Vorige | Volgende

Anton de Komplein 156 E 1102CW Amsterdam

Bouwjaar
2001-
Woonoppervlakte
70 m²

Omschrijving

** You will find the English translation below**

Winkelunit Anton de Komplein 156E, Amsterdam

Hierbij bieden wij te huur aan, een winkelunit van circa 70m2, gelegen in de Skylo passage welke uitkomt in de Albert Heijn. Deze unit mag worden gebruikt als detailhandelsruimte (conform artikel 7:290 BW).
Het winkelcentrum kent circa 200 verschillende winkels en er is altijd plek voor vernieuwing.

Winkelcentrum AMSTERDAMSE POORT is een dynamisch winkelcentrum in de kern van Amsterdam Zuidoost. Stadsdeel Zuidoost heeft nu circa 82.000 inwoners. Naar verwachting zal dit in 2030 toenemen naar 100.000 inwoners. Dit komt door de vele nieuwbouwprojecten in de nabije omgeving die zich zullen richten op het midden en het hogere segment.

LOCATIE
De winkelunit zit naast de ingang van de Albert Heijn. Dagelijks passeren hier honderden mensen. Een betere zicht-locatie met veel traffic is er niet.

De ligging is zeer centraal en op loopafstand van het Arena gebied (Ajax Stadion, Heineken Music Hall, Pathé Bioscopen en diverse grootschalige winkels als Media Markt en Decathlon).
Amsterdamse Poort is gemakkelijk te bereiken via station Amsterdam Bijlmer ArenA en ligt op 5 minuten loopafstand van het station. Parkeren is ook geen probleem. Dit kan in één van de parkeergarages die in het winkelgebied liggen. De Q-Park parkeergarages P21, P22, P23 enP24 zijn gemakkelijk te bereiken.

OVERIGE INFORMATIE
Huurprijs va- € 30.000,- per jaar/excl. BTW.
Deze zal jaarlijks worden geïndexeerd.
Servicekosten va - € 2.000,- per jaar/excl. BTW
Onder andere ten behoeve van, schoonmaak algemene ruimte, stookkosten e.d. is huurder een voorschot bedrag per jaar te vermeerderen met BTW verschuldigd. Jaarlijks vindt op basis van nacalculatie een verrekening plaats. Levering van elektra-, gas- en water binnen het gehuurde en betaling hiervan vindt plaats middels rechtstreekse aansluiting bij de diverse nutsbedrijven.

Bijdrage winkeliersvereniging / promotiekosten va - € 1.200,- per jaar/excl. BTW
Voor deze bijdrage wordt de gezamenlijke promotie van het complex ter hand genomen en worden de huurders hier individueel door de vereniging over geïnformeerd. Naast de verplichting om lid te worden van de winkeliersvereniging is huurder een bedrag per maand te vermeerderen met de B.T.W. verschuldigd.

Opleveringsniveau - Onderhavige ruimte wordt casco opgeleverd.
Huurtermijn - 5 jaar + 5 optiejaren.

Zekerheidstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst verstrekt huurder aan verhuurder een bankgarantie ter grootte van drie maanden huurverplichting inclusief servicekosten, promotiekosten en de over het totaal verschuldigde BTW

Huurovereenkomst
Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofd huurvoorwaarden worden vervat in een standaard door verhuurder gehanteerde huurovereenkomst met de daarbij behorende algemene bepalingen gebaseerd op het ROZ model ex artikel 7:290 BW.

Voorbehoud
Voor het aangaan van een huurovereenkomst dient de huurder zijn solvabiliteit aan de verhuurder ter beoordeling te overleggen.

“Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten zijn ingemeten conform NEN 2580 en zijn indicatief. Wij adviseren u een NVM/MVA Makelaar in te schakelen, die u met zijn deskundigheid zal bijstaan in het aankoopproces. Indien u geen professionele begeleiding wenst in te schakelen, acht u zich volgens de wet deskundig genoeg om alle zaken, die van belang zijn, te kunnen overzien. De Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM zijn van toepassing”

**ENGLISH Translation**

For rent, retail space of approximately 70 m2.

Here we would like to offer a retail unit of approximately 70m2, located in the Skylo passage which leads on to the Albert Heijn. This unit can be used as a retail space (according to Article 7:290 of the Dutch Civil Code).
The shopping centre includes around 200 different retailers and there is always room for new innovative concepts.

The AMSTERDAMSE POORT Shopping Centre is a dynamic shopping area at the heart of Amsterdam-Zuidoost. The city district Zuidoost currently has around 82,000 residents. It is expected that this number will rise to 100,000 residents by 2030, thanks to the many new-built projects in the surrounding area which will aim at the middle and higher income levels.

LOCATION
The retail unit is adjacent to the entrance of the Albert Heijn supermarket. Hundreds of people pass by this location every day and a better location with so much traffic will be hard to find.

The unit is very centrally located and at a walking distance of the Johan Cruijff Arena area (Ajax Stadium, AFAS Live concert hall, Pathé Cinemas, and various large-scale stores such as Media Markt and Decathlon).
Amsterdamse Poort is easy to reach via the Amsterdam Bijlmer Arena train and metro station which is only a 5-minute walk away. Parking is also not a problem as the shopping area has several parking garages. The Q-Park parking garages P21, P22, P23, and P24 are all easily accessible.

OTHER INFORMATION
Rental price upward of - € 30.000,- per year/excl. VAT
This price will be subject to an annual indexation.
Service charges upward of - € 2.000,- per year/excl. VAT
The tenant will be charged with an annual advance payment plus VAT which is to cover the costs for, amongst other things, cleaning of the communal areas, heating, etc. An annual settlement of these costs will be done based on subsequent calculation. The provision of and payment for electricity, gas, and water within the rental space will be done via a direct contract with the various utility companies.

Contribution shopkeepers' association/promotion costs upword of - € 1.200,- per year/excl. VAT
This contribution is used for the joint promotion activities that are organised by the complex and tenants will be informed separately about this by the association. Membership of the shopkeepers' association is mandatory and the contribution plus VAT will be charged on a monthly basis.

Level of finish on delivery - the retail space will be delivered as a shell.
Lease term - 5 years + 5 optional years.

Security
At the moment of signing the lease contract, the tenant will be required to submit a bank security to the lessor to the amount of three months rent including the service charges and promotion costs, plus VAT for the total amount.

Rental agreement
When parties enter into an agreement, the main rental conditions will be established in a standard rental agreement used by the lessor which also includes the relevant general terms and conditions based on the ROZ model (Dutch Real Estate Council) ex Article 7:290 of the Dutch Civil Code.

Reservation
Tenants are required to submit documents to the lessor in order to demonstrate their solvency before the rental agreement can be concluded.


"We have composed this information with due care. On our part, however, no liability whatsoever is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All specified sizes are measured in accordance with NEN 2580 and are indicative. We advise you to call in an NVM / MVA Broker who will assist you with his expertise in the purchase process. If you do not wish to take professional counseling, you are legally competent enough to oversee all matters that are of interest. The General Consumer conditions of the NVM are applicable "
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Service kosten
€ 267 p/m
Status
Verhuurd
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Bouwjaar
2001-

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
70 m²

Indeling

Bekijk alle kenmerken

MVA wijkinformatie: Bijlmer Centrum (D,F,H)

Bijlmer Centrum is een wijk in stadsdeel Amsterdam Zuidoost. De volledige naam van de Bijlmer is Bijlmermeer, naar het water dat nagenoeg op dezelfde plek lag als de Bijlmer nu en in 1626 is drooggelegd. Bijlmer Centrum bestaat uit de buurten Bijlmer D, F en H en ligt ten westen van de Gooiseweg.
Het begin van de Bijlmer: groen en flats
Vroeger werd Bijlmer Centrum gekenmerkt door veel groen en flats van tien verdiepingen hoog die in een zeskantige honingraatstructuur ten opzichte van elkaar waren gebouwd. De bebouwing en het groen waren eind jaren zestig op de plek gekomen van het in 1966 door Amsterdam geannexeerde Weesperkarspel. De eerste woningen, in de H-buurt konden in 1968 worden betrokken.
Van hoogbouw naar laagbouw
In de jaren negentig is een grootschalige vernieuwing in gang gezet, waarbij een groot deel van de hoogbouw werd gesloopt en vervangen door laagbouw; er kwamen kleinschalige woningen, veelal in de koopsector. De flats die er nog wel zijn, werden gerenoveerd. Begin deze eeuw is er ook op sociaal-cultureel gebied veel veranderd. Het Klaverblad, een nieuw school- en woongebouw, werd in 2012 opgeleverd. Het Omegagebouw is een creatieve broedplaats voor kunstenaars. Aan de Daalwijkdreef ligt de Spinozacampus met 700 studentenunits. Op initiatief van een groep buurtbewoners is de moestuin Groene Vingers opgericht. En de oude parkeergarage Develstein is omgebouwd tot de grootste foodcourt van Amsterdam: World of Food, een overdekte markthal waar ondernemers uit Zuidoost internationale streetfoodgerechten aanbieden. Het doel van de vernieuwing was de bevolkingssamenstelling diverser te maken en zo een prettiger leefklimaat te realiseren. Hiertoe is ook in 2000 winkelcentrum Amsterdamse Poort in Bijlmer Centrum gerenoveerd en zijn in 2009 het nieuwe Bijlmersportcentrum en het Bijlmer Parktheater opgeleverd. De laatste twee liggen in het Nelson Mandelapark.

Amsterdam

Amsterdam de Nederlandse hoofdstad, staat bekend om het artistieke erfgoed, het uitgebreide grachtennetwerk en de smalle gevelhuizen, een erfenis uit de Gouden Eeuw. In het Museumkwartier bevinden zich het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum met werken van Rembrandt en Vermeer, en het Stedelijk Museum met moderne kunst. Fietsen is onlosmakelijk verbonden met het karakter van de stad en er zijn veel fietspaden. In het centrum van Amsterdam vind je natuurlijk de prachtige grachten waar de stad bekend om staat, maar er is nog zo veel meer.

Schakel een MVA/NVM makelaar in om te huren in Nederland

Het werkgebied van een makelaar reikt verder dan alleen het kopen of verkopen van huizen. Ook bij het vinden van een huurhuis is het inschakelen van een makelaar een verstandige keuze. Je makelaar kan je adviseren over welk soort woning het beste bij je past en in welke buurt deze het meest geschikt is.

Lees verder