Vorige | Volgende

Bachlaan 54 5654HP Eindhoven, Bennekel-West, Gagelbosch

Veiling

Bouwjaar
1995
Woonoppervlakte
110 m²
Aantal kamers
4
Perceeloppervlakte
155 m²

Omschrijving

Online executieveiling op 4 februari 2020 vanaf 11:30 uur van:

Registergoed
Een tussenwoning met (onder)grond, berging, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend als Bachlaan 54 5654 HP Eindhoven, kadastraal bekend gemeente Gestel, sectie D, nummer 4174, groot 155 m.

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 4 februari 2020 vanaf 11.30 uur, online veiling via nationalevastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan C'M'S' Derks Star Busmann N.V.

Bezichtiging
Er zijn geen mogelijkheden de woning te bezichtigen.

Gebruik
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar de woning niet kunnen betreden. De directie-makelaar heeft niet kunnen constateren of het object ten tijde van de inspectie door de eigenaar in gebruik is, dan wel dat de woning door derde wordt bewoond.

Locatie
In het stadsdeel Gestel in Eindhoven. Gelegen op loopafstand van diverse voorzieningen zoals scholen en winkels.

Bereikbaarheid
Gelegen op circa 2 kilometer van de rijksweg A2.

Indeling
De vermoedelijke indeling:
Begane grond: entree/hal met meterkast en trap naar de eerste verdieping, woonkamer, keuken en toilet.
Eerste verdieping: overloop, 3 slaapkamers en badkamer.
Tweede verdieping: zolder verdieping.

Woonoppervlakte
Circa 110 m (bron: BAG viewer).

Inhoud
Circa 330 m.

Voorzieningen
In de woning zijn vermoedelijk voorzieningen aanwezig.

Bouwjaar
Circa 1995 (bron: BAG viewer).

Bouwaard
Voor- en achtergevel metselwerk, het dak is gedekt met pannen, de houten kozijnen zijn voorzien van dubbel glas.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Het object heeft de bestemming wonen.

Bijzonderheden
Het object mag alleen gebruikt worden voor eigen bewoning, tevens is er een erfdienstbaarheid van het voetpad, welk voetpad onderhouden dient te worden door de eigenaren en mag er geen detailhandel worden uitgeoefend op het perceel.
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van n van voornoemde documenten.
Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper.
Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Onderhandse bod
Potentile kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vr datum van openbare veiling (uiterlijk 20 januari 2020 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht C'M'S' Derks Star Busmann N.V. t.a.v. mevrouw I. Ruiter, Parnassusweg 737 te 1077 DG Amsterdam, of per email: ineke.ruiter@cms-dsb.com

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op nationalevastgoedveiling.nl. Dit formulier dient online ingevuld te worden. Pas na het invullen, kan het formulier gedownload worden.

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op nationalevastgoedveiling.nl en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Disclaimer
Onder andere de door ons opgegeven maten zoals woonoppervlakte en inhoud zijn indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid over de juistheid van de indelingen en afmetingen.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanmeldingsdatum
03-01-2020
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Tussenwoning
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1995

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
110 m²
Perceeloppervlakte
155 m²
Inhoud
330 m³

Indeling

Totaal aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Bekijk alle kenmerken

Meer informatie

Advertentie