Vorige | Volgende

Albert Molhof 75 1031JK Amsterdam

Bouwjaar
2021-2030
Woonoppervlakte
170 m²
Aantal kamers
6
Perceeloppervlakte
117 m²

Omschrijving

Met een stoere gevel van Cortenstaal en een klassiek puntdak prijkt deze luxe stadswoning aan het Albert Molhof in Buiksloterham. Een meer dan comfortabel gezinshuis van zo'n 170 m2 groot. Met een tuin met schuur - en achterom - achter het huis en een inpandig balkon aan de voorzijde. De roestlaag aan de voor- en achtergevel beschermt het materiaal binnenin, waardoor het een zeer duurzaam en exclusief materiaal is. Door de dichte corrosielaag stopt het roesten van het staal en is schilderen of een coating overbodig.

*** in English below***

De indeling is heel aangenaam en gelijk verrassend. Op de begane grond vind je alle elementen om prettig te kunnen wonen. Een ruime woonkeuken met spoeleiland en een tuingerichte living. De eerste verdieping bevat niet alleen een ruime badkamer met twee volwaardige slaapkamers, maar ook een werkplek met de mogelijkheid om extra kastruimte te realiseren. Blikvanger is het inpandige balkon met glazen hekwerk.
Op de tweede verdieping prijkt de luxe master bedroom met badkamer ensuite plus een enorme en prachtige ruimte om met meerdere personen te werken. De XL ramen die reiken tot in het puntdak geven je vanachter je laptop een prachtig zicht op het plein. En dat allemaal onder het zadeldak, dus met extra hoogte. Extra handig: De achtertuin kun je buitenom bereiken via het achterpad. Fietsen stal je in de tuinberging.

ENKELE KENMERKEN OP EEN RIJ
• opvallende voor- en achtergevel van Cortenstaal
• Begane grond heeft een plafondhoogte van circa 2.85 meter
• Luxe afwerking met o.a. gestucte wanden en (vlakke) plafonds, houten binnenkozijnen met stompe deuren (geheel afgelakt), draai-kiepramen, aluminium buitenkozijnen en zwartstalen trapleuningen
• Maar liefst twee badkamers
• Hoogwaardige kwaliteit tegels en sanitair
• Drie slaapkamers
• Voldoende ruimte voor kantoor aan huis
• Veel natuurlijk daglicht door grote puien
• Loggia eerste verdieping
• Tuinberging
• Parkeerplaats te koop in naastgelegen parkeergarage
• erfpacht afgekocht voor 50 jaar

WONEN EN WERKEN
Na een dag werken sluit jij je laptop en loop je naar jouw woonkeuken zet wat tapas en gekoelde drankjes op tafel. Jouw avond kan gelijk beginnen. Dat is het grote voordeel van werken aan huis. Als je het goed plant, hoef je de hele dag de deur niet meer uit. Maar dat zou zonde zijn! In zo'n inspirerende, ondernemende omgeving is altijd wel iets te beleven.

GEMENGDE BESTEMMING
In heel Buiksloterham wordt wonen en werken gecombineerd. Ruimte om werken aan huis mogelijk te maken is dan ook een verplichting opgelegd door het bestemmingsplan. De werkruimte moet minimaal 20% van het bruto vloeroppervlak beslaan. In de basis plattegrond van deze stadswoning is die ruimte al meegenomen op de tweede verdieping.

DUURZAAM
Wonen in een circulaire wijk betekent slimmer omgaan met energie, materialen en het gebruik ervan. Dat heeft de architect goed begrepen. Bovenop het dak liggen zonnepanelen en binnen wordt gebruik gemaakt van een balansventilatie met warmteterugwinning. Maar er is meer. De gevel van de woning is aan alle kanten voorzien van gerecycled materiaal of materiaal dat eenvoudig te recyclen is. Naast een kleine CO2 footprint betekent dit dat de materialen onderhoudsarm zijn.

WONEN AAN HET ALBERT MOLHOF
In het hof pal voor de stadswoning wordt een groen binnenplein aangelegd met wuivende grassoorten, frisse bloeiers, gras en meerdere duurzame bomen. Her en der liggen grote keien verspreid die gebruikt worden om op te spelen of te zitten.

PARKEREN
Een parkeerplaats is beschikbaar in de naastgelegen parkeergarage. De koopsom v.o.n. bedraagt € 35.000 inclusief afgekochte erfpachtcanon (50 jaar).


De verkoopinformatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld doch voor de juistheid van de inhoud kunnen wij niet instaan en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. De inhoud is puur informatief en mag niet worden beschouwd als een aanbod. Daar waar gesproken wordt over inhoud, oppervlakten of afmetingen moeten deze worden beschouwd als indicatief en als circa maten. U dient als koper zelf onderzoek te verrichten naar zaken die voor u van belang zijn. Wij raden u in dat verband aan uw eigen NVM-makelaar in te schakelen.

-----
With a sturdy Corten steel facade and a classic gabled roof, this luxury town house overlooks the Albert Molhof in Buiksloterham. A more than comfortable family home of about 170 m2. With a garden with shed - and back - behind the house and an indoor balcony at the front. The rust layer on the front and rear facade protects the material inside, making it a very durable and exclusive material. Due to the dense corrosion layer, rusting of the steel stops and painting or a coating is not needed.

The layout is very pleasant and surprising. On the ground floor you will find all the elements for pleasant living. A spacious kitchen with sink island and a garden-oriented living room. The first floor not only contains a spacious bathroom with two full bedrooms, but also a workplace with the possibility to realize extra closet space. The eye-catcher is the indoor balcony.
On the second floor is the luxurious master bedroom with ensuite bathroom plus a huge and beautiful space to work. The XL windows that reach into the peaked roof give you a beautiful view of the square from behind your laptop. And all this under the gable roof, so with extra height. Extra handy: You can reach the backyard from the outside via the back path. You can store bicycles in the garden shed.

SOME FEATURES AT A GLANCE
• striking front and rear facade of Corten steel
• Ground floor has a ceiling height of approximately 2.85 meters
• Luxurious finish with, among other things, plastered walls and (flat) ceilings, wooden inner frames with flush doors (fully lacquered), tilt and turn windows, aluminum outer frames and black steel banisters
• two bathrooms
• High-quality tiles and sanitary ware
• Three bedrooms
• Plenty of space for home office
• Lots of natural daylight through large fronts
• Loggia first floor
• Garden shed
• Parking space for sale in adjacent parking garage
• leasehold for 50 years included

WORKING FROM HOME
After a day of work, you close your laptop and walk to your kitchen diner and put some tapas and chilled drinks on the table. Your evening can start right away. That is the great advantage of working from home. If you plan it right, you won't have to leave the house all day. But that would be a shame! There is always something going on in such an inspiring environment.

MIXED DESTINATION
Living and working are combined throughout Buiksloterham. Space to make working at home possible is therefore an obligation imposed by the zoning plan. The workspace must cover at least 20% of the gross floor area. This space is already included on the second floor in the basic floor plan of this town house.

SUSTAINABLE
Living in a circular neighborhood means smarter use of energy, materials and their use. The architect understood that well. There are solar panels on top of the roof and balanced ventilation with heat recovery is used inside. But there's more. The facade of the house is provided on all sides with recycled material or material that is easy to recycle. In addition to a small CO2 footprint, this means that the materials are low-maintenance.

LIVING AT THE ALBERT MOLHOF
In the courtyard right in front of the town house, a green courtyard will be created with waving grasses, fresh bloomers, grass and several sustainable trees. Large boulders are scattered here and there that are used for playing or sitting.

PARKING
A parking space is available in the adjacent parking garage. The purchase price free of charge amounts to € 35,000 including 50 years of ground rent.

The sales information has been compiled with great care, but we cannot guarantee the correctness of the content and therefore no rights can be derived from it. The content is purely informative and should not be considered an offer. Where content, surfaces or dimensions are mentioned, these should be regarded as indicative and as approximate dimensions. As a buyer, you must conduct your own research into matters that are important to you. We recommend that you engage your own NVM broker in this regard.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanmeldingsdatum
--
Status
Verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding
direct

Bouw

Bouwjaar
2021-2030

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
170 m²
Perceeloppervlakte
117 m²

Indeling

Totaal aantal kamers
6
Aantal badkamers
1

Energie

Bekijk alle kenmerken

Advertentie

MVA wijkinformatie: Noordelijke IJ-oevers West

Op de Noordelijke IJ-oevers West is veel bedrijvigheid. De wijk bestaat uit Buiksloterham, het NDSM-terrein en Overhoeks.
Buiksloterham: droogmakerij wordt duurzame woonwijk
Buiksloterham, ooit een droogmakerij die in de 19e eeuw werd aangelegd in het IJ, transformeert langzaamaan van industrie naar een duurzaam gebied waar wordt gewoond en gewerkt. Op dit moment zijn er 1500 woningen in ontwikkeling en zijn er plannen om in de komende jaren meer dan 3000 woningen te bouwen. Het gebied trekt ondernemers en bewoners die ervan houden te pionieren en te gaan wonen of werken in een plek in ontwikkeling, wat ook ruimte biedt voor veel eigen initiatief. Zo zijn er op verschillende kavels zelfbouwers en bouwgroepen hun eigen huis aan het bouwen en hun dromen aan het realiseren. Dit resulteert in verrassende bouw en gevarieerde wijken. Verwacht wordt dat de transformatie van Buiksloterham over tien jaar zal zijn afgerond.
Van scheepswerf en Shell-terrein naar hip and happening
Ook aan de westzijde van de IJ-oevers ligt het NDSM-terrein. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw van het NDSM-terrein ้้n van de grootste scheepswerven van de wereld. Nadat de werven werden verplaatst werd het industri๋le terrein - met haar originele kraanspoor en loodsen – een enorme broedplaats; thuishaven voor creatieve pioniers, met horeca, festivals en woningen. Ten oosten naast het NDSM-terrein en ten westen van architectonische eyecatchers A’DAM Toren en EYE Filmmuseum ligt, op het voormalige Shell-terrein, de nieuwe woonwijk Overhoeks. Deze wijk, met hoge woontorens met luxe woningen, ligt direct aan het IJ. Overhoeks wordt een plek om te wonen, te werken en uit te gaan en ligt heel strategisch: tegenover het stadscentrum, waarvan het slechts gescheiden wordt door het IJ. Kortom: De Noordelijke IJ-oevers West bieden het beste van twee werelden: het eigenzinnige, rustgevende, maar ook spannende ‘pioniersgevoel’ van het noorden in combinatie met de bruisend nabijheid van het centrum.

Amsterdam

Amsterdam de Nederlandse hoofdstad, staat bekend om het artistieke erfgoed, het uitgebreide grachtennetwerk en de smalle gevelhuizen, een erfenis uit de Gouden Eeuw. In het Museumkwartier bevinden zich het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum met werken van Rembrandt en Vermeer, en het Stedelijk Museum met moderne kunst. Fietsen is onlosmakelijk verbonden met het karakter van de stad en er zijn veel fietspaden. In het centrum van Amsterdam vind je natuurlijk de prachtige grachten waar de stad bekend om staat, maar er is nog zo veel meer.

Jouw aankoopmakelaar kent de markt door en door

Wanneer jij een aankoopmakelaar inschakelt die is aangesloten bij de MVA of NVM, weet je zeker dat jouw makelaar goed bekend is met de desbetreffende markt. Zeker wanneer huizenprijzen turbulent zijn, kan je ervan uitgaan dat jouw makelaar oog heeft voor de vele aspecten die daarbij een rol spelen.

Lees verder