Het taxeren van uw bedrijfsonroerendgoed is een belangrijke aangelegenheid waarvan u zeker wilt weten dat het accuraat gebeurt. Daarom schakelt u een MVA-businessmakelaar in die deskundig is en uw belangen voorop zet. Toch is het fijn als u zelf wat kennis van zaken hebt, zodat u en uw taxateur gemakkelijk met elkaar kunnen praten. Daarom hebben wij de meestgestelde vragen met antwoorden voor u op een rij gezet.

Met welk doel kan er getaxeerd worden?

Er zijn verschillende redenen te benoemen waarom iemand zijn bedrijfsonroerendgoed wil laten taxeren. Denk hierbij aan het afsluiten van een hypotheek of het bepalen van de waarde voor fiscale doeleinden. Bij elk van deze doelen horen weer andere taxatiewaardes. Vraag bij uw MVA-businessmakelaar wat de verschillen zijn en wat voor u van toepassing is.

Wat is de marktwaarde van mijn bedrijfsonroerendgoed?

De marktwaarde wordt bepaald door de taxateur en dit is het geschatte bedrag waarvoor uw bedrijfsonroerendgoed in de markt gezet wordt. Op basis van dit bedrag zal een potentiële koper interesse tonen en eventueel het onderhandelingsproces in gaan.

Wat is de waarde in het economische verkeer?

De waarde van uw bedrijfsonroerendgoed wordt niet alleen bepaald volgens de marktwaarde, maar er is ook een waarde in het economische verkeer. Deze waarde wordt meegenomen in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en bij de overdracht van onroerende goederen. Deze waarde moet ook kenbaar gemaakt worden naar de Belastingdienst omdat de onroerendezaakbelasting (ozb) hierop wordt gebaseerd.

Wat is de huurwaarde van mijn bedrijfsonroerendgoed?

De bepaling van de huurwaarde is een belangrijk onderdeel van de taxatie, omdat hierin wordt vastgelegd of de huur die nu betaald wordt wel voldoet aan de eisen van maximale huur. Ook voor nieuwe huurders is het belangrijk om te weten of de huurprijs wel in verhouding staat tot de kosten van het bedrijfsonroerendgoed. In de taxatie wordt hier ook aandacht aan geschonken.

Hoe verloopt de daadwerkelijke taxatie?

Om uw bedrijfsonroerendgoed te laten taxeren, maakt u een afspraak met een MVA-businessmakelaar. Voorafgaand aan de taxatie stuurt u het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van het pand op. Als er milieuvergunningen zijn of logboeken van installaties, levert u deze ook aan. Met deze informatie in het achterhoofd kan uw MVA-businessmakelaar zich tijdens de taxatie goed richten op alle bijkomende zaken, zoals de ligging van het pand, de staat van onderhoud en welke materialen zijn gebruikt tijdens de bouw.

Hoe wordt de taxatie vastgelegd?

De bevindingen van de taxatie worden door de MVA-businessmakelaar vastgelegd in een uniform taxatierapport. Hierin staan alle zaken die nodig zijn om uw taxatiedoel te kunnen behalen. Houd er wel rekening mee dat u niet automatisch uw gewenste doel behaalt zodra er een taxatierapport is opgeleverd. De inhoud ervan is natuurlijk doorslaggevend. Ook is het mogelijk dat u het bedrijfsonroerendgoed hebt laten taxeren door meerdere taxateurs. In dat geval kunnen er verschillen zitten in de uitkomsten; het is uiteindelijk een deskundige schatting en geen harde waarheid.

Nu uw bedrijfsonroerendgoed laten taxeren?

Wanneer u eraan toe bent om uw bedrijfsonroerendgoed te laten taxeren, neemt u contact op met een MVA-businessmakelaar. Op deze manier weet u zeker dat uw taxateur voldoet aan alle wettelijke eisen om te mogen taxeren en dat degene bekend is met de onroerendgoedmarkt in Amsterdam en omgeving.

Vind een MVA-businessmakelaar