Het kopen van een appartement is anders dan het kopen van een huis. Zo heeft u te maken met gedeelde eigendom en andere juridische aspecten. Belangrijk om te weten is waar u eigenaar van wordt en waarvan u het gebruiksrecht heeft. Hoe is het geregeld met de Vereniging van Eigenaren (VvE)? Hoe zit het splitsingsreglement en de splitsingsakte in elkaar? Hoe is de financiële positie van de VvE? Allemaal zaken waarbij een MVA-makelaar u kan adviseren.

Gedeelde eigendom

Appartement eigenaren hebben te maken met buren aan weerszijden, maar ook met beneden- en/of bovenburen die delen in het eigendom. Bij appartementen wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds het eigendom, dat aan alle gebruikers gezamenlijk toekomt, en anderzijds de gebruiksrechten. Iedere eigenaar heeft het gebruiksrecht van zijn eigen woning, en het medegebruiksrecht van de gemeenschappelijke onderdelen zoals het dak en het trappenhuis. Een koper van een appartement wordt dus mede-eigenaar en medeverantwoordelijk. Daarom is het belangrijk om bij de koop van een appartement verder te kijken dan het appartement zelf.

Rechten en plichten

De koper van een appartement wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE), die verantwoordelijk is voor het gebouw als geheel. De VvE regelt het onderhoud aan de gemeenschappelijke delen en de gezamenlijke opstalverzekering. Goed inzicht in functioneren en financiële staat van de VvE is daarom belangrijk. Uw MVA-makelaar zal de VvE-check voor u doen en vervolgens adviseren.

Aanschrijvingen en splitsingsreglement

Het spreekt voor zich dat u benieuwd bent naar de onderhoudsstaat van de gemeenschappelijke delen. Maar wist u dat de gemeente appartement eigenaren kan verplichten tot onderhoud door middel van een zogenaamde ‘aanschrijving’? Ook in dat kader zijn het splitsingsreglement en splitsingsakte van groot belang. In deze akten zijn veel regels rond het gebouw vastgelegd. Mocht de verkoper deze papieren niet voorhanden hebben, dan vraagt de makelaar deze voor u op bij het Kadaster.

Wilt u direct met een MVA-makelaar aan de slag?

Klik hier voor de ledenlijst.