelnemende makelaars?
De makelaars zal worden gevraagd om binnen hun bestand te kijken welke panden in aanmerking komen voor de tocht. Er zal op MVA.nl, gelijk aan de MVA-kijkdag, een aanvink mogelijkheid worden geplaatst waarmee een object gemarkeerd kan worden als zijnde deelnemer. Zo is in een oogopslag te zien welke huizen bezichtigd kunnen worden.
Voor zowel het makelaarskantoor zelf als de objecten zullen er posters en uithangborden beschikbaar zijn.
Bij de MVA kan vervolgens het aantal borden en posters worden opgevraagd (voor zowel eigen kantoor als de panden). De posters kunnen 2 weken van te voren worden opgehangen op de makelaarskantoren en de deelnemende eigenaren kunnen in de week voorafgaand aan 28 april de borden op hun huizen bevestigen.

Dit om in de aanloop naar, zoveel mogelijk aandacht op het evenement te vestigen en het straatbeeld van Amsterdam langzaam te bepalen.

resultaten MVA huizentocht 6 maart 2010

(12 Maart 2010, 12:40)

EVALUATIE MVA-HUIZENTOCHT 6 MAART 2010

Om een goede inventarisatie en dus evaluatie te kunnen maken van de (voorlopige) resultaten van de vorige week zaterdagmiddag 6 maart gehouden MVA-huizentocht verzochten wij de 131 deelnemende kantoren (1.200 woningen) ons antwoord te willen geven op de volgende vragen:

- met hoeveel panden hebt u meegedaan:
- hoeveel kijkers hebt u gemiddeld per object ontvangen:
- hoeveel aanvragen voor 2e bezichtigingen hebt u ontvangen:
- hoeveel biedingen zijn er uitgebracht:

Van de deelnemende kantoren stuurden 65 (zijnde 49.6%) een reaktie met als resultaat dat van de door hen opengestelde 573 woningen gemiddeld 6 kijkers per woning waren, 20.7% een aanvraag tot 2e bezichtiging ontving en op 9.2% van de 573 woningen een bod is ontvangen. 2.4% van het totaal was direkt verkocht!

Ter vergelijking onderstaand de evaluaties van de 3 vorig jaar gehouden MVA-huizentochten. Waaruit geconcludeerd kan worden dat er een stijgend gemiddelde aantal kijkers per woning was, het aantal 2e bezichtingen steeg evenals het % biedingen. Goed resultaat derhalve, voorzichtige conclusie? Er komt weer wat leven in de markt?

EVALUATIE MVA-HUIZENTOCHT 06-03-2010 (zaterdagmiddag)
131 deelnemende kantoren; ca. 1.200 woningen op mva.nl
65 stuurden evaluatie = 49.6%
573 geevalueerde woningen= 47.75% van totaal opengestelde woningen
gem. 6 kijkers per woning
20.7% 2e bezichtiging
9.2% bieding
2.4% direkt verkocht

EVALUATIE MVA-HUIZENTOCHT 25-11-2009 (zaterdagmiddag)
125 deelnemende kantoren
85 stuurden evaluatie = 65.6%
752 woningen + is 65.6% van totaal aantal opengestelde woningen
gemdd 3 kijkers per woning
12.37% 2e bezicht.
4% bieding

EVALUATIE HUIZENTOCHT 2-9-2009 (woensdagavond)
117 deelnemende kantoren
88 stuurden evaluatie=75.2%
697 woningen = 675,2% van totaal aantal opengestelde woningen
gemdd.2 kijkers per woning
19.5% 2e bezicht.
10.1% bieding

Evaluatie MVA-HUIZENTOCHT 16-5- 2009 (zaterdagmiddag)
157 deelnemende kantoren
86 stuurden evaluatie= 54.7%
1.186 woningen
gemidd.2.9 kijkers
10.4% 2e bezichtiging
2.8% bieding

MVA HUIZENTOCHT 6 MAART 2010

(9 Juni 2011, 14:03)

PERSBERICHT

Makelaarsvereniging Amsterdam organiseert opnieuw MVA Huizentocht

Amsterdam, 02 maart 2010

Voor de derde keer zal de Makelaarsvereniging Amsterdam haar succesvolle MVA Huizentocht organiseren. Onder het genot van een hapje en een drankje kan men op zaterdag 6 maart tussen 11.00 en 14.00 uur een groot aantal koopwoningen bekijken. Ruim 1000 woningen in Groot Amsterdam, en 120 MVA-kantoren nemen deel aan de actie. Een complete lijst VAN ALLE DEELNEMENDE WONINGEN is te vinden op www.mva.nl.

De eerste MVA Huizentocht ooit, die in september 2009 gehouden werd, overtrof alle verwachtingen wat opkomst betreft, en leidde tot drie keer meer biedingen dan bij een gewone kijkdag. Gezien de recente berichten over een voorzichtig herstellende huizenmarkt hoopt de MVA op een herhaling van dit succes.

END

Meer informatie:

Pieter-Joep van den Brink, voorzitter MVA
Tel.: 020-6717272/ 06-50208207

JAAROVERZICHT 2009 eerste amsterdamse onroerend goed veiling

(19 Januari 2010, 16:44)

Kwartaalcijfers 4e kwartaal 2008

(19 Januari 2010, 16:42)

MVA HUIZENTOCHT 25-11-2009

(23 November 2009, 17:04)

PERSBERICHT

Makelaarsvereniging Amsterdam organiseert opnieuw MVA Huizentocht

Kijkavond wegens succes herhaald en uitgebreid

Amsterdam, 23 november 2009

Huizen kijken in de avonduren bleek Amsterdammers afgelopen september al erg goed te bevallen. Daarom herhaalt de Makelaarsvereniging Amsterdam haar MVA Huizentocht op woensdag 25 november tussen 19 en 21 uur. Ditmaal kan men niet alleen onder het genot van een hapje en een drankje starterswoningen bekijken, maar is er open huis bij woningen uit alle prijsklassen in Groot Amsterdam. Ruim 1000 van de te koop staande woningen in Groot Amsterdam en 120 MVA-kantoren nemen deel aan de actie, een complete lijst is te vinden op www.mva.nl.

De eerste MVA Huizentocht ooit, die afgelopen september gehouden werd, overtrof alle verwachtingen wat opkomst betreft en leidde tot drie keer meer biedingen dan bij een gewone kijkdag. Gezien de recente berichten over een zich voorzichtig herstellende huizenmarkt hoopt de MVA op een herhaling van dit succes.

WOON 2009

(19 November 2009, 13:20)

PERSBERICHT

In Amsterdam werd het dieptepunt op de woningmarkt bereikt in het 1e kwartaal van 2009. De Amsterdamse particuliere koopwoningmarkt is stevig geraakt door de Kredietcrisis.

Het aantal verkochte particuliere koopwoningen is in het 1e kwartaal van 2009 gedaald met 39% ten opzichte van het hoogtepunt van de markt in het 2e kwartaal van 2008. De gemiddelde mediane verkoopprijs van de verkochte particuliere koopwoningen is gedaald met 11%. Na de daling zijn we terug op het prijsniveau van het 3e kwartaal van 2007. Vergeleken met 1929 zijn de bestaande particuliere koopwoningen in Amsterdam in 2009 bijna 200 keer zoveel waard geworden. Een stijging van de waarde van 6,8% per jaar.

Dit blijkt uit de woningmarktrapportage Woon Amsterdam 2009, een gezamenlijke jaarlijkse publicatie van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, de Makelaarsvereniging Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Het rapport wordt donderdag 19 november a.s. officieel gepresenteerd in De Bazel in Amsterdam.

Het effect van de kredietcrisis is getuige de cijfers van de MVA en DBGA over de ontwikkeling van de particuliere koopwoningenmarkt in 2009 zeker nog niet helemaal uitgewerkt. Het dieptepunt op de particuliere koopwoningmarkt werd bereikt in het 1e kwartaal van 2009. Het is daarbij niet de prijsdaling, maar de forse daling van het aantal verkochte particuliere koopwoningen van 39% ten opzichte van het 2e kwartaal van 2008.. Ook de verkoop van corporatiewoningen valt met 38% op jaarbasis stevig terug. Het aantal verkopen en de prijzen liggen in het 3e kwartaal van 2009 nog duidelijk onder het niveau van het 2e kwartaal van 2008. Uit de ontwikkeling van het aantal verkochte particuliere koopwoningen per week in 2008 en 2009 blijkt echter duidelijk dat na de daling van het aantal verkochte particuliere koopwoningen vanaf half september 2008 met ingang van het 2e kwartaal het aantal verkochte particuliere koopwoningen weer stijgt. Hetzelfde geldt voor de verkoopprijzen van particuliere koopwoningen. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste zijn de woningen door de prijsdaling in Amsterdam veel beter betaalbaar geworden: vanaf het 1e kwartaal van 2009 neemt het vertrouwen in de woningmarkt weer toe na een dieptepunt in het 4e kwartaal van 2008. Ten tweede is er aan de structurele krapte op de woningmarkt niets veranderd, daarvoor is en blijft een stevige uitbreiding van de woningvoorraad noodzakelijk.

De WOZ-waarde van de bestaande woningen in de stadsdelen Oud Zuid, Oud-West en Westerpark stijgt sterk in de periode 1999-2009. Opvallend is dat de grootste waardestijgingen zich zowel in dure als in goedkope buurten voordoen. De waarde steeg bijvoorbeeld sterk in de dure Vondelparkbuurt maar ook in de goedkope Indische buurt.

Kaart Ontwikkeling WOZ-waarde 1999-2009 van woningen die de gehele periode bestonden

Noot aan de redactie (niet voor publicatie): De vastgoedrapportage Woon Amsterdam treft u onder embargo aan als bijlage bij dit persbericht. Op 19 november a.s. wordt het rapport officieel overhandigd aan Hans Gerson wethouder Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Volkshuisvesting en Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam tijdens de bijeenkomst waarvoor uw redactie reeds is uitgenodigd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam: Betty Den Exter-Blokland, te bereiken op 020-6524306
Makelaarsvereniging Amsterdam: Pieter Joep van den Brink, te bereiken op 020-6717272 of 06.50208207
Amsterdamse federatie van Woningcorporaties: Manon Tjoa, te bereiken op 020-3460357 of 06 - 27002622

TRANSACTIESCIJFERS 3E KWARTAAL 2009

(8 Oktober 2009, 12:09)

3e KWARTAALCIJFERS KOOP/VERKOOPTRANSACTIES:
AMSTERDAM: TOENAME AANTAL TRANSACTIES
Belangrijkste conclusies:
- Amsterdam kent als één van de weinige regio's in het land een toename van het aantal transacties (+14%)
- prijs daalt echter wel met 2.8% (tov 2e kwartaal 2009) en tov 2008 9.8%
- in Amsterdam is de looptijd met 55 dagen het kortst van heel Nederland

De huizenprijzen in Amsterdam zijn in het 3e kwartaal 2009 iets gedaald tov 2e kwartaal 2009: 2.8% (t.o.v. een jaar eerder een forsere daling van 9.8%); de gemiddelde transactieprijs komt daarmee op ? 238.000,-- ; de looptijd steeg ook enigszins nl van 50 naar 55 dagen; het percentage verkochte woningen steeg ook en wel met 13.84% tov het vorige kwartaal en komt daarmee op 2.053 verkochte woningen in het 3e kwartaal 2009.

Kortsamengevat onderstaand de cijfers binnen het werkgebied van de MVA:
(regio) Amsterdam (incl. Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Abcoude):
- daling transactieprijs 2.8.% t.o.v. 2e kwartaal 2009 en een daling van 9.8% t.o.v. een jaar eerder
- gemiddelde transactieprijs 3e kwartaal 2009 ? 238.000,--
- aantal verkochte woningen: 2.053 een stijging met 13.8% tov 2e kwartaal, een daling van 11% tov een jaar eerder
- lichte stijging m2 prijs ? 3.178,-- tegen ? 3.160,-- 2e kwartaal 2009: een daling van 5.9% (t.o.v. 3e kwartaal 2008)
- stijging looptijd: 55 dagen tegen 50 2e kwartaal 2009

Haarlemmermeer (Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en Halfweg):
- daling transactieprijs 2% t.o.v. 2e kwartaal 2009 en een daling van 6.2% t.o.v. een jaar eerder
- gemiddelde transactieprijs 3e kwartaal 2009 ? 261.000,--
- het aantal verkochte woningen daalde in het 3e kwartaal naar 297: een daling van 7% tov 2e kwartaal 2009 en 27.9% tov een jaar eerder
- de m2 prijs ? 2.309,-- steeg licht met 1.7% tov het 2e kwartaal 2009 maar daalde licht met 2.5% tov jaar eerder
- stijging looptijd: 111 dagen tegen 97 dagen 2e kwartaal 2009: stijging van 16.1%; t.o.v. vergelijkbare periode 2008 een forse stijging met 90.3%

Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wijdewormer, Graft):
- lichte daling transactieprijs 0.9% t.o.v. 2e kwartaal 2009 en een daling van 6.0% t.o.v. een jaar eerder
- gemiddelde transactieprijs 3e kwartaal 2009 ? 255.000,--
- aantal verkochte woningen daalde naar 241 tov 262 2e kwartaal 2009 (8.2% en een daling 19.5% tov vergelijkbare periode 2008)
- lichte daling m2 prijs ? 2.166,-- tegen ? 2.179,-- 2e kwartaal 2009: een geringe daling van 1.3% (t.o.v. 3e kwartaal 2008 een daling van 3.2%)
- zeer geringe stijging looptijd: 88 dagen tegen 87 2e kwartaal 2009; een stijging in looptijd tov een jaar eerder met 2.4%

Zaanstreek (Zaanstad, Oostzaan, Jisp, Wormer)
- stijging transactieprijs 2.3% t.o.v. 2e kwartaal 2009 maar een daling tov jaar eerder met 2.4%
- gemiddelde transactieprijs 3e kwartaal 2009 ? 206.000,--
- 290 verkochte woningen in 3e kwartaal: een stijging van 4.0% t.o.v. 2e kwartaal 2009 en een daling van 10.5% tov een jaar eerder
- stijging m2 prijs ? 2.072,-- tegen ? 1.993,-- 2e kwartaal 2009; een minimale stijging van 0.1% t.o.v. 3e kwartaal 2008
- daling looptijd: 93 dagen 3e kwartaal tov 112 2e kwartaal 2009; een stijging van 14.1% t.o.v. 2008

MVA HUIZENTOCHT 2-9-2009

(28 Augustus 2009, 14:33)

PERSBERICHT: 28 september 2009

Startschot hoofdstedelijke huizenkijkavond voor Starters

Eerste MVA Huizentocht vindt aanstaande woensdag plaats

Woensdag aanstaande tussen 19 en 21 uur is er open huis in honderden huizen in Amsterdam in het kader van de eerste Amsterdamse Huizentocht, georganiseerd door de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA).

De MVA Huizentocht bestrijkt de prijsklasse tussen 100.000 en 350.000 euro, goed voor zo’n 80% van alle woningtransacties in Amsterdam. Voorzitter Pieter-Joep van den Brink van de MVA zegt: “Logisch dus dat we nu met een speciaal op deze markt gerichte avond komen. Starters hebben vaak een druk leven en willen huizen kijken als hen dat uitkomt. Overdag of in het weekend hebben ze vaak andere dingen te doen.”

Van den Brink vervolgt: “de dynamiek in de startersmarkt is erg hoog. Dit type woningen heeft weinig last gehad van de crisis en de startersmarkt laat nu ook duidelijk een snel herstel zien, wat goed is voor de hele woningmarkt. Het begint tenslotte bij de starters.”

De markt biedt nu mooie kansen voor deze kopers. De banken zijn ook toeschietelijker vanwege de hoogte van de bedragen en zaken als de Nationale Hypotheekgarantie. “Daarnaast blijft wonen in Amsterdam natuurlijk wel handelen vanuit schaarste, crisis of geen crisis. Er zijn slechts 385.000 woningen voor ruim 750.000 inwoners en de huurmarkt tot 1.100,- euro per maand zit volledig op slot zodat voor leuk wonen een koopwoning een vanzelfsprekend feit is voor de starter” aldus Van den Brink.

Onderschrift foto:
Voorzitter Pieter-Joep van den Brink van de Makelaarsvereniging Amsterdam bevestigt symbolisch het eerste uithangbord van de MVA Huizentocht aan de gevel van een pand in de Amsterdamse binnenstad. Tijdens deze kijkavond die speciaal gericht is op Starters op de huizenmarkt, kunnen er naar hartelust koophuizen gekeurd worden, uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje.

TRANSACTIEPRIJZEN 2E KWARTAAL 2009

(9 Juli 2009, 10:49)

AL MET AL BEST WEER PLUS VOOR AMSTERDAM
Belangrijkste conclusies:
- veel meer nieuw aanbod aan de markt (instroomquote stijgt sterk; of is dat een gevolg van afmelden en weer opnieuw aanmelden) desondanks blijft
- verkoopquote gelijk en
- daardoor stijgt het aantal verkopen behoorlijk
- prijs stijgt met 4,2% en prijs per m2 stijgt met 1,8% aardig, weer meer grotere woningen verkocht tov 1e kwartaal

T.o.v. het landelijk beeld wordt qua prijsstijging de ranglijst aangevoerd door Amsterdam. Ook landelijk bezien is de regio Amsterdam koploper wat betreft de prijs per m2. De tijd dat een verkochte woning te koop heeft gestaan, varieert sterk tussen de regio’s. In Amsterdam is de looptijd met 50 dagen het kortst van heel Nederland. Al met al dus best plus voor Amsterdam!

De huizenprijzen in Amsterdam zitten in het 2e kwartaal 2009 weer in de stijgende lijn: 4.2.% tov het 1e kwartaal 2008 (t.o.v. een jaar eerder echter een daling van 8.9%); de gemiddelde transactieprijs komt daarmee op € 248.000,-- ; de looptijd daalde een heel kleine beetje tov het 1e kwartaal namelijk met 1 dag naar 50 dagen; het percentage verkochte woningen steeg ook en wel met 19.4% tov het vorige kwartaal en kwam daarmee op 1768 verkochte woningen in het 2e kwartaal 2009. In Amsterdam daalt de vraagprijs met -2,5%.

Een samenvatting van alle prijzen en % van onze gehele regio (Amsterdam, Haarlemmermeer, Waterland en de Zaanstreek) kunt u downloaden via de bijlage.

KOPERS IN BEWEGING!

(4 Februari 2009, 12:14)

MVA-KIJKDAG BRENGT KOPERS IN BEWEGING

De afgelopen zaterdag gehouden MVA-kijkdag heeft de kopers in beweging gebracht en de impasse in de onroerend goed markt doorbroken.

Een snelle inventarisatie onder de 135 deelnemende makelaarskantoren leerde dat de bijna 1400 opengestelde woningen in Amsterdam en omgeving door ruim 13.000 mensen zijn bezichtigd; gemiddeld 10 kijkers per woning.

Dat leverde inmiddels bij 35% van de woningen een bieding op en bij ongeveer de helft een vervolg afspraak voor een 2e bezichtiging.

Kijkers zijn dus niet alleen kijkers maar ook kopers gebleken!

EERSTE AMSTERDAMSE ONROEREND GOED VEILING: 2008 TOPJAAR

(13 Augustus 2009, 11:38)

In 2008 leverde het veilinghuis het beste resultaat in haar bijna 150-jarig bestaan. De totaal opbrengst van de geveilde panden gaf als eindresultaat: € 232.065.728,-- een stijging van maar liefst 33.7% tov 2007 dat eindigende op € 179.020.818,--

In totaal werden in 2008 485 panden in veiling aangeslagen, waarvan uiteindelijk 340 objecten daadwerkelijk tot veiling kwamen; de gemiddelde opbrengst per geveild pand in 2008 kwam daarmee op € 538.863,-- t.o.v. 2007 (€ 518.900,--): een stijging derhalve. Ook een positieve tendens is het stabiel blijven van het aantal executoriale verkopingen. Wederom liet ook 2008 zien dat veel hypotheekbanken er voor kiezen gebruik te maken van ons veilinghuis ook al betreft het onroerend goed dat niet in Amsterdam of direkte omgeving gelegen is. Dat ondanks het nog steeds hoge aantal executoriaal te veilen panden de totaal opbrengst steeg is het gevolg van de over het geheel genomen stijging van de onroerend goed prijs in Amsterdam en uiteraard de marktwerking tijdens de veiling. Deze stijging geeft eens te meer aan dat de veiling (soms meer dan) marktconforme opbrengsten tot stand brengt: een pluspunt voor al diegenen die hun onroerend goed ter veiling brengen en zeker voor die eigenaren die (helaas) hun pand executoriaal moeten veilen. Daarmee bevestigt de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling nog maar weer eens haar naam een hoogwaardig verkoop-instrument in de Amsterdamse onroerend goed markt te zijn!

In 2008 werden in veiling aangeslagen: 485 panden (2007: 498) waarvan 49.9% vrijwillig/sterfgeval (tegen 52.8% in 2007), 49.7% executoriaal (45.6% in 2007), en 9 panden krachtens rechterlijk bevel. (8 in 2007)

WOON 2008 AMSTERDAM

(13 November 2008, 23:14)

WOON 2008 Amsterdam: grenzen betaalbaarheid koopsector bereikt. De Amsterdamse woningmarkt blijft krap. Als gevolg daarvan stegen de verkoopprijzen tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2008 met ongeveer 14 procent. In het kielzog daarvan stijgt de gemiddelde WOZ-waarde met circa 11 procent. Met de stevige prijsstijging in 2007 lijken in Amsterdam de grenzen van de betaalbaarheid bereikt. In de eerste 3 kwartalen van 2008 stijgt de prijs per vierkante meter van het meest verkochte woningtype (appartementen gebouwd voor 1945) met slechts 2,9 procent, veel minder dan in de voorgaande jaren. De prijs per vierkante meter voor de verschillende soorten eengezinswoningen (vrijstaand, twee-onder-een-kap, tussenwoning) blijft in 2008 gelijk of daalt zelfs.

Dat blijkt uit de derde uitgave van de woningmarktrapportage WOON Amsterdam. De samenwerking tussen de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) en de Dienst Belastingen van de Gemeente Amsterdam (DGBA) is voor deze derde uitgave uitgebreid met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Hiermee is een totaalbeeld van de Amsterdamse woningmarkt gerealiseerd. Het rapport werd op 13 november tijdens een bijeenkomst in gebouw de Bazel uitgereikt aan wethouder Tjeerd Herrema. Tevens werd het meest betaalbare stadsdeel bekend gemaakt: stadsdeel Noord.

In 2008 verkopen de MVA-makelaars naar verwachting weer zo’n 7.000 woningen. Woningcorporaties verkopen naar schatting 2.000 huurwoningen op jaarbasis. De verkoopprijs van een gemiddelde corporatiewoning was in de eerste helft van 2008 168.000 euro tegen 257.857 euro voor de overige koopwoningen in Amsterdam. De verkoop van corporatiewoningen zorgt daarmee voor een segment op de Amsterdamse woningmarkt, dat relatief aantrekkelijk is geprijsd en toegankelijk is voor de middeninkomens in de stad.

De laatste jaren is er sprake van een afname in de verkoop van corporatiewoningen. Dat is te begrijpen gelet op het verschil in maandlasten tussen huur- en koopwoningen. Het verschil is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden doordat de prijzen van koopwoningen stevig zijn gestegen, terwijl de huurstijging beperkt bleef tot het inflatiepercentage. Het is al met al weinig aantrekkelijk om een huurwoning voor een koopwoning te verruilen.

MOOI WEER IN REGIO GROOT AMSTERDAM

(10 Juli 2008, 12:12)

TRANSACTIECIJFERS 2E KWARTAAL 2008

GEEN ZWAAR WEER IN DE REGIO GROOT AMSTERDAM:
STIJGING KOOPSOM ZOWEL IN AMSTERDAM, HAARLEMMERMEER, WATERLAND EN ZAANSTREEK; de enige regio met een aanzienlijke stijging transactieprijs t.o.v. de rest van het land is Amsterdam: zowel tov 1e kwartaal 2008 ( 5.3%) en tov jaar eerder (9.7%)
Gemiddelde koopsom € 278.000,--; looptijd gedaald naar 34 dagen.

De huizenprijzen in Amsterdam zijn in het 2e kwartaal 2008 gestegen tov van het 1e kwartaal: met 5.3% daarmee de één van de weinige regio’s in Nederland die een stijging te zien geeft; de looptijd tov vergelijkbare periode 2007 daalde: met 7.7% naar gemiddeld 34 dagen dat ene woning te koop staat; het percentage verkochte woningen steeg met 5.1% tov een jaar eerder en daarmee uiteraard het aantal verkochte woningen: 2e kwartaal 2008 werden in Amsterdam 2570 woningen verkocht.

Kortsamengevat onderstaand de cijfers binnen het werkgebied van de MVA:
(regio) Amsterdam (incl. Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Abcoude):
- stijging transactieprijs 5.3% t.o.v. 1e kwartaal 2008 en een stijging 9.7% t.o.v. een jaar eerder
- gemiddelde transactieprijs 2e kwartaal 2008 € 278.000,--
- aantal verkochte woningen 2e kwartaal 2008 2.570: een stijging van 5.1% tov 2e kwartaal 2007
- lichte stijging m2 prijs € 3.328 tegen € 3.245 1e kwartaal 2008: een stijging van 1.3% (t.o.v. een 2e kwartaal 2007 een stijging van 5.9%)
- daling looptijd: 34 dagen tegen 38 1e kwartaal 2008, een daling van 7.7% (op jaarbasis een daling van: 3.5%)

Haarlemmermeer (Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en Halfweg):
- stijging transactieprijs 3.7% t.o.v. 1e kwartaal 2008 en een stijging van 6.6% t.o.v. een jaar eerder;
- gemiddelde transactieprijs 2e kwartaal 2008 € 284.000,--
- aantal verkochte woningen 2e kwartaal 2008 517: een daling van 6.4% tov 2e kwartaal 2007
- stijging m2 prijs € 2.339,-- tegen € 2.272,-- 1e kwartaal 2008: een stijging van 3.6% (t.o.v. 2e kwartaal 2007 een stijging van 3.1%)
- daling looptijd: 63 dagen tegen 69 dagen 1e kwartaal 2008

Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Lamdsmeer, Purmerend, Waterland, Wijdewormer, Graft):
- stijging transactieprijs 5% t.o.v. 1e kwartaal 2008 en een stijging met 7.6% t.o.v. een jaar eerder;
- gemiddelde transactieprijs 2e kwartaal 2008 € 293.000,--
- aantal verkochte woningen 2e kwartaal 2008 327: een daling van 4.2% tov 2e kwartaal 2007
- geringe stijging m2 prijs € 2.212,-- tegen € 2.200,-- 1e kwartaal 2008
- forse daling looptijd 71 dagen 2e kwartaal 2008 tegen 91 1e kwartaal 2008; een daling van 4.5% t.o.v. 2e kwartaal 2007

Zaanstreek (Zaanstad, Oostzaan, Jisp, Wormer)
- stijging transactieprijs 2.3% t.o.v. 1e kwartaal 2008 en eveneens een stijging tov jaar eerder maar dan met 5.4%;
- gemiddelde transactieprijs 2e kwartaal 2008 € 227.000,--
- aantal verkochte woningen 2e kwartaal 2008 431: een stijging van 5.9% tov 2e kwartaal 2007
- geringe daling m2 prijs € 2.053,-- tegen € 2.090,-- 1e kwartaal 2008: een daling van 0.1% (t.o.v. 2e kwartaal 2008 een stijging van 2.3%)
- forse daling looptijd: 87 dagen 2e kwartaal tov 113 1e kwartaal 2008; een daling van 22.7% t.o.v. 2008

Bookmark and Share

Vind direct een woning of bedrijfsruimte in groot Amsterdam

Zoek op adres of postcode Zoek op vrije zoekterm
Zoek op adres of postcode:
« Ga terug
Zoek op vrije zoekterm:
« Ga terug
Koopwoningen Amsterdam, Huurwoningen Amsterdam, Koopwoningen Amsterdam Bos En Lommer, Koopwoningen Amsterdam Buitenveldert, Koopwoningen Amsterdam Centrum, Koopwoningen Amsterdam De Baarsjes, Koopwoningen Amsterdam De Omval, Koopwoningen Amsterdam De Pijp, Koopwoningen Amsterdam Ijburg, Koopwoningen Amsterdam Noord, Koopwoningen Amsterdam Oost, Koopwoningen Amsterdam Oud-West, Koopwoningen Amsterdam Oud-Zuid, Koopwoningen Amsterdam Rivierenbuurt, Koopwoningen Amsterdam Sloten/Slotervaart/Osdorp, Koopwoningen Amsterdam Tuindorp Oostzaan, Koopwoningen Amsterdam Watergraafsmeer, Koopwoningen Amsterdam Weespertrekvaart, Koopwoningen Amsterdam Westelijk Havengebied, Koopwoningen Amsterdam Westerpark, Koopwoningen Amsterdam Westerpark/Staatsliedenbuurt, Koopwoningen Amsterdam Westpoort, Koopwoningen Amsterdam Zeeburg, Koopwoningen Amsterdam Zuidoost, Huurwoningen Amsterdam Amstelkwartier, Huurwoningen Amsterdam Bos En Lommer, Huurwoningen Amsterdam Buitenveldert, Huurwoningen Amsterdam Centrum, Huurwoningen Amsterdam De Baarsjes, Huurwoningen Amsterdam De Pijp, Huurwoningen Amsterdam Ijburg, Huurwoningen Amsterdam Noord, Huurwoningen Amsterdam Oost, Huurwoningen Amsterdam Oud-West, Huurwoningen Amsterdam Oud-Zuid, Huurwoningen Amsterdam Rivierenbuurt, Huurwoningen Amsterdam Sloten/Slotervaart/Osdorp, Huurwoningen Amsterdam Sloterdijk, Huurwoningen Amsterdam Sloterdijk Ii, Huurwoningen Amsterdam Tuindorp Oostzaan, Huurwoningen Amsterdam Watergraafsmeer, Huurwoningen Amsterdam Weespertrekvaart, Huurwoningen Amsterdam Westelijk Havengebied, Huurwoningen Amsterdam Westergasfabriek, Huurwoningen Amsterdam Westerpark, Huurwoningen Amsterdam Westerpark/Staatsliedenbuurt, Huurwoningen Amsterdam Westpoort-Sloterdijk Iii, Huurwoningen Amsterdam Zeeburg, Huurwoningen Amsterdam Zuidoost