Open Huis - 30 maart van 11:00 tot 15:00 uur

Bekijk nu de deelnemende objecten

Boomstraat 5 II 1015LA Amsterdam, Anjeliersbuurt Noord

Bewaar object
Bouwjaar
1937
Woonoppervlakte
88 m²
Aantal kamers
5
Perceeloppervlakte
82 m²

Omschrijving

* English text below *

Op de tweede en kapverdieping van dit monumentale pand bieden wij aan, een ruim gestoffeerd dubbele bovenwoning (88 m²) met 3 slaapkamers en 2 balkons, over de volle breedte van de woning.

Het pand is gelegen midden in de Jordaan, om de hoek van de Noorderkerk op loopafstand van een ruim aanbod winkels, horeca en de prachtige grachtengordel. De Boomstraat is een rustige straat met weinig verkeer. Parkeren middels vergunningen. Het centraal station is op 10 minuten fietsen en op de Rozengracht kunt u diverse trams nemen.

Indeling:
Op de tweede verdieping bevinden zich; Entree, overloop, hal. Vanuit de hal heeft u toegang tot de woonkamer met deels uitzicht op de Noorderkerk, aan de achterzijde een ruime slaapkamer, keuken, beide toegang tot het balkon. Badkamer v.v. douche, toilet en wastafel, aangrenzend bergkast voorzien van CV installatie.
De derde verdieping is een kapverdieping met 3 kamers waarvan 2 slaapkamers met toegang tot het balkon, 2e badkamer v.v. douche, toilet en wastafel en zij-kamer annex logeerkamer.

Bijzonderheden:
• Huisdieren zijn niet toegestaan;
• Waarborgsom: 2 maanden huur inclusief servicekosten;
• Inkomenseis: het (gezamenlijk) bruto maandinkomen dient minimaal 3,5 maal de bruto maandhuur te zijn;
• Minimale huurtermijn twee jaar;
• Beschikbaar voor maximaal 2 woningdelers.
• Beschikbaar per direct

Interesse? Mail uw legitimatiebewijs, laatste 3 loonstroken en arbeidscontract naar Info@rivermakelaardij.nl

Disclaimer:

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle informatie is vrijblijvend en moet worden beschouwd als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Toelichtingsclausule NEN-2580:

De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

----------------------------------------

On the second and hood floor of this monumental building we offer, a spacious unfurnished double apartment (88 m²) with 3 bedrooms and 2 balconies, over the full width of the house.

The building is located in the middle of the Jordaan, around the corner from the Noorderkerk within walking distance of a wide range of shops, restaurants and the beautiful canals. Boomstraat is a quiet street with little traffic. Parking through permits. The central station is 10 minutes by bike and on the Rozengracht you can take several trams.

Layout:
On the second floor are located; Entrance, landing, hall. From the hall you have access to the living room with partial views of the Noorderkerk, at the rear a spacious bedroom, kitchen, both access to the balcony. Bathroom for example shower, toilet and sink, adjoining storage cupboard with central heating system.
The third floor is a hoodfloor with 3 rooms including 2 bedrooms with access to the balcony, 2nd bathroom for shower, toilet and sink and side room annex guest room.

Particularities:
• Pets are not allowed;
• Deposit: 2 months rent including service costs;
• Income requirement: the (joint) gross monthly income must be at least 3.5 times the gross monthly rent;
• Minimum rental period of two years;
• Available for a maximum of 2 house dividers.
• Available immediately

Interested? Mail your ID, last 3 pay slips and employment contract to Info@rivermakelaardij.nl

Disclaimer:

This information has been compiled by us with due care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All information is without obligation and must be regarded as an invitation to enter into negotiations.

Explanation clause NEN-2580:

The usable area is calculated in accordance with the industry-standard NEN 2580 standard. The surface area can therefore differ from comparable buildings and / or old references. This is mainly due to this (new) calculation method. Buyer declares to have been sufficiently informed about the aforementioned standards. The vendor and his broker will do their utmost to calculate the right area and content on the basis of their own measurements and support this as much as possible by placing floor plans with dimensions. In the unlikely event that the dimensions are not (completely) determined in accordance with the standards, this is accepted by the buyer. The buyer has been given sufficient opportunity to (have) checked the dimensions themselves. Differences in the specified size and size do not give any of the parties any right, nor to adjustment of the purchase price. Seller and its broker accept no liability in this.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Service kosten
€ 50 p/m
Aanmeldingsdatum
28-02-2019
Status
Verhuurd onder voorbehoud
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1937

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
88 m²
Perceeloppervlakte
82 m²

Indeling

Totaal aantal kamers
5
Bekijk alle kenmerken

Foto's

MVA wijkinformatie: Jordaan

De Jordaan is één van de bekendste buurten van Amsterdam. Het is een geliefde buurt om te wonen en uit te gaan. Dat heeft onder meer te maken met zijn geschiedenis en zijn bewoners van toen en nu. Het historische karakter is bewaard gebleven in de vele smalle straatjes met prachtig gerestaureerde pandjes. Maar daarnaast staat de Jordaan ook voor pleinen en plantsoenen, grachten en brede straten. In het noordelijk deel vind je verschillende markten, die samen met horeca en kleine bedrijfjes voor de nodige levendigheid zorgen. De zuidelijke Jordaan is in verhouding wat meer een woonbuurt. Als enigszins vreemde eend in de bijt loopt langs de westkant van de Jordaan de Marnixstraat, een belangrijke verkeersader en ontsluitingsroute.