Open Huis - 6 oktober van 11:00 tot 15:00 uur

Bekijk nu de deelnemende objecten

Summit Broker Field of the Future

Our speakers will tell us more about this on 2 October

More information

Achillesstraat 94 IV 1076RH Amsterdam, Van Tuyllbuurt

Vraagprijs € 575.000 

Bewaar object

Omschrijving

(English below)
In de Achillesstraat, een rustige zijstraat in de gezellige Stadionbuurt van Oud Zuid, wordt momenteel een prachtige bovenwoning met riant dakterras gerealiseerd. De enorm lichte woning van ca. 77 m2 heeft meerdere goede slaapkamers en maar liefst 2 buitenruimtes van in totaal ruim 40 m2 met wijds uitzicht. Het project nadert zijn voltooiing en inmiddels is al goed te zien hoe het gaat worden. Op dit moment bestaat nog een mogelijkheid voor koper om bepaalde wensen mee te nemen. Het opleveringsniveau betreft casco+, waarover straks meer.

Het appartement ligt op de bovenste (4e en deels 5e) etage van een complex uit de beginjaren '30 van de vorige eeuw, met karakteristieke stijlkenmerken zoals de natuurstenen trapopgang naar het portiek, de erkers in de bakstenen gevels en de schuine kapconstructie. Eenmaal binnen is vrijwel alles nieuw: van vloerbalk tot plafond, binnenwanden, isolatie, leidingwerk, kozijnen en ramen.
De bovenwoning wordt compleet nieuw en uiterst vakkundig opgebouwd. Bij de verbouwing wordt veelal gebruik gemaakt van duurzame materialen en is er gekozen voor diverse duurzame oplossingen waardoor er een goede en energiezuinige woning ontstaat. De ramen zullen voorzien zijn van HR++ glas en in de meterkast zal een voorbereiding gemaakt worden voor een aansluiting van zonnepanelen. De verbouwing zal naar verwachting leiden tot een energielabel A

Casco+
Het appartement wordt in casco+ staat opgeleverd, wat inhoudt dat het exterieur in zijn geheel zal worden afgewerkt en het interieur grotendeels: binnenmuren, kozijnen, deuren, stucwerk, leidingen, elektrapunten, dakterras met hekwerk en de eerste verflaag worden aangebracht. De koper dient zelf de keuken, badkamer, tegelwerk, vloerafwerking en schilderwerk te (laten) plaatsen/ aanbrengen. Als koper kun je derhalve vrij beslissen in welke stijl en afwerkingsniveau je het wilt. Er is een technische omschrijving beschikbaar waar alle details nader zijn uitgewerkt.

Buurt
Mooie ligging in een rustige zijstraat tussen de Stadionweg en Stadionkade in de zeer geliefde Stadionbuurt van Amsterdam Zuid, nabij de Zuidas. Centraal gelegen ten opzichte van vele voorzieningen zoals goede openbaar vervoer verbindingen met tram en bus om de hoek, alsmede de trein metro bij station Zuid, wat op 10 minuten loopafstand is gelegen. Tevens een grote variëteit aan winkels en restaurants op bijvoorbeeld de Beethovenstraat, Olympiaplein en het Stadionplein. Het nabijgelegen Beatrixpark en het iets verder gelegen Amsterdamse Bos bieden volop recreatiemogelijkheden. Parkeren via vergunningstelsel waar thans geen wachtlijst voor is.

Indeling:
Private opgang vanaf de derde verdieping naar de vierde verdieping, hal, apart toilet, CV/ wasmachine ruimte, bergruimte, meterkast, 2 goede slaapkamers en een ruime badkamer met plaats voor een bad, aparte douche en een dubbele wastafel. Dan de woonkamer: een heerlijke lichte en brede ruimte met open keuken en aansluitend de openslaande deuren naar het eerste terras (ca. 5 m2) met uitzicht op de groene binnentuin.

Via de trap in de hal toegang tot de kapverdieping, wederom een zeer lichte ruimte van ca 15 m2 welke bijvoorbeeld als 3e slaapkamer, hobby/tv kamer of gastenverblijf is in te richten. Vanuit deze ruimte betreedt u het grote dakterras (ca. 35 m2) met een vrij uitzicht en ideale zonligging.

VVE en eigendom
Achillesstraat 92-94 is in 2017 gesplitst. In 2018 heeft een wijziging splitsing plaatsgevonden, waaruit 5 appartementsrechten zijn ontstaan. De Vereniging van Eigenaars bestaat uit 5 leden en is actief. De servicekosten bedragen thans 102,05 euro per maand. Het pand is gelegen op grond in eigendom van de gemeente Amsterdam, welke in voortdurende erfpacht is uitgegeven. Het huidige tijdvak eindigt 15 december 2054 en de canon is tot die datum afgekocht.

Verwachte oplevering: eind september 2018 (in casco+ staat)
Kijk voor meer informatie zoals plattegronden, opleveringsniveau en technische omschrijving op onze speciale website Achillesstraat94-4.

Details
o Ca. 77 m2 woonoppervlak (bruto ca. 100 m2) en totaal ca. 40 m2 buitenruimte
o 2 a 3 slaapkamers
o Casco oplevering, zelf naar eigen inzicht af te bouwen waarbij de aannemer en verkoper al een voorstel klaar hebben om het naar wens af te bouwen
o Mogelijkheid tot een Koop- aanneemovereenkomst, waarbij over de aanneemsom geen overdrachtsbelasting verschuldigd is
o Afgekochte erfpacht tot en met 2054
o Energielabel A (verwachting na verbouw)
o Vaste projectnotaris Buma Algera Notarissen

Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief, het beschikbare Meetrapport is vanaf ontwerptekening gemeten. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM) makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundig genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Met hoeveel zorg ook samengesteld, er kunnen onvolledigheden c.q. onjuistheden in de opgegeven informatie voorkomen. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend en de opgegeven informatie is indicatief.

***

In the Achillesstraat, a quiet side street in the cozy Stadionbuurt of Oud Zuid, a beautiful apartment with spacious roof terrace is being realized. The extremely light dwelling of approx. 77 m2 has several good bedrooms and no less than 2 outdoor spaces totaling over 40 m2 with great wide views. The project is nearing completion and it is possible to see how it is going to be at the premises. At the moment there is still a possibility for the buyer to include special requests. The delivery level concerns casco +, more about this later in this text.

The apartment is on the top (4th and partly 5th) floor of a complex from the early 30s of the last century, with characteristic style features such as the stone staircase to the entrance, the bay windows in the brick facades and the sloping roof construction. Once inside, almost everything is new: from floor to ceiling, internal walls, insulation, piping, wiring, window frames and windows.
The upstairs apartment will be completely new and extremely skillfully built. During the renovation, there will be made use as much as possible of sustainable materials and various sustainable solutions have been chosen, creating a good and energy-efficient home. The windows will be equipped with HR ++ glass and in the meter cupboard a preparation will be made for a connection of solar panels. The renovation is expected to lead to an energy label A

Casco +
The apartment will be delivered in casco + state, which means that the exterior will be finished in its entirety and the interior will be largely finished: interior walls, window frames, doors, stucco, pipes, electricity points, roof terrace with fence and the first coat of paint will be applied. The buyer must install the kitchen, bathroom, tile work, floor finishing and final painting. As a buyer you can therefore freely decide in which style and finish level you want it to be. There is a technical description available where all details have been worked out in detail.

Neighborhood
Beautiful location in a quiet side street between the Stadionweg and Stadionkade in the popular Stadionbuurt of Amsterdam Zuid, near the Zuidas. Centrally located to many amenities such as good public transport connections with tram and bus around the corner, as well as the train and metro at station Zuid, which is a 10 minutes walk. Also a large variety of shops and restaurants on the Beethovenstraat, Olympiaplein and Stadionplein. The nearby Beatrixpark and the slightly further located Amsterdamse Bos offer plenty of recreational opportunities. Parking via permit system that currently does not have a waiting list.

Layout:
Private entrance from the third floor to the fourth floor, hall, separate toilet, CV / washing machine room, storage room, meter cupboard, 2 good bedrooms and a spacious bathroom with space for a bath, separate shower and double sink. Then the living room: a lovely light and wide space with open kitchen and opening doors to the doors to the first terrace (approx. 5 m2) overlooking the green courtyard.

Via the stairs in the hall access to the top floor, again a very bright room of about 15 m2 which can be used for example as a 3rd bedroom, hobby / TV room or guest accommodation. From this room you enter the large roof terrace (approx. 35 m2) with a nice view and ideal sun position.

VVE and ownership
Achillesstraat 92-94 was divided in apartment rights in 2017. In 2018 a change has been made, from which 5 apartment rights have created. The Association of Owners consists of 5 members and is active. The service costs are currently 102.05 euros per month. The building is located on land ow
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanmeldingsdatum
06-09-2018
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
Direct

Bouw

Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1906-1930

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
77 m²

Indeling

Totaal aantal kamers
4
Bekijk alle kenmerken

Meer informatie

Foto's

MVA wijkinformatie: Stadionbuurt

De Stadionbuurt De Stadionbuurt is een wijk in Amsterdam Zuid en kreeg haar naam in 1922. De buurt is dus – in tegenstelling tot wat iedereen denkt – niet genoemd naar het Olympisch Stadion (1928) van architect Jan Wils, maar naar Het Stadion uit 1912 van architect Harry Elte. Een heel groot deel van de Stadionbuurt bestaat uit huurwoningen; meer dan de helft van de woningen wordt verhuurd door een woningcorporatie, slechts 13% van de huizen is particulier bezit. Meer dan 80% van de woningen is kleiner dan 80 m2. De Stadionbuurt en Plan Zuid Het Stadion van Elte stond 200 meter ten oosten van het Olympisch Stadion - aan de overzijde van de Amstelveenseweg - en werd na de Olympische Spelen van 1928 afgebroken zodat er woningbouw voor in de plaats kon komen. De Amazonenstraat, Van Tuyll van Serooskerkenweg, Argonautenstraat en de Jasonstraat liggen op de plek waar Het Stadion van Elte ooit stond. Plan Zuid, het uitbreidingsplan dat architect Berlage voor de bebouwing van Amsterdam Zuid had bedacht, kon na 1928 alsnog worden afgemaakt. Ware het niet volgens het originele plan van; De van Tuyll van Serooskerkenweg bijvoorbeeld, is aangepast ten gunste van het Olympisch Stadion, dat niet in Berlages Plan Zuid thuishoorde. Hij had op deze plek industrieterreinen en arbeiderswoningen bedacht. Drie buurten in de Stadionbuurt De wijk kan worden opgedeeld in drie buurten; De Marathonbuurt met veel kleinere sociale huurwoningen en de Van Tuyll van Serooskerkenbuurt met veel particuliere huurwoningen en een minderheid aan koopwoningen. Beide uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw in een voor die tijd herkenbare Amsterdamse Schoolbouw. Daarnaast is er nog de buurt ten westen van de Amstelveenseweg, met de woonboten aan het IJsbaanpad en het Olympisch Kwartier (direct naast het Olympisch Stadion), met straatnamen genoemd naar Griekse godinnen als Eos, Afrodite en Artemis. In deze nieuwbouwwijk zijn tussen 2004 en 2008 900 woningen gebouwd. Op dit moment wordt ook het nabijgelegen Het Stadionplein opnieuw ingericht, met extra voorzieningen en woningen.

Kaart Achillesstraat 94 IV 1076RH Amsterdam, Van Tuyllbuurt

naar Achillesstraat 94 IV 1076RH Amsterdam, Van Tuyllbuurt
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand