Energiescan voor monumenten

Eigenaar van een monument? Ook jij kan op een degelijke manier besparen op de energiekosten. Het Restauratiefonds vindt het belangrijk om de eigenaren goed te informeren, dit wordt gedaan door onder andere een Energiescan voor Monumenten aan te bieden.

Met deze scan kan je een goede afweging maken tussen maatregelen die genomen moeten worden en het behouden van de cultuurhistorische waarden. Hier kun je de Energiescan Monumenten invullen.