Vespuccistraat 75 77 en 7 1056SJ AMSTERDAM, Jan Maijenbuurt

Veiling

Bewaar object

Omschrijving

Drie verzorgde beleggingspanden gelegen op eigen grond in de mooie Vespuccistraat in ‘’De Baarsjes’’ in Amsterdam-West. De Vespuccistraat is een rustige en brede straat die zich kenmerkt door de speelse Amsterdamse School-bouwstijl. Ieder pand bestaat uit vier woningen. De woningen Vespuccistraat 75-II, Vespuccistraat 79-huis en Vespuccistraat 79-III worden leeg opgeleverd. De benedenhuizen hebben een tuin op het westen en een vrijstaande schuur. De bovenwoningen hebben ieder een balkon op het westen.

oplevering
De drie beleggingspanden zijn verhuurd en worden in verhuurde staat opgeleverd met uitzondering van de drie woningen Vespuccistraat 75-II, Vespuccistraat 79-huis en Vespuccistraat 79-III die leeg worden opgeleverd.

energie (EPA)
Energielabels als bedoeld in Besluit energieprestatie gebouwen zijn ten aanzien van de registergoederen niet vereist aangezien het gebouw is aangewezen tot beschermd monument.
Er is ten aanzien van een aantal woningen wel een energielabel beschikbaar (zie bijlagen).

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de gelegenheid is gesteld de verhuurde registergoederen volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde oppervlakte volgens informatie is verkregen. Van de twee lege appartementen, Vespuccistraat 75-II en Vespuccistraat 79-III is wel een meetrapport aanwezig en die kan op verzoek worden toegestuurd.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 12 maart 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 12 maart 2018 is ten aanzien van de registergoederen de volgende publiekrechtelijke beperking bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster:
Beschermd monument, Gemeentewet
Ontleend aan: 7630 datum in werking dertig juni negentienhonderd tweeënnegentig
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente Amsterdam.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat de registergoederen in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in de registergoederen (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in de registergoederen asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
De onroerende zaken zijn voor risico van de koper vanaf de dag van de gunning.

ontruiming
De drie woningen Vespuccistraat 75-II, Vespuccistraat 79-huis en Vespuccistraat 79-III worden leeg opgeleverd. Voor het overige zijn de drie registergoederen verhuurd.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
1. Gelegen op eigen grond.
2. De drie panden zijn door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument.
3. Akte de command
Indien de bieder in veiling gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk zeven dagen voor de dag der betaling van de koopprijs aan de notaris te zijn gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel of combinatie van percelen.

combinatie
De onroerende zaken nummers 1, 2 en 3 worden eerst afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna worden de nummers 1, 2 en 3 gecombineerd in slag gelegd.

Na de veiling van Vespuccistraat 75, 77 en 79 volgt de vrijwillige veiling van Orteliusstraat 316 en 318 eerst afzonderlijk bij opbod en afslag en deze worden daarna gecombineerd in slag gelegd. Vervolgens wordt ook nog de combinatie van de drie panden Vespuccistraat 75, 77 en 79 en de twee panden Orteliusstraat 316 en 318 in slag gelegd.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanmeldingsdatum
15-03-2018
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Bouwtype
Bestaande bouw

Oppervlakten en inhoud

Indeling

Bekijk alle kenmerken

Meer informatie

Foto's

MVA wijkinformatie: Van Galenbuurt

De Jan van Galenstraat is de hoofdstraat in de Van Galenbuurt en de verbinding tussen Nieuw-West en het centrum van Amsterdam. De straat kreeg zijn naam in 1925. Langs de Jan van Galenstraat bevinden zich Food Center Amsterdam (de voormalige centrale markthallen), het Erasmuspark en het (voormalige) sportpark Jan van Galenstraat.

Kaart Vespuccistraat 75 77 en 7 1056SJ AMSTERDAM, Jan Maijenbuurt

naar Vespuccistraat 75 77 en 7 1056SJ AMSTERDAM, Jan Maijenbuurt
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand