GPR Gebouw is een software die inzicht geeft in de duurzaamheid van vastgoed en de effecten van verschillende ingreepscenario’s. Dit zorgt voor een effectieve communicatie tussen bouwbedrijven. GPR Gebouw geeft via rapportcijfers aan hoe jouw gebouw presteert.

Dit is handig voor gemeenten, vastgoedeigenaren en architecten die duurzaam bouwen in eigen hand willen nemen. Hier kan je meer informatie vinden over de GPR Gebouw software.