De MVA Academie is hét opleidingsinstituut voor de vastgoedprofessional. Wij bieden een breed scala van cursussen aan die altijd aansluiten op de actualiteit.

De studiebijeenkomst bestaat uit 2 dagdelen van elk 3,5 uur. Dag 1: Stoomcursus kwalificatie huurregime (vrije sector/sociale sector en (on)zelfstandige woonruimte), termijnbescherming & beëindigingsperikelen (waaronder opzegging en ontbinding), derden bescherming en huurprijsbescherming. De theorie wordt gedurende dit dagdeel getoetst aan de hand van praktijkvoorbeelden en multiple choice vragen. Dag 2: De kennis van dag 1 wordt toegepast op jullie standaardcontracten, tevens is aandacht voor de Erecode en regels omtrent courtage. DOCENTEN: - Justine van Lochem is sinds 2006 werkzaam als advocate en in 2009 in dienst getreden bij BOEKEL. Bij BOEKEL is zij werkzaam binnen de praktijkgroep Vastgoed. Zij is met name gespecialiseerd in het huurrecht, met de nadruk op het huurrecht van bedrijfsruimte (kantoor- en winkelruimte). Daarnaast beslaat haar werkgebied het algemeen verbintenissenrecht en het goederenrecht. Justine houdt zich hierbij zowel bezig met adviseren als met procederen. - Cornélie Arnouts is partner bij BOEKEL en heeft een advies- en procespraktijk, waarin de nadruk ligt op (geschillen over) vastgoedtransacties en advisering over koop- & huurrecht. Daarnaast is zij gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid en tuchtrecht, in het bijzonder van notarissen, makelaars en advocaten. In dat kader geeft zij leiding aan de praktijkgroep BAT (Beroepsaansprakelijkheid & Tuchtrecht).

In de bouw is de laatste jaren veel veranderd. Zowel in materialen, toepassingen, methoden als regelgeving. Deze cursus is een update naar deze laatste ontwikkelingen vanuit zowel de regelgeving als de toepassing. Zaken als nieuwe duurzame bouwmaterialen en -systemen, het nieuwe, duurzame bouwen, materialen en systemen komen uitgebreid aan de orde. De cursus is praktisch gericht om de bouwkundige kennis van de makelaar / taxateur bij te spijkeren naar een actueel niveau. Leerdoelen: De cursist heeft kennis van hedendaagse bouwregelgeving. De cursist heeft kennis van hedendaagse technieken en materialen. De cursist kan de meest voorkomende toepassingen herkennen.

Hoe moeten de makelaar en taxateur omgaan met hun aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Welke rol spelen validatie en het verkrijgen van informatie van opdrachtgevers of gebruikers hierbij een rol. Wat zijn recente uitspraken van de tuchtrechter. Leerdoelen: De cursist is zich bewust van zijn rol en positie als professional. De cursist is bekend met de laatste jurisprudentie en tuchtuitspraken. De cursist kan zijn werkzaamheden zodanig inrichten dat het risico op fouten wordt beperkt.

Deze training behandelt de basiselementen van het huurrecht wonen voor zowel de makelaar als adviseur / bemiddelaar als de taxateur. Er wordt gekeken naar zowel een individuele verhuur als naar de belegging waardoor de training voor een brede doelgroep geschikt is. De training sluit aan op de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving en behandelt actuele jurisprudentie. Leerdoelen: De cursist is bekend met relevante wet en regelgeving, De cursist kan een puntentelling opstellen. De cursist is bekend met de meest voorkomende procedures bij de Huurcommissie.

Op deze dag worden de volgende onderwerpen behandeld: • Verkooptechnieken: ‘Klant is koning’ • Gespreksvoering • Onderhandelen • Advisering • Verslaglegging

Een dagdeel wordt besteedt aan: de taxateur heeft kennis van IVS, EVS en de verschillen daartussen en kan deze ook spiegelen aan de reglementen van het NRVT. Hoe werkt de tucht en welke uitspraken zijn er al gedaan. Wat mag je verwachten van permanent toezicht en (kantoor)audits? Het andere dagdeel gaat over relevante marktontwikkelingen zoals het Besluit Actuele Waarde, de SBR richtlijn, het handboek WOCO en de veranderende energierichtlijn. Leerdoelen: De cursist heeft kennis van de recente ontwikkelingen van de genoemde wet en regelgeving. Een en ander op het gebied van basale kennis. Dit uiteraard binnen de kaders van de regelgeving van het NRVT (algemene gedrags- en beroepsregels NRVT en de reglementen in relatie tot IVS en EVS).

Een korte update van de laatste wijzigingen in relevante wet- en regelgeving alsmede eventuele relevante jurisprudentie. Gericht op brede doelgroep met een basiskennis. Deze sessies zullen gedurende het jaar geregeld veranderen van inhoud en samenstelling omdat het echt gaat om de laatste ontwikkelingen. Leerdoelen: De cursist heeft kennis van de meest recente ontwikkelingen in wet en regelgeving. De cursist weet welke jurisprudentie relevant is voor de meest voorkomende praktijksituaties. De cursist kan bijzonderheden in taxaties of transacties signaleren.

Op deze dag worden de volgende onderwerpen behandeld: • Huur - de nieuwe wet- en regelgeving - beheer • Bijzondere clausules - opdracht, koop- en huurovereenkomst • Omgevingsrecht - nieuwe wetgeving

Deze dag staat in het teken van het taxeren van woningen voor verschillende doeleinden en met behulp van verschillende methoden. Wanneer gebruik je welk model rapport, hoe ga je om met validatie en wanneer gebruik je op welke wijze modelmatige waarderingen. Dit alles uiteraard met aandacht voor de algemene gedrags- en beroepsregels NRVT en de reglementen in relatie tot IVS en EVS. Leerdoelen: Kennis van gedrags en beroepsregels en deze kunnen toepassen. Kennis van de validatie instructies en deze kunnen toepassen. Het kunnen interpreteren van een modelmatige waardering.

Deze training behandelt de basiselementen van het huurrecht bedrijfsmatig voor zowel de makelaar als adviseur / bemiddelaar als de taxateur. Er wordt gekeken naar zowel een individuele verhuur als naar de belegging waardoor de training voor een brede doelgroep geschikt is. De training sluit aan op de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving en behandelt actuele jurisprudentie. In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan de ROZ model overeenkomsten. Leerdoelen: De cursist is bekend met de relevante wet- en regelgeving. De cursist kent de verschillen tussen de diverse modelovereenkomsten. De cursist kan een juiste overeenkomst opstellen en de waarde hiervan inschatten in relatie tot een taxatie.

Een korte update van de laatste wijzigingen in relevante wet- en regelgeving alsmede eventuele relevante jurisprudentie. Gericht op brede doelgroep met een basiskennis. Deze sessies zullen gedurende het jaar geregeld veranderen van inhoud en samenstelling omdat het echt gaat om de laatste ontwikkelingen. Leerdoelen: De cursist heeft kennis van de meest recente ontwikkelingen in wet en regelgeving. De cursist weet welke jurisprudentie relevant is voor de meest voorkomende praktijksituaties. De cursist kan bijzonderheden in taxaties of transacties signaleren.

Deze dag staat in het teken van het taxeren van vastgoed voor de jaarrekening van woningcorporaties of andere ondernemingen. Zaken als het handboek WOCO, het besluit Actuele waarde en de SBR richtlijn worden aan de hand van praktijkvoorbeelden inzichtelijk gemaakt. Deze training is gericht op de ervaren taxateur. Leerdoelen: De cursist kan een taxatie uitvoeren voor de jaarrekening van een onderneming of een woningcorporatie. De taxateur heeft kennis van de relevante wet en regelgeving daaromtrent. Dit uiteraard binnen de kaders van de regelgeving van het NRVT (algemene gedrags- en beroepsregels NRVT en de reglementen in relatie tot IVS en EVS).

Deze dag staat in het teken van de juiste opname van een woning aan de hand van de NEN 2580 maar ook bijvoorbeeld de IPMS residential. Vervolgens wordt de verstaalslag gemaakt vanuit de opname naar de waardering waarbij ook zaken als bouwkundige aspecten (dan wel gebreken) en het huurrecht worden meegewogen in de waardering. Dit alles uiteraard met aandacht voor de algemene gedrags- en beroepsregels NRVT en de reglementen in relatie tot IVS en EVS. Leerdoelen: Kennis van gedrags en beroepsregels en deze kunnen toepassen. Kennis van NEN2580 en deze kunnen toepassen. Vanuit een opname de effecten op de waardering kunnen onderbouwen.

Wat betekenen de komst van het NRVT en de nieuwe waarderingsinstructie voor het werk van de WOZ taxateur. Wat is de relatie tussen de IVS/EVS en de wet WOZ en hoe ga je om met de nieuwe gedags- en beroepsregels? Leerdoelen: Kennis van nieuwe waarderingsinstructie 2017 en van de regels van het NRVT en deze vervolgens kunnen toepassen in de dagelijkse taxatiepraktijk.

Wat zijn de nieuwe business modellen voor de makelaardij. De verdergaande digitalisering en de veranderende behoefte van de consument vragen om een andere kijk op het vak en de kantoororganisatie. Hoe kan de makelaar zijn werkwijze en organisatie meer toekomstbestendig maken. Hoe maak je de omslag van bemiddelaar naar adviseur?

In 2024 moeten alle asbesthoudende daken zijn verwijderd. Deze operatie zal nog het nodige stof doen opdwarrelen. Hoe zit het nu eigenlijk met asbest. Welke soorten en toepassingen zijn er. Welke risico's en kosten zijn er en waar moeten een makelaar en taxateur rekening mee houden. Deze training gaat over herkenning, inschatten van gevolgen en de aansprakelijkheid. Leerdoelen: De cursist kan asbest in de meest voorkomende vormen herkennen. De cursist weet wat de gevolgen zijn van het aantreffen van asbest. De cursist is bekend met de relevante wet en regelgeving hieromtrent.