Open Huis - 6 oktober van 11:00 tot 15:00 uur

Bekijk nu de deelnemende objecten

Summit Broker Field of the Future

Our speakers will tell us more about this on 2 October

More information

Eerste Van Swindenstraat 78 A+78 B 1093GH Amsterdam, Dapperbuurt Zuid

Bewaar object

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever, de gemeente Amsterdam, bieden wij te koop aan de (casco) bedrijfsruimte in verhuurde staat op de begane grond van de Eerste van Swindenstraat 78 A en 78 B te (1093 GH) Amsterdam. Het object omvat circa 210 m² v.v.o. bedrijfsruimte en is thans verhuurd aan en in gebruik als een winkel in dameskleding respectievelijk (Rabobank) gelduitgiftepunt. Het object omvat twee appartementsrechten en is samengevoegd tot één winkelruimte, waarvan het gelduitgiftepunt fysiek afgesplitst is.

Ligging
Het object bevindt zich halverwege de Eerste van Swindenstraat, een levendige straat met een breed aanbod aan winkels, horeca en voorzieningen in Amsterdam Oost. De Eerste van Swindenstraat kruist de Dapperstraat, waar dagelijks de bekende Dappermarkt wordt gehouden en gaat over in de populaire Javastraat. Artis, het Tropenmuseum en het Oosterpark liggen eveneens in de directe omgeving.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed. Op loopafstand bevinden zich Station Muiderpoort evenals diverse haltes van tramlijnen 3, 7, 9 en 14. Ook met de auto is de Eerste van Swindenstraat, als zijstraat van de Linnaeusstraat, goed te bereiken via de Ringweg A10 (afslagen S-112 t/m S-114) als ook vanuit Amsterdam-Noord via de IJtunnel.

Oppervlakte
De totale oppervlakte bedraagt ca. 210 m² v.v.o. / 225 m² b.v.o. bedrijfsruimte op de begane grond.

Parkeren
Parkeren is mogelijk op de openbare weg middels betaling of een vergunningensysteem. Informatie over voorwaarden en mogelijkheden voor verkrijging van een (bedrijfs-)vergunning en eventuele wachttijd is op te vragen via de gemeente Amsterdam.

Opleveringsniveau
De bedrijfsruimte wordt opgeleverd in huidige (verhuurde) staat, waarbij wordt opgemerkt dat:
- verhuurder de bedrijfsruimte in casco staat heeft verhuurd aan huurders;
- huurder de bedrijfsruimte (78 A (gedeeltelijk)) thans gebruikt als gelduitgiftepunt (Pinautomaat);
- huurder de bedrijfsruimte (78 A (gedeeltelijk & 78 B) thans gebruikt met het aanwezige inbouwpakket.

Huurgegevens (o.b.v. huurovereenkomst)

Eerste van Swindenstraat 78 A (gedeeltelijk)
Huurder: Rabobank Amsterdam
Huurovereenkomst: kantoorruimte ex. 7:230a BW
Omzetbelasting: NIET BTW-belaste verhuur
Gehuurde: ca. 8 m² v.v.o. bedrijfsruimte
Huuringangsdatum: 1 mei 2006
Huurtermijn: onbepaalde tijd
Huurprijs: € 9.340,08 per jaar

Eerste van Swindenstraat 78 A (gedeeltelijk) en 78 B
Huurder: VOF Manzara
Huurovereenkomst: winkelruimte ex. 7:290 BW
Omzetbelasting: BTW-belaste verhuur
Gehuurde: ca. 206 m² v.v.o. winkelruimte
Huuringangsdatum: 1 februari 2006
Huurtermijn: onbepaalde tijd
Huurprijs: € 49.541,16 per jaar

Vraagprijs
€ 840.000,- kosten koper, op basis van het ‘Financieel kader verkoop/uitgifte (verplichte afkoop erfpachtcanon)’ voor het adres Eerste van Swindenstraat 78 A en 78 B te (1093 GH) Amsterdam als vastgesteld door de gemeente Amsterdam.

Deze vraagprijs bestaat uit:
1. De vastgestelde, niet onderhandelbare erfpachtgrondwaarde: € 525.000,- kosten koper;
2. De eenmalige vergoeding (vraagprijs) voor de waarde van de appartementsrechten: € 315.000,- kosten koper.

Omzetbelasting
Verkoper zal niet opteren voor een met omzetbelasting (BTW) belaste levering van het object.

Bestemming
Op basis van het bestemmingsplan ‘Dapperbuurt (2007)’ is de publiekrechtelijke bestemming van het object: ‘W+C (Woningen boven Centrumvoorzieningen)’. Hierdoor voorziet het bestemmingsplan onder andere in de volgende functies:

- Detailhandel;
- Horeca I en II;
- Bedrijven;
- Dienstverlening;
- Maatschappelijke dienstverlening.

N.B. Het is de verwachting dat (niet eerder dan) eind 2018 het ‘vernieuwde’ bestemmingsplan voor de Dapperbuurt zal worden vastgesteld.

De privaatrechtelijke bestemming in de splitsingsakte van het object is: ‘bedrijfsruimte’.

Kadastrale informatie
Gemeente: Amsterdam S
Sectie: S
Nummer: 8539
Appartementsindex: A2 en A3

Erfpacht
Van toepassing zijn de Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 Amsterdam.
Tijdvak: eeuwigdurend per datum uitgifte.
Bestemming: als omschreven in het "Financieel kader verkoop/uitgifte" en de concept "Erfpachtovereenkomst 2018-****/Dossiernummer E15261/1", beide als beschikbaar in de dataroom.

Voor dit object geldt dat de erfpachtgrondwaarde in haar geheel bij vooruitbetaling voldaan dient te worden. Periodieke canonbetaling is uitgesloten.

Daar waar in het kader van dit object wordt gesproken over ‘verkoop’ wordt bedoeld ‘uitgifte in eeuwigdurende erfpacht’. Een koper wordt dus erfpachter van het terrein en de opstal/het appartementsrecht.

Voor aanvullende informatie over eeuwigdurende erfpacht wordt uitdrukkelijk verwezen naar de brochures ‘Verkoop van gemeentelijk vastgoed - Versie 2.0 - Mei 2017’ en de ‘Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 Amsterdam’, als beschikbaar in de dataroom.

‘Van Traa-bepalingen’
De erfpachtuitgifte van dit object geschiedt onder toepassing van de zogenaamde ‘Van Traa-bepalingen’, als beschikbaar in de dataroom. Voor meer informatie hierover zie ook de website van de gemeente Amsterdam.

Zakelijke lasten (per jaar)
OZBE (2017): € 750,16
Rioolrecht (2018): € 125,83
Waterschapslasten (2017): € 69,38
VVE-bijdrage (2018): € 728,01

Energielabel
Voor dit object geldt energielabelklasse PM.

Monumentenstatus
Niet van toepassing.

Milieu
Voor de informatie aangaande de bodemkwaliteit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de ‘Bodeminformatie kaart Eerste van Swindenstraat 78 A’ en de ‘Bodeminformatie kaart Eerste van Swindenstraat 78 B’, beide als beschikbaar in de dataroom.

Asbest
Voor de informatie aangaande de asbest wordt uitdrukkelijk verwezen naar de 'Asbestinventarisatie', als beschikbaar in de dataroom.

Zekerheidsstelling
Koper dient een waarborgsom te storten ter grootte van 2,39% van de vastgestelde, niet onderhandelbare erfpachtgrondwaarde plus 10% van de alsdan overeengekomen vergoeding voor de waarde van de appartementsrechten. Koper ontvangt een factuur voor deze waarborgsom na ondertekening erfpachtovereenkomst. Betaling van de waarborgsom dient binnen 30 dagen na factuurdatum door verkoper ontvangen te zijn.

Levering
In nader overleg; koper verklaart uitdrukkelijk in te stemmen met levering (uitgifte in erfpacht) van het object per 1 december 2018 of zoveel eerder als partijen schriftelijk nader overeenkomen.

Screening koper
Koper zal uitdrukkelijk worden gescreend op de wijze als omschreven in de brochure ‘Integriteit bij vastgoedtransacties - maart 2017’, als beschikbaar in de dataroom.

Voorbehouden verkoper
De verkoop geschiedt onder de volgende uitdrukkelijke voorbehouden van verkoper:
1. Een voor verkoper conveniërende uitkomst van een screening in het kader van de integriteit van de kandidaat-erfpachter op basis van de Wet Bibob en de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO); alsmede;
2. Een bestuurlijk besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam tot definitieve gunning.

Voorbehoud koper
Verkoper staat uitsluitend een ‘voorbehoud financiering’ van kandidaat-kopers toe, mits gelimiteerd in omvang en tijd. Zie hiertoe het biedingsformulier, als beschikbaar in de dataroom.

Biedingen
Biedingen kunnen uitsluitend worden gedaan met een juist, volledig en naar waarheid ingevuld en rechtsgeldig ondertekend biedingsformulier, inclusief alle bijbehorende bijlagen, als beschikbaar in de dataroom.

Kandidaat-kopers kunnen hun bieding fysiek, per e-mail of per aangetekende post indienen bij Lubbers & Dijk Notarissen te Amsterdam.

Biedingstermijn
De biedingstermijn voor dit object eindigt op donderdag 3 mei 2018 om 15:00 uur. Zie hiertoe het biedingsformulier, als beschikbaar in de dataroom.

Notaris
Als alle opgenomen ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt en het gemeentebestuur positief heeft besloten kan het terrein met de opstal worden uitgegeven in erfpacht. Dit gebeurt bij een Amsterdamse notaris ter keuze van koper.

Dataroom
Alle beschikbare informatie betreffende het object en de verkoopprocedure is opgenomen in de dataroom (iRooms). Voor het verkrijgen van persoonlijke toegang tot de dataroom kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 020 305 97 97 of per e-mail.

Iedere gebruiker van de dataroom, alle adviseurs van/derden namens gebruiker daaronder begrepen, bevestigt uitdrukkelijk, enkel door het gebruik ervan, volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen ten aanzien van alle in de dataroom beschikbare informatie, voor zover deze niet middels openbare registers toegankelijk is. Deze vertrouwelijkheid geldt gedurende de verkoopprocedure als ook voortdurend na afloop daarvan en omvat tevens een verbod op duplicatie/verspreiding van alle informatie/beeldmateriaal.

Verkoopprocedure
De gemeente Amsterdam werkt volgens een openbare, transparante en marktconforme procedure voor de verkoop van haar vastgoed. Hierbij hanteert zij -kort samengevat- het volgende vaste gestructureerde verkoopproces:

- Publicatie aanbod;
- Ontvangst biedingen en voorlopige gunning;
- Erfpachtovereenkomst
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanmeldingsdatum
23-03-2018
Status
Verkocht onder voorbehoud

Bouw

Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1981-1990

Oppervlakten en inhoud

Bekijk alle kenmerken

Meer informatie

Foto's

MVA wijkinformatie: Dapperbuurt

De Dapperbuurt ligt in Amsterdam Oost en wordt begrensd door de Linnaeusstraat, Oetewalerpad, Pontanusstraat, Singelgracht/Lozingskanaal en de Mauritskade. De buurt ligt tegen het Oosterpark aan en is genoemd naar de Dapperstraat, waar zes dagen per week de levendige Dappermarkt wordt gehouden, na de Albert Cuypmarkt in de Pijp de bekendse markt van de stad. De Dapperstraat is weer vernoemd naar geograaf en geschiedkundige Olfert Dapper.
Stadsuitbreiding Dapperbuurt
In de 19e eeuw maakte de Dapperbuurt deel uit van de stadsuitbreiding van Amsterdam. Er kwamen woningen voor beter verdienende arbeiders, ambtenaren en zelfstandigen. Het waren de gouden randjes van nieuwe buurten die iets later werden volgebouwd met volkswoningbouw van een matige kwaliteit; een arbeidersbuurt waar relatief veel protestanten, socialistische arbeiders en joden woonden. De laatsten lieten in 1928 aan de Linnaeusstraat een synagoge in Amsterdamse Schoolstijl bouwen.
Stadsvernieuwing Dapperbuurt
In de oorlog werd de synagoge zwaar beschadigd en in 1962 werd het gebouw – tot verdriet van buurtbewoners – afgebroken. Ook de rest van de buurt was er na de oorlog slecht aan toe. In de jaren zeventig was de Dapperbuurt dan ook een van de eerste stadsvernieuwingsbuurten. Meer dan de helft van de bebouwing is vervangen door nieuwbouw. Ook zijn veel 19e-eeuwse panden gerenoveerd.
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat
Door dichter J.C. Bloem hebben de Dapperbuurt en -straat extra bekendheid gekregen door zijn sonnet De Dapperstraat, dat wordt afgesloten met de beroemde zin ‘Domweg gelukkig, in de Dapperstraat’.