Welke taxatiedoelen zijn er?

Er zijn verschillende doelen voor het laten uitvoeren van een taxatie, bijvoorbeeld het verkrijgen van kredietfaciliteit, de waarde voor fiscale doeleinden bepalen of het afsluiten van een hypotheek. Bij elk van deze doelen horen bepaalde taxatiewaardes, uw MVA Business makelaar vertelt u hier graag meer over.

Wat is de marktwaarde van huur en gebruik?

Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de peildatum tussen een bereidwillige koper, en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie na behoorlijke marketing. Beide partijen hebben hierbij kennis van zaken, hebben niet onder dwang en prudent gehandeld (bron:TMI).

Wat is de waarde in het economische verkeer?

Deze waarde wordt gebruikt bij fiscale waarderingen zoals de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en bij de overdracht van onroerende goederen. U hebt deze waarde ook nodig bij aangifte of discussie met de Belastingdienst en de gemeente in verband met de onroerendezaakbelasting (ozb).

Wat is de huurwaarde?

Deze waarde gebruikt men om te bekijken of de thans betaalde huur nog wel in overeenstemming is met de markthuur of de maximaal wettelijk toegestane huur.

Hoe verloopt de daadwerkelijke taxatie?

De MVA Business makelaar taxeert op een afgesproken tijdstip uw bedrijfsobject. Hiervoor heeft de makelaar onder andere het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw bedrijfsobject nodig. Ook is het eventueel nodig dat inzage gewenst is in bijvoorbeeld milieuvergunningen en logboeken van installaties. Tijdens de taxatie let de MVA Business makelaar verder nog op de staat van het onderhoud, de ligging, omgeving en gebruikte materialen.

Hoe wordt de taxatie vastgelegd?

De MVA Business makelaar legt na de taxatie alle bevindingen in een uniform taxatierapport vast. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van het doel, bijvoorbeeld een kredietaanvraag doen. Het taxatierapport is echter geen garantie dat u het krediet krijgt. Daarnaast is het zo dat wanneer verschillende taxateurs uw bedrijfsobject taxeren, de uitkomsten kunnen verschillen. Een taxatie is immers een deskundige schatting van de waarde van uw bedrijfsobject.

Wilt u direct met een MVA Business makelaar aan de slag?

Klik hier voor de ledenlijst.