Energiescan voor monumenten

Eigenaar van een monument? Ook dan is besparen op de energiekosten mogelijk. Het Restauratiefonds vindt het belangrijk om de eigenaren goed te informeren, daarom werken zij samen met verschillende Duurzame Monumenten-adviseurs (DuMo). Een goed DuMo-advies draagt er aan bij dat jouw pand op de juiste en verantwoorde wijze wordt verduurzaamd, met aandacht voor de monumentale waarde. Een Energiescan Monumenten vormt hierbij vaak een goed startpunt. Met deze scan kun je een goede afweging maken tussen maatregelen die genomen moeten worden en het behouden van de cultuurhistorische waarden. Bekijk hier de voordelen van een Energiescan Monumenten en de DuMo-adviseurs bij wie je een energiescan aan kunt vragen.

Subsidies

Om een woning te verduurzamen kan je bij de Gemeente Amsterdam een aantal subsidies aanvragen. Er zijn natuurlijk verschillende kosten die komen kijken bij het verduurzamen van een woning/bedrijfsruimte, deze kosten kunnen verminderd worden door de subsidies. De gemeente biedt onder andere ook energieleningen en stimuleert het maken van onderhoudsplannen.

Ter aanvulling op beschikbare subsidies voor duurzaamheidsmaatregelen (deze is niet alleen beschikbaar voor monumenten, dus voor iedereen interessant):
Voor eigenaar-bewoner
Voor VvE’s

Financiering voor duurzaamheidsmaatregelen

Eigenaren of VvE’s kunnen bij het Restauratiefonds een Duurzame Monumenten-Lening afsluiten tegen een rente vanaf 1,0%. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. Het Restauratiefonds heeft verschillende financieringsmogelijkheden, welke financiering bij jouw situatie past hangt af van de monumentstatus en de te nemen energiebesparende maatregelen. Bekijk hier de verschillende mogelijkheden.

Vergunning bij duurzaamheidsmaatregelen

Wanneer er een wijziging wordt aangebracht aan een monument is er een omgevingsvergunning nodig. Dat geldt ook voor isolerende of energie-opwekkende ingrepen, vooral als de veranderingen onomkeerbaar zijn, gevolgen hebben voor monumentale onderdelen of zichtbaar vanaf de openbare weg. Een Omgevingsvergunning kan digitaal aangevraagd worden via het Omgevingsloket.

Duurzaamheid