NVM Business, de vakgroep waar de MVA Business makelaars bij aangesloten zijn, publiceert twee keer per jaar de 'Stand van Zaken' over de Nederlandse kantorenmarkt. De ‘Stand van Zaken’ is een veelvuldig geraadpleegde publicatie en is tevens als pdf beschikbaar (er is ook een Engelse versie). Daarnaast verschijnt er jaarlijks een versie met regio-indeling.

Eén keer per jaar geeft NVM Business een totaaloverzicht van de kantorenmarkt. Deze vindt u terug in de publicatie ‘Kantoren in Cijfers’. NVM Business publiceert periodiek een overzicht met daarin de 'Stand van Zaken' van de Nederlandse bedrijfsruimtenmarkt. Deze cijfers zijn tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek. Alle publicaties zijn verkrijgbaar in pdf en een aantal publicaties is als drukwerk gratis te bestellen.