Veilingen

De onroerend goed markt kent vier soorten veilingen: de vrijwillige, de executoriale, de veiling wegens sterfgeval en de veiling krachtens rechterlijk bevel. De twee meest voorkomende zijn de vrijwillige, waarbij de eigenaar er voor kiest zijn onroerend goed te veilen, en de executoriale veiling, die gebeurt in opdracht van de bank of de Belastingdienst indien de eigenaar zijn financiŽle verplichtingen niet nakomt.

Vrijwillige veiling

Een eigenaar kan er voor kiezen om zijn pand in veiling te brengen, omdat bij veiling het object zonder voorbehoud financiering, bouwkundige keuring etc., of drie dagen bedenktijd wordt verkocht. Dat betekent dat binnen 4 tot 6 weken het huis verkocht is, als natuurlijk de door de eigenaar minimaal bepaalde verkoopprijs tijdens de veiling is gehaald. Voordeel van de veiling is tevens het veilingmechaniek van bieden: meerdere geÔnteresseerden bieden op hetzelfde moment tegen elkaar op, zodat er vaak een marktconforme prijs wordt gemaakt.

Executieveiling

Bij een executieveiling heeft de financier de touwtjes in handen. De bank of de Belastingdienst heeft namelijk besloten dat, aangezien de eigenaar zijn financiŽle verplichtingen niet tijdig is nagekomen, het pand geveild moet gaan worden. Als eigenaar heeft u dan helaas geen invloed meer op de prijs. In eerdere instantie zal de bank of Belastingdienst geprobeerd hebben het een en ander met de eigenaar te regelen, dan wel tot onderhandse verkoop te komen. Pas in de situatie dat beide trajecten mislukt zijn, wordt tot veiling besloten. De eigenaar wiens pand bij de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling wordt geveild heeft dan nog wel een voordeel. Aangezien de Amsterdamse veiling een regulier verkoopkanaal is waar in 90% van de gevallen voor de verkoop een MVA-makelaar door de banken wordt ingeschakeld, wordt de veiling van ieder object optimaal voorbereid en begeleid.

Uniek in Amsterdam; Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

Sedert medio 19e eeuw bestaat de Amsterdamse Onroerend Goed Veiling. Oude veilingboekjes (voor velen: de groene boekjes uit 1860) laten zien dat sedertdien weinig is veranderd. Ook de wijze van veilen is een historisch gegeven. Opbod en afslag geschieden tijdens ťťn zitting. Koop en verkoop kan geschieden door makelaars o.g., lid der Makelaarsvereniging Amsterdam, doch ook door anderen (particulieren, geldverstrekkende instellingen etc.). Maar uiteraard gaat ook dit instituut met zijn tijd mee en biedt inmiddels de mogelijkheid via een livestream de veiling te kunnen volgen en heeft in ontwikkeling de mogelijkheid via internet mee te kunnen bieden tijdens de veiling.

De Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling heeft tevens een (gratis) applicatie (app) zodat u vanaf uw smartphone of tablet de veilingsite kunt volgen. Op de veilingsite www.eersteamsterdamse.nl kunt u tevens uw email adres achterlaten zodat u dagelijks het nieuwste aanbod per email ontvangt. Ook het veilingboekje staat online en per object is alle relevante informatie direct raadpleegbaar.

De Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling en de MVA

De Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling is voor iedereen bereikbaar als verkoper of als koper. Wilt u kopen of verkopen op veiling dan adviseren wij echter om voor aanvullend advies contact op te nemen met uw MVA-makelaar. Hij vertelt u er graag meer over.

Een kijkje nemen op de website van De Eerste Amsterdamse: www.eersteamsterdamse.nl.

Rechtstreeks contact opnemen met het veilinghuis kan natuurlijk ook:

Tel. 020-6733322, email info@mva.nl