Het klimaat verandert, dit komt door de uitstoot van te veel broeikasgassen. De aarde raakt uitgeput van ons verbruik. We vragen meer dan de aarde ons kan geven. Hierdoor is ook de wetgeving zo nodig aangepast. Een voorbeeld hiervan is dat de Gemeente Amsterdam in 2040 geheel aardgasvrij wilt zijn. Dit draagt bij aan het duurzaam wonen.

Vandaag de dag zijn woningen gezamenlijk verantwoordelijk voor 21,3% van onze CO2 uitstoot (CBS). Los van het feit dat duurzaam wonen goed is voor het milieu, brengt duurzaam wonen ook veel andere voordelen met zicht mee;

  • Door een woning goed te isoleren bespaar je op jaarbasis honderden euro’s aan stookkosten.
  • Bovendien is dat gezonder. Door bijvoorbeeld je woning beter te ventileren los je vochtproblemen op en worden de vervuilde stoffen die binnen in de woning zitten afgevoerd.
  • Door duurzaam te wonen en dus zelf je eigen energie op te wekken ben je veel minder afhankelijk van externe partijen, en ben je niet meer gebonden aan energiemaatschappijen.

Vandaar dat het belangrijk blijft om bewust te zijn van de manier waarop er gewoond wordt. De MVA vindt het dan ook belangrijk om duurzaam te wonen en werken, zowel door de makelaars als de particulieren.

Duurzaamheid