U wilt de waarde weten van uw bedrijfs- of beleggingsobject(en)? Een professionele en gecertificeerde taxatie door een MVA Businessmakelaar geeft hier adequaat antwoord op.

Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxaties verricht. Elke MVA Business makelaar is ingeschreven in het register van stichting VastgoedCert, en is dus tevens een gecertificeerd taxateur.

Tijdens een taxatie let de MVA Businessmakelaar onder meer op de volgende factoren:

 • De staat van onderhoud
 • De inhoud en de oppervlakte
 • De functionele indeling
 • De constructie, gebruikte materialen en de kwaliteit ervan
 • De mate van energiezuinigheid
 • De verplichtingen en rechten
 • De ligging en de omgeving
 • De gebruiks(on)mogelijkheden op grond van overheidsvoorschriften
 • De courantheid
 • De gebruiksmogelijkheden
 • De marktsituatie.

Erkend taxateur

MVA Business makelaars hebben de verplichting een periodieke hercertificering te ondergaan. Zo blijft de kwaliteit van hun kennis gewaarborgd. De MVA Business makelaar is als erkend taxateur bij uitstek geschikt een taxatie voor u uit te voeren. MVA Business makelaars hanteren tijdens een taxatie allen dezelfde norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat MVA-taxaties van woningen op dezelfde manier plaatsvinden. Steeds meer MVA Business makelaars zijn aangesloten bij het Taxatie Management Instituut (TMI) van de NVM. Dit TMI voldoet aan de strengste taxatie-eisen die financierende instellingen kunnen stellen aan gecertificeerde makelaars/taxateurs.

Maximale nauwkeurigheid

Omdat alle MVA Business makelaars toegang hebben tot de NVM-database, hebben zij toegang tot een groot aantal taxatie referenties van bedrijfsobjecten uit de regio. Hierdoor kan een taxatie nog nauwkeuriger worden uitgevoerd.

Actuele regionale marktsituatie

De MVA Business makelaar is door uitstekende regiokennis en toegang tot de NVM-database optimaal op de hoogte van de huidig marktsituatie in de regio Groot-Amsterdam. Dit maakt de MVA Business makelaar de beste keus voor het uitvoeren van een taxatie van uw zakelijk onroerend goed.

Wilt u direct met een MVA Business makelaar aan de slag?

Klik hier voor de ledenlijst.