Open Huis - 5 oktober van 11:00 tot 15:00 uur

Bekijk nu de deelnemende objecten
Vorige | Volgende

Adsteeg 37 6191PW Beek, Beek

Veiling

Bouwjaar
1930
Woonoppervlakte
132 m²
Aantal kamers
3
Perceeloppervlakte
295 m²

Omschrijving

Online executieveiling 24 september vanaf 15:00 uur

Registergoed
1. Woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Adsteeg 37, 6191 PW Beek, kadastraal bekend gemeente Beek, sectie F, nummer 4625.
2. Een perceel grond (tuin), plaatselijk bekend naast Adsteeg 37, 6191 PW Beek, kadastraal bekend gemeente Beek, sectie F, nummer 4708.
3. Een perceel grond (tuin), plaatselijk bekend achter Adsteeg 37, 6191 PW Beek, kadastraal bekend gemeente Beek, sectie F, nummer 4861, welk perceel (destijds) is aangewezen als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet 1988 thans de Erfgoedwet 2015.

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 24 september 2019 vanaf 15:00 uur 24 september 2019 vanaf 15.00 uur, online veiling via nationalevastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan C'M'S' Derks Star Busmann N.V.

Bezichtiging
Er zijn geen mogelijkheden de woning te bezichtigen.

Gebruik
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar de woning niet kunnen betreden. De directie-makelaar heeft niet kunnen constateren of het object ten tijde van de inspectie door de eigenaar in gebruik is, dan wel dat de woning door derde wordt bewoond.

Locatie
Gelegen aan de rand van de gemeente Beek. In het centrum van Beek zijn diverse voorzieningen zoals winkels en horeca aanwezig.

Bereikbaarheid
De woning ligt op circa 3 kilometer afstand van de rijksweg A2.

Indeling
De vermoedelijke indeling:
Voorraadkelder.
Parterre: entree/hal, woonkamer, meterkast, open keuken, toiletruimte, bijkeuken.
Eerste verdieping: overloop, 2 slaapkamers, badkamer, dakterras.
Tweede verdieping: bergzolder/vliering.

Woonoppervlakte
Circa 132 m (bron: BAG-viewer).

Voorzieningen
Er zijn vermoedelijk voorzieningen aanwezig in de woning.

Bouwjaar
1930 (bron: BAG-viewer)

Bouwaard
Voor-, zij- en achtergevel metselwerk, het dak is gedekt met pannen. De houten en kunststofkozijnen zijn gedeeltelijk voorzien van dubbelglas.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van
koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Het object heeft de bestemming wonen.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van n van voornoemde documenten.

Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Onderhandse bod
Potentile kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vr datum van openbare veiling (uiterlijk 9 september 2019 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht C'M'S' Derks Star Busmann N.V. t.a.v. mevrouw F. Coll, Parnassusweg 737 te 1077 DG
Amsterdam, of per email: feliz.coll@cms-dsb.com

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op nationalevastgoedveiilng.nl. Dit formulier dient online ingevuld te worden. Pas na het invullen, kan het formulier
gedownload worden.

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op nationalevastgoedveiling.nl en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper belasting overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Disclaimer:
Onder andere de door ons opgegeven maten zoals woonoppervlakte en inhoud zijn indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanmeldingsdatum
23-08-2019
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Eindwoning
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1930

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
132 m²
Perceeloppervlakte
295 m²
Inhoud
600 m³

Indeling

Totaal aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Bekijk alle kenmerken

Advertentie