Summit Broker Field of the Future

Our speakers will tell us more about this on 2 October

More information

Binckhorstlaan 12 3739LC Hollandsche Rading, Verspreide huizen

Bewaar object

Omschrijving

** for English, see below **

Bouwkavel!
Op 6-7 minuten ten zuiden van Hilversum, in het dorp Hollandsche Rading is dit perceel grond te koop gekomen. Deze prachtige royale bouwkavel (1.714m) heeft een woonbestemming voor een vrijstaande villa. De locatie is gelegen aan een doodlopend laantje in een bosrijke omgeving.

Op het perceel staat nu een (flink formaat) woning, ooit in 1921 gebouwd. De huidige opstal is zeer eenvoudig, verkeerd in slechte staat van onderhoud en voldoet niet aan de hedendaagse eisen voor bewoning. Ook renovatie zal dermate kostenintensief zijn en het is zeer aannemelijk dat sloop en nieuwbouw feitelijk de beste opties zijn voor deze locatie.
Daarbij hoeft de nieuwbouw niet per se op dezelfde plek te worden gerealiseerd en zijn er dus meer mogelijkheden voor de plek van de woning op de kavel.

Het huidige bebouwd oppervlak bedraagt ca. 170 m. Volgens opgave zou dit als bouwvlek gehandhaafd mogen blijven. De maximale goot-, en dakhoogte bedraagt volgens het bestemmingsplan respectievelijk 3.00 meter en 10.00 meter. Ook voor bijgebouwen zijn ruime mogelijkheden. Het staat de koper natuurlijk geheel vrij een ontwerp te maken en het is de eigen verantwoordelijkheid van de koper om het bouwplan te toetsen aan de regels bij de gemeente De Bilt waarbij het raadzaam is om dit via een professional, zoals een architect of bouwbegeleider te laten lopen.

Hollandsche Rading ligt aan de zuidelijke rand van t Gooi. Deze locatie ligt praktisch midden in de natuur, maar is tegelijk goed bereikbaar. Hilversum en Loosdrecht liggen op ruim 6-7 minuten rijden met de auto en in Hollandsche Rading is tevens een NS station. Andere aanwezige voorzieningen zijn een kleine basisschool, een tennisclub, buurthuis en een aantal leuke horecagelegenheden zoals Pannenkoekenhuis De Paddenstoel, caf Moeke en Perron Peet. Fietsers, wandelaars en (paarden-) sportliefhebbers kunnen in het omliggende natuurgebied van het Goois Natuur Reservaat alle kanten uit richting Hilversum, Baarn, Lage Vuursche en Loosdrecht.

Er is een bodemonderzoekrapport en een asbestinventarisatie (rapport A) beschikbaar t.b.v. de aanvraag van een omgevingsvergunning (voor de bouw en kappen van houtopstanden). Naast de aanschaf van het perceel zal een koper natuurlijk rekening moeten houden met de bouwkosten. Afhankelijk van de type bouw, het afwerkingsniveau etc. zullen deze indicatief tussen 500 ,- tot 700,- per m bouwvolume kunnen bedragen.
Tenslotte dient men rekening te houden met kosten voor het aanvragen van de vergunningen, architect-/ begeleidingskosten etc.

Dit is voor een koper een unieke kans om geheel naar eigen wens een droomvilla (op een voor t Gooi, zeer betaalbare locatie) te realiseren.

.................................................................................................................................

Building plot!
This building plot came available for sale in the village of Hollandsche Rading, only 6-7 minutes South of Hilversum. The beautiful and spacious building plot (1.714m) has a residential destination for a detached villa. The plot is located on a dead-end lane in a wooded area.

Currently a large detached house (originally built in 1921) is situated on the plot. This building is very simple, in a poor condition and does not meet today's requirements. Renovation is expected to be expensive and it is very likely that demolition and a new construction are the best options for this location.
The new building does not necessarily have to be realized at exact the same place, and therefore there are many more possibilities.

The current built area is approx. 170 m. According to specifications, this could remain as construction spot. The maximum gutter and roof height according to the zoning plan is respectively 3.00 meters and 10.00 meters. There are also many possibilities for outbuildings. The buyer is completely free to make a design and it is the buyer's own responsibility to test the building plan upon the rules of the De Bilt municipality. It is advised to have this taken care of by a professional, such as an architect or building supervisor.

Hollandsche Rading is located on the Southern edge of 't Gooi. Practically in the middle of nature, but also easily accessible. Hilversum and Loosdrecht can be reached within 6-7 minutes by car and Hollandsche Rading has its own train station. Other facilities are a small primary school, a tennis club, a community center and a number of nice restaurants such as Pancake House De Paddenstoel, caf Moeke and Perron Peet. Cyclists, hikers and (horse) sports enthusiasts can reach Hilversum, Baarn, Lage Vuursche and Loosdrecht in the surrounding nature area of the Goois Nature Reserve.

A soil investigation report and an asbestos inventory (report A) are available for the application of an environmental permit (for the construction and cutting of wood uprisings). In addition to the purchase price of the plot, a buyer will of course also have to take the construction costs into account. Depending on the type of construction, the level of finishing, etc., the costs are expected to be between 500 and 700 per m of building volume.
Finally, the buyer has to take the costs for applying for permits, architect / guidance costs etc. into account.

This is a unique opportunity for a buyer to realize a dream villa (in a for 't Gooi very affordable location) according to your own wishes.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanmeldingsdatum
04-10-2018
Status
Verkocht

Bouw

Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
nvt

Oppervlakten en inhoud

Bekijk alle kenmerken

Foto's