Summit Broker Field of the Future

Our speakers will tell us more about this on 2 October

More information

Alfred Doblinstraat 14 1102VL Amsterdam, Venserpolder West

Veiling

Bewaar object
Bouwjaar
1985
Woonoppervlakte
60 m²
Aantal kamers
2

Omschrijving

Het is niet mogelijk om het object te bezichtigen.

Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 16 januari 2019 bij inzet en afslag vanaf 09.30 uur, via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling, ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.
het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie A complexaanduiding 1919-A, appartementsindex 91, omvattende:
a. het zestig/twintigduizend vijftigste (60/20.050e) onverdeeld aandeel
in de gemeenschap bestaande uit het voortdurende recht van erfpacht van
de percelen grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, plaatselijk bekend 1102 VL Amsterdam, Alfred Döblinstraat 4 tot en met 28 en 32 tot en met 56 (even nummers), 1102 RS Amsterdam, Berthold Brechtstraat 615 tot en met 651 en 655 tot en met 693 (oneven nummers), 1102 TC Amsterdam, Boris Pasternakstraat
193 tot en met 309 (oneven nummers), 1102 TD Amsterdam, Boris
Pasternakstraat 313 tot en met 429 (oneven nummers), 1102 TP Amsterdam, Boeninlaan 194 tot en met 286 (even nummers), 1102 TR Amsterdam,
Boeninlaan 290 tot en met 406 (even nummers), met de rechten van de
erfpachter op de zich op deze grond aangebrachte opstallen, voortvloeiend uit de erfpachtvoorwaarden en uit de wet, bestaande uit één flatgebouw met aanhorigheden, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal
bekend gemeente Weesperkarspel, sectie A, nummer 1894, groot één centiare, nummer 1898, groot negen centiare, nummer 1899, groot zeventien centiare, nummer 1900, groot één centiare, nummer 1901, groot één centiare, nummer 1902, groot vijfenvijftig centiare, nummer 1903, groot vijftig centiare, nummer 1906, groot tweeënzeventig are vijf centiare, nummer 1907, groot één centiare en nummer 1908, groot één centiare;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping, plaatselijk bekend 1102 VL Amsterdam, Zuidoost, Alfred Döblinstraat 14.
Het erfpachtrecht is voortdurend.
De erfpachtcanon is afgekocht voor een periode van één maart negentienhonderd vierentachtig tot en met vijftien juni tweeduizend vijfendertig. De canon zal op zestien juni tweeduizend vijfendertig worden herzien conform de procedure zoals vastgesteld in artikel 11 van de op de erfpacht van toepassing zijnde Algemene Bepalingen. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper. De oorspronkelijke jaarcanon was zeshonderdvijftig euro en vierenzestig cent (€ 650,64). De halfjaarlijkse betalingstermijnen van de canon vervielen op één maart en één september van ieder jaar.
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
administratief onbewoond en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtscanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het
lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.
De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 1 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 februari 2019.
Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 712, in behandeling bij Shaila Tang Ali.

Omgeving:
Dit ruim opgezette en goed verzorgde complex met leuke groene binnentuin ligt aan een aantal rustige straten in de Venserpolder, nabij de Johan Cruijff Arena en Ziggodome. In de nabijheid vindt u diverse scholen, winkelcentrum de Amsterdamse Poort en ook openbaar vervoer is op loopafstand (station Duivendrecht) en de metro en diverse buslijnen
bij Station Arena

Indeling volgens ons archief uit 2008:
Middels de trap bereikt u de tweede verdieping. Entree, hal, ruime badkamer met douche, wastafel, toilet en wasmachineaansluiting. Ruime slaapkamer met uitzicht op de fraaie, rustige binnentuin. Ruime lichte woonkamer aan de voorzijde van de woning. De grote woonkeuken is voorzien van een net keukenblok en geeft toegang tot het balkon gelegen op het zuiden, dat uitkijkt op de binnentuin.
Separate berging gelegen op de begane grond

LET OP! Tot en met 1 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Daarna kan alleen nog geboden worden op de dag van de veiling, t.w. 16-01-2019
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanmeldingsdatum
18-12-2018
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1985

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
60 m²

Indeling

Totaal aantal kamers
2
Bekijk alle kenmerken

Meer informatie

Foto's

MVA wijkinformatie: Bijlmer Centrum (D,F,H)

Bijlmer Centrum is een wijk in stadsdeel Amsterdam Zuidoost. De volledige naam van de Bijlmer is Bijlmermeer, naar het water dat nagenoeg op dezelfde plek lag als de Bijlmer nu en in 1626 is drooggelegd. Bijlmer Centrum bestaat uit de buurten Bijlmer D, F en H en ligt ten westen van de Gooiseweg.
Het begin van de Bijlmer: groen en flats
Vroeger werd Bijlmer Centrum gekenmerkt door veel groen en flats van tien verdiepingen hoog die in een zeskantige honingraatstructuur ten opzichte van elkaar waren gebouwd. De bebouwing en het groen waren eind jaren zestig op de plek gekomen van het in 1966 door Amsterdam geannexeerde Weesperkarspel. De eerste woningen, in de H-buurt konden in 1968 worden betrokken.
Van hoogbouw naar laagbouw
In de jaren negentig is een grootschalige vernieuwing in gang gezet, waarbij een groot deel van de hoogbouw werd gesloopt en vervangen door laagbouw; er kwamen kleinschalige woningen, veelal in de koopsector. De flats die er nog wel zijn, werden gerenoveerd. Begin deze eeuw is er ook op sociaal-cultureel gebied veel veranderd. Het Klaverblad, een nieuw school- en woongebouw, werd in 2012 opgeleverd. Het Omegagebouw is een creatieve broedplaats voor kunstenaars. Aan de Daalwijkdreef ligt de Spinozacampus met 700 studentenunits. Op initiatief van een groep buurtbewoners is de moestuin Groene Vingers opgericht. En de oude parkeergarage Develstein is omgebouwd tot de grootste foodcourt van Amsterdam: World of Food, een overdekte markthal waar ondernemers uit Zuidoost internationale streetfoodgerechten aanbieden. Het doel van de vernieuwing was de bevolkingssamenstelling diverser te maken en zo een prettiger leefklimaat te realiseren. Hiertoe is ook in 2000 winkelcentrum Amsterdamse Poort in Bijlmer Centrum gerenoveerd en zijn in 2009 het nieuwe Bijlmersportcentrum en het Bijlmer Parktheater opgeleverd. De laatste twee liggen in het Nelson Mandelapark.