Hoe weet ik of mijn woning in de vrije sector valt?

Het aantal huurpunten is bepalend of een woning wel of niet in de vrije sector valt. Het puntensysteem, ook wel het woningwaarderingsstelsel genoemd, geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Elk onderdeel van de woning, zoals de oppervlakte, de WOZ-waarde en het energielabel krijgt punten. Wellicht kun je jouw woning slim aanpassen om zodoende in de vrije sector te komen. Controleer ook of jouw woning een monumentale status heeft. Bij vrije sector-woningen bepalen jij en jouw huurder zelf de huurprijs. Er geldt dan geen maximale huurprijs.

Moet ik toestemming vragen aan de Vereniging van Eigenaren als ik mijn appartement wil verhuren?

Naast de publiekrechtelijke regels van de gemeente of de rijksoverheid, zijn de bepalingen uit de splitsingsakte van belang. In de splitsingsakte kan namelijk de mogelijkheid tot verhuur beperkt worden. In veel splitsingsaktes is bepaald dat verhuur slechts is toegestaan na toestemming van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren dan wel de vergadering. Eveneens mag het appartement niet worden gebruikt in strijd met de bestemming die is opgenomen in de akte van splitsing.

Is een standaardhuurovereenkomst van internet juist om te gebruiken?

Een standaardhuurovereenkomst van internet voldoet niet. Het is maatwerk, voor elke ruimte, elke huurder en elke termijn. Bovendien wijzigen de wet- en regelgeving en het huurpuntenstelsel voortdurend. Laat een contract daarom altijd opstellen door een deskundige MVA-makelaar.

Kan ik mijn woning verhuren waar nog een hypotheek op zit?

Om je huis te verhuren, heb je toestemming nodig van je geldverstrekker. Je mag niet zomaar je huis verhuren met hypotheek. Je kunt je gehele woning verhuren of een deel van de woning terwijl je er nog zelf woont. In beide gevallen moet je toestemming vragen. Daarbij is de kans groot dat je die toestemming níet krijgt. Je huis verhuren met hypotheek, houdt in dat er een huurder in je huis komt. Huurders zijn in Nederland goed beschermd en kunnen niet zomaar uit huis gezet worden. Dat is een reden voor de geldverstrekker om niet die toestemming te verlenen. Laat je informeren door jouw hypotheekadviseur als je overweegt jouw woning te verhuren.