Open Huis - 28 maart van 11:00 tot 15:00 uur

Bekijk nu de deelnemende objecten
Vorige | Volgende

Argonautenstraat 31 - 37 1076KK Amsterdam, Van Tuyllbuurt

Prijs op aanvraag 

Bouwjaar
1934
Woonoppervlakte
60 m²
Aantal kamers
3
Perceeloppervlakte
212 m²

Omschrijving

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE EN INSCHRIJFVOORWAARDEN M.B.T EEN VERKOOP D.M.V. EEN INSCHRIJVING

Namens een particulier heeft Keij & Stefels de opdracht om de verkoop te begeleiden van twee woonhuizen bestaande uit zes woningen aan de Argonautenstraat 31-37 te Amsterdam.
Alle woningen zijn zelfstandig en voor onbepaalde tijd verhuurd.

De verkoop zal plaatsvinden door middel van een onderhandse inschrijving bij Schut en van Os notarissen. De inschrijving sluit donderdag 1 oktober 2020 om 12.00 uur.
Verkoop vindt plaats onder nadrukkelijke voorbehoud gunning eigenaren.

Indien u interesse heeft in aanvullende informatie dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar ons kantoor - Kobus Keij.
Wij sturen u dan de geheimhoudingsverklaring toe. Zodra deze ondertekend retour is verlenen wij u toegang tot de online dataroom met alle informatie erin.

KADASTRAAL BEKEND
Gemeente Amsterdam
Sectie AB
Nummer 2383
Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, in eigendom toebehorende aan de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend Gemeente Amsterdam, Sectie AB, Nummer 2383 met daarop gestichte opstallen van twee woonhuizen, elk bestaande uit een benedenhuis met twee afzonderlijke verhuurde bovenwoningen en tuin.

BOUWJAAR
1934

Erfpacht:
Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000
Canon: € 2.857,92 t/m 15 mei 2021
1-jaarlijkse indexering.
Aanvraag voor overstap eeuwigdurende erfpacht is tijdig aangevraagd

BENADEREN VAN HUURDERS
Verkopers vragen expliciet om de huurders niet te benaderen. Bij constatering kunnen potentiële kopers uitgesloten worden.

PLATTEGRONDEN
De maatvoering en de indeling van de plattegronden zijn indicatief. Aan de plattegrond kan geen rechten worden ontleed daar hetgeen aangepast kan zijn.

BETALING
De koopsom dient bij de levering te worden voldaan. Uiterlijk 1 week na gunning dient koper een waarborgsom van 10% van de koopprijs bij de notaris te storten dan wel een bankgarantie tot zodanig bedrag gesteld te laten hebben.

GUNNING
De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen niet te gunnen of aan een ander dan de hoogste inschrijver dan wel de inschrijving steeds en zonder opgaaf van redenen af te gelasten, dit alles uitsluitend ter beoordeling van verkoper. De verkoper houdt zich te dien aanzien het recht van beraad voor. Indien niet wordt gegund of de inschrijving om welke reden dan ook wordt afgelast, staat het verkoper vrij om met wie dan ook in onderhandeling te treden over een mogelijke verkoop; verkoper is daarbij niet gehouden om (een) bieder(s) in onderhandelingen te betrekken en bieders komen mitsdien te dier zake geen rechten toe.

BOD
Elk bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn en moet worden uitgedrukt in één bedrag in euro’s. Een bod dat is uitgedrukt in relatie tot een ander bod zodanig dat het bod gelijk is aan het andere bod vermeerderd met een bedrag is ongeldig. Elke bieder blijft aan zijn bod, ook is dat niet het hoogste, gebonden totdat de verkoper gunt aan een ander, of vaststaat dat niet wordt gegund of de termijn waarbinnen de verkoper tot gunning kan overgaan is verstreken zonder dat is gegund, of de verkoop bij inschrijving wordt afgelast. De koop zal worden aangegaan onder de bepalingen en condities als opgenomen in het model koopcontract van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Ring Amsterdam voorzover daarvan bij de inschrijving niet is afgeweken. Indien meer personen tezamen een bod uitbrengen, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor hun verplichtingen jegens de verkoper.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanmeldingsdatum
10-09-2020
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Soort woning
Eengezinswoning
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1934

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
60 m²
Perceeloppervlakte
212 m²

Indeling

Totaal aantal kamers
3
Bekijk alle kenmerken

Meer informatie

Advertentie

MVA wijkinformatie: Stadionbuurt

De Stadionbuurt De Stadionbuurt is een wijk in Amsterdam Zuid en kreeg haar naam in 1922. De buurt is dus – in tegenstelling tot wat iedereen denkt – niet genoemd naar het Olympisch Stadion (1928) van architect Jan Wils, maar naar Het Stadion uit 1912 van architect Harry Elte. Een heel groot deel van de Stadionbuurt bestaat uit huurwoningen; meer dan de helft van de woningen wordt verhuurd door een woningcorporatie, slechts 13% van de huizen is particulier bezit. Meer dan 80% van de woningen is kleiner dan 80 m2. De Stadionbuurt en Plan Zuid Het Stadion van Elte stond 200 meter ten oosten van het Olympisch Stadion - aan de overzijde van de Amstelveenseweg - en werd na de Olympische Spelen van 1928 afgebroken zodat er woningbouw voor in de plaats kon komen. De Amazonenstraat, Van Tuyll van Serooskerkenweg, Argonautenstraat en de Jasonstraat liggen op de plek waar Het Stadion van Elte ooit stond. Plan Zuid, het uitbreidingsplan dat architect Berlage voor de bebouwing van Amsterdam Zuid had bedacht, kon na 1928 alsnog worden afgemaakt. Ware het niet volgens het originele plan van; De van Tuyll van Serooskerkenweg bijvoorbeeld, is aangepast ten gunste van het Olympisch Stadion, dat niet in Berlages Plan Zuid thuishoorde. Hij had op deze plek industrieterreinen en arbeiderswoningen bedacht. Drie buurten in de Stadionbuurt De wijk kan worden opgedeeld in drie buurten; De Marathonbuurt met veel kleinere sociale huurwoningen en de Van Tuyll van Serooskerkenbuurt met veel particuliere huurwoningen en een minderheid aan koopwoningen. Beide uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw in een voor die tijd herkenbare Amsterdamse Schoolbouw. Daarnaast is er nog de buurt ten westen van de Amstelveenseweg, met de woonboten aan het IJsbaanpad en het Olympisch Kwartier (direct naast het Olympisch Stadion), met straatnamen genoemd naar Griekse godinnen als Eos, Afrodite en Artemis. In deze nieuwbouwwijk zijn tussen 2004 en 2008 900 woningen gebouwd. Op dit moment wordt ook het nabijgelegen Het Stadionplein opnieuw ingericht, met extra voorzieningen en woningen.

Amsterdam

Amsterdam de Nederlandse hoofdstad, staat bekend om het artistieke erfgoed, het uitgebreide grachtennetwerk en de smalle gevelhuizen, een erfenis uit de Gouden Eeuw. In het Museumkwartier bevinden zich het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum met werken van Rembrandt en Vermeer, en het Stedelijk Museum met moderne kunst. Fietsen is onlosmakelijk verbonden met het karakter van de stad en er zijn veel fietspaden. In het centrum van Amsterdam vind je natuurlijk de prachtige grachten waar de stad bekend om staat, maar er is nog zo veel meer.

Jouw aankoopmakelaar kent de markt door en door

Wanneer jij een aankoopmakelaar inschakelt die is aangesloten bij de MVA of NVM, weet je zeker dat jouw makelaar goed bekend is met de desbetreffende markt. Zeker wanneer huizenprijzen turbulent zijn, kan je ervan uitgaan dat jouw makelaar oog heeft voor de vele aspecten die daarbij een rol spelen.

Lees verder