Informatiepagina

De grafieken van de MVA Barometer behoeven wat extra uitleg om de data goed te kunnen interpreteren. Daarom leggen we graag uit wat de grafieken precies laten zien en hoe de data gelezen dient te worden.

Transactieprijs vs vraagprijs (x€10.000)

De transactieprijs toont de (mediane*) verkoopprijs van alle in een kwartaal verkochte woningen. De vermelde vraagprijs is de (mediane) vraagprijs van alle aan het eind van het kwartaal in aanbod staande woningen. Met andere woorden: de gemiddelde verkoopprijs van woningen in een gegeven kwartaal staat naast de gemiddelde vraagprijs van alle woningen die aan het eind van dat kwartaal in aanbod staan.

Marktwaarden per m2

De marktwaarden per vierkante meter toont de (mediane) vierkante meterprijs van alle aan het eind van het kwartaal in aanbod staande woningen. Hierbij wordt de vraagprijs gedeeld door het aantal vierkante meters gebruiksoppervlakte wonen.

Deze cijfers gaan dus over de gemiddelde vierkante meterprijs van woningen die aan het einde van het kwartaal in aanbod staan en gaat dus niet over alle woningen die gedurende dat kwartaal verkocht zijn.

Aanbod vs transacties

Het ‘aantal in aanbod’ laat het aantal bij NVM-makelaars te koop staande woningen aan het eind van het kwartaal zien. Het ‘aantal verkocht’ is het aantal verkochte woningen bij de NVM-makelaars in dat gehele kwartaal. Vanwege deze manier van data weergeven, is het mogelijk dat er meer woningen zijn verkocht dan dat er in aanbod zijn.

Overige informatie

In deze tabel worden de transactieprijzen en vraagprijzen van het geselecteerde kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De transactieprijs is het gemiddelde van de verkoopprijzen van woningen in het geselecteerde kwartaal. De vraagprijs is het gemiddelde van de vraagprijs van woningen die aan het einde van dat kwartaal in aanbod staan.

*In de statistiek is de mediaan het midden van een verdeling of gegevensverzameling; de mediaan is een centrummaat.