(Potentiële) eigenaren van een monument of ander waardevol gebouw, complex, of gebied, of eigenaren van een monumentaal kunstwerk in of aan een gebouw, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. De subsidie moet bijdragen aan herbestemming, beperkt herstel of onderzoek , of behoud en herstel van het gebouw, gebied of kunstwerk. Het kan ook gaan om onderdelen van een monument of om behoud en herstel van een monumentaal wandkunstwerk. De aanvraag voor de subsidie moet – voorzien van alle vereisten – uiterlijk in februari 2019 bij de gemeente ingediend zijn.

Bijzondere subsidieverordening erfgoed Amsterdam 2017

De subsidieverordening is deze winter vastgesteld door de gemeenteraad en betreft een eenmalige subsidiemogelijkheid. Om op tijd te zijn voor de afhandeling van de subsidieaanvraag moet de aanvraag voor eind februari 2019 zijn ingediend. Aanvragers moeten er rekening mee houden dat ze in sommige gevallen een verleende omgevingsvergunning nodig hebben. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld totdat het subsidieplafond is bereikt. Dus: wie het eerst komt, heeft de grootste kans op subsidie.

Wat kan er gesubsidieerd worden?

Volgens de subsidieverordening is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor:
– Onderzoek naar herbestemming van monumenten en beeldbepalende panden (orde 2)
Eigenaren van monumenten of beeldbepalende panden kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor cultuurhistorisch onderzoek in het kader van herbestemmingsopgaven. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op het vinden van een passende nieuwe bestemming. Daarbij wordt betrokken: een onderzoek naar de bouwtechnische gebreken en inzicht in de kosten van de herstelwerkzaamheden, die noodzakelijk zijn om het monument in een goede bouwtechnische staat te brengen.
– Beperkt herstel van en onderzoek aan monumenten
Eigenaren van monumenten kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor onderhoud- of herstelwerkzaamheden, die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van onderdelen van hun pand.
– Behoud en herstel van monumentale kunstwerken in of aan gebouwen

Eigenaren van panden waarin zich monumentale (wand-)kunstwerken bevinden, kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor onderzoek naar technische staat, kleur, materiaaltoepassing , conserveringstechniek en kosten voor uitneming en herplaatsing van deze werken.

Alle informatie is te lezen op de website: www.amsterdam.nl/erfgoed/subsidie