Bilderdijklaan 18 1182EC AMSTELVEEN, Patrimonium

Veiling

Bewaar object

Omschrijving

Deze woning is gelegen in Amstelveen Noord, in de wijk Patrimonium, nabij het Amsterdamse bos. In 2016 is de hele woning gerenoveerd en uitgebouwd. De gebruiksoppervlakte van deze woning zijn volgens een taxatierapport als volgt verdeeld:

Wonen: 170 m²
Overige inpandige ruimte: 0 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 2 m²
Externe buitenruimte: 0 m²
Indicatie bruto inhoud: 459 m² (exclusief de externe bergruimte)

indeling
Begane grond: entree, hal, garderobe met meterkast, trapkast, toilet, woonkamer met gashaard, luxe openkeuken met kookeiland alsmede een bijkeuken.
1e verdieping:
Overloop, twee slaapkamers, inloopkast en luxe badkamer.
2e verdieping:
Overloop, toilet en twee slaapkamers.

bijzonderheden
Het registergoed is, voor zover bekend, in gebruik bij de eigenaar.

De eigenaar is conform de hypotheekvoorwaarden verplicht deze ruimten vóór de kwitantie kooppenningen leeg en geheel ontruimd op te leveren.

Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Daarbij is haar niet gebleken, dat het registergoed aan derden in huur of gebruik is afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo een overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de genoemde oppervlakte is overgenomen uit een taxatierapport.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

aanschrijvingen
blijkens een kadastraal uittreksel per datum 11 januari 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per heden is ten aanzien van het registergoed geen andere publiekrechtelijke beperking bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie dan de volgende:
"Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Betrokken bestuursorgaan: gemeente Amstelveen
Ontleend aan: D-2017 /067122"
Volgens telefonisch verkregen informatie van de gemeente Amstelveen de dato elf januari tweeduizend achttien heeft de gemeente Amstelveen een dwangsom ad éénduizend euro (€ 1.000,00) - nog te vermeerderen met rente - opgelegd wegens het zonder omgevingsvergunning plaatsen van een erfafscheiding.
Tevens heeft de gemeente Amstelveen het voornemen om een vervolglast op te leggen ad éénduizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00).
Voor zover nog niet voldaan zullen de verschuldigde dwangsom(men) met rente bij koper in rekening worden gebracht.

milieu
m.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat er geen informatie bekend is.

risico
in afwijking van artikel 18 lid 1 AVEA is vanaf het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing het risico van het registergoed voor rekening van koper.

gunning
de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel.

kosten ontruiming
zijn voor rekening en risico van de koper.

aanvaarding
na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
de koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 19 maart 2018

belasting
wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanmeldingsdatum
02-02-2018
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Bouwtype
Bestaande bouw

Oppervlakten en inhoud

Indeling

Bekijk alle kenmerken

Meer informatie

Foto's

Kaart Bilderdijklaan 18 1182EC AMSTELVEEN, Patrimonium

naar Bilderdijklaan 18 1182EC AMSTELVEEN, Patrimonium
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand