De MVA Academie is hét opleidingsinstituut voor de vastgoedprofessional. Wij bieden een breed scala van cursussen, trainingen en masterclasses aan die altijd aansluiten op de actualiteit.

Als vastgoedprofessional is het belangrijk dat je bijblijft, op de hoogte bent van wetten en regels. De MVA Academie biedt uiteenlopende cursussen voor leden en niet-leden. De onderwerpen zijn interessant, de benadering praktijkgericht.

Actualiteitendag Amsterdamse Erfpacht voor professionals: NIETS DOEN IN 2019 IS GEEN OPTIE!

Omschrijving

Met de wijzigingen in het bestaande Amsterdamse erfpachtstelsel, en de overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht met een nadere deadline, is een update van de actuele regelgeving en zicht op de huidige stand van zaken essentieel om je klanten goed te kunnen blijven adviseren. 

Op woensdagmiddag 15 oktober 2019 organiseert Makelaarsvereniging Amsterdam, in samenwerking met mediapartner Vastgoedjournaal, de Actualiteitendag Amsterdamse Erfpacht voor iedereen die als professional hiermee te maken heeft.

Locatie: Hotel Casa Amsterdam, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam

Aanmelding en punten
Aanmelden kan via de Members Only. (Punten voor de actualiteitendag Amsterdamse Erfpacht voor professionals zijn in aanvraag).

Met medewerking van
Gemeente Amsterdam, Corten De Geer Advocaten, Lubbers & Dijk notarissen, CBRE, Colliers en prof. dr. Peter van Gool en FRICS.

Details
Duur per sessie:300 minuten (5 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Planning:
15 oktober 2019
Leden prijs - € 195,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 249,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Hotel Casa Amsterdam, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam
di 15/10/2019, van 12:00 t/m 17:00, Actualiteitendag Amsterdamse Erfpacht voor professionals

Applicatiecursus

Omschrijving

De applicatiecursus is dé cursus ter voorbereiding op de praktijktoets voor de regio Amsterdam en is tevens één van de vereisten voor het verkrijgen van het MVA-lidmaatschap. Deelname is uitsluitend mogelijk voor KRMT’ers geregistreerd bij SVM|Nivo en RMT’ers, aangesloten bij NVM vakgroep Wonen die onder opschortende voorwaarden het MVA-lidmaatschap hebben verkregen.

De cursus bestaat uit 18 lessen, gehouden over een periode van 5 maanden. In deze cursus worden diverse onderdelen behandeld die nodig zijn voor jouw vakgebied, zoals; taxeren op locatie, het maken van taxatierapporten, erfpacht, locatiekennis van Amstelveen, Amsterdam, Zaanstreek en Waterland, bestemmingsplannen, bouwkundige aspecten en financiering, milieu, bedrijfsmatig onroerend goed (ondanks het feit dat dit geen examenstof is) en de veiling.

De cursus wordt gehouden in het leslokaal van de Makelaarsvereniging Amsterdam, op de tweede etage aan de Frans van Mierisstraat 59. De veillingles is op locatie.

De aanvangstijd van deze cursus is 19.30 en duurt tot circa 21.30 uur. Er kunnen wijzigingen in het lesrooster tijdens de cursus plaatsvinden.

Het cursusgeld bedraagt €750,- (ex. btw). Mocht je onverhoopt een les missen dan kun je deze in een volgende cursus inhalen. Hier wordt €50,- per inhaalles in rekening gebracht. Je ontvangt een certificaat na het volgen van de complete cursus.

Details
Duur per sessie:120 minuten (2 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Planning:
3 september 2019 (zie het rooster bij downloads)
Leden prijs - € 750,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 1.250,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
di 03/09/2019, van 19:30 t/m 21:30, Applicatiecursus, 3 september 2019 (zie het rooster bij downloads)

AVG invulsessie

Omschrijving

Meerdere kantoren hebben ons gevraagd of we ‘iets’ konden organiseren om de AVG praktischer te maken voor makelaarskantoren. In samenwerking met ComplyNow organiseert de MVA daarom in 2019 nog twee AVG invulsessies. Onder leiding van ervaren AVG- professionals van ComplyNow doorloop je de stappen die je moet nemen om jouw bedrijf AVG-proof te maken. Ook maak je een eerste opzet voor het verwerkingenregister en de privacy policy voor jouw organisatie. Je kunt al je vragen direct stellen!

Programma
• Stap voor stap de AVG
• Uitleg over persoonsgegevens, doelbinding en het maken van jouw verwerkingenregister
• Uitleg over Privacy policy en maken van een privacy policy voor jouw organisatie
• Uitleg verwerkersovereenkomsten
• Uitleg over datalekken, protocol, melden en het register datalekken
• Uitleg over ICT, organisatie en medewerkers etc.

Overig
Nadat je je opgegeven hebt ontvang je meer informatie over hoe je je kan voorbereiden op de invulsessie en wat je mee moet nemen (o.a. laptop).

Details
Duur per sessie:210 minuten (3 uur en 30 minuten)
Benodigdheden:Voorbereiding De deelnemers moeten in ieder geval zorgen voor een laptop/tablet waar ze kunnen werken in Excel. De invultool is namelijk in Excel ontwikkeld. Voor de rest is het handig dat je inzicht hebt in de volgende gegevens: - persoonsgegevens die je verwerken (bijvoorbeeld intakeformulier, opdrachtbevestiging, etc); - verwerkersovereenkomsten; - samenwerkingspartijen.
Planning:

Ben ik wel eigenaar? Privaatrechtelijke actualiteiten rondom bezit en levering.

Omschrijving

Deze dag staat in het teken van de privaatrechtelijke aspecten van het bezit van vastgoed. Aan de orde komen zaken als van koop naar levering, de wet koop OZ, verjaring, bijzondere verkrijgingen en dergelijke. Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen en waar moet je op letten bij een transactie of waardering?

Details
Duur per sessie:390 minuten (6 uur en 30 minuten)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Punten:
VGC Wonen6
NRVT Wonen6
Planning:

Bestemming onbekend? Publiekrechtelijke actualiteiten rondom bestemming en gebruik.

Omschrijving

Deze dag staat in het teken van de publiekrechtelijke aspecten in de gebouwde omgeving. Hoe zit het nu precies met het Omgevingsplan, de transitie wet en de vele andere wetten en regels. De dag is een praktische vertaling naar de transactiepraktijk en de waardering en is een verdieping op de basiscursus omgevingsrecht.

Details
Duur per sessie:390 minuten (6 uur en 30 minuten)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Punten:
VGC Wonen6
NRVT Wonen6
Planning:

Business English in vastgoed (volgens erkende Cambridge lesmethode)

Omschrijving

Deze taaltraining zakelijk communiceren in het UK Engels is gericht op makelaarsterminologie en goed zakelijk Engels. De focus ligt hierbij op het representatief kunnen verkopen van vastgoed in het Engels (schriftelijk en mondeling).

Lesprogramma
- Verbeteren van de spreek- en schrijfvaardigheid: natuurlijk spreken en schrijven
- Algemene en vakspecifieke (vastgoed) woordenschat
- Mondelinge vaardigheden: zakelijke gesprekken voeren, telefoneren
- Schriftelijke vaardigheden: commercieel overtuigende e-mails schrijven

De trainingen worden gegeven volgens de erkende Cambridge lesmethode met een maximale groepsgrootte van 12 personen. Op deze manier is de training effectiever. De trainingen bieden wij aan in de volgende 2 niveau's:
1) Intermediate course Cambridge Business English
2) Advanced course Cambridge Business English

1) Niveau: Intermediate course Cambridge Business English
De intermediate course is geschikt voor mensen die een solide basiskennis van het Engels hebben, maar behoefte hebben om die te verbeteren met een focus op business English en vastgoedterminologie.

Huidig niveau
Je kunt de betekenis van zo nu en dan voorkomende onbekende woorden afleiden uit de context en de betekenis van zinnen herleiden, op voorwaarde dat het besproken onderwerp bekend is. Je kunt de juistheid van gemaakte afspraken controleren. Je kunt de hoofdpunten van onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen. Je kunt onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of die betrekking hebben op het dagelijks leven. Kan mening geven of er om vragen in discussies over belangwekkende onderwerpen. Je kan goed begrijpend lezen, zolang het onderwerp bekend is. Je kan een verhaal vertellen en eigen reacties beschrijven. Je uitspraak is duidelijk te verstaan, ook al is soms een duidelijk accent te horen en worden er incidenteel uitspraakfouten gemaakt. Je kan een eenvoudige samenhangende tekst schrijven en je beschikt over een voldoende woordenschat om je, met enige omhaal van woorden, te uiten over de meeste onderwerpen die betrekking hebben op het dagelijks leven.

Als je dit als niveau herkent en goed aankunt, zal je goed kunnen meekomen in onze intermediate course.
De cursusdag is een intensieve dag met een focus op vastgoed. De cursus zal vooral bijdragen aan kennis van de juiste terminologie, zelfvertrouwen tijdens Engelstalige zakelijke gesprekken en souplesse bij het taalgebruik.

2) Niveau: Advanced course Cambridge Business English
De advanced course is geschikt voor mensen die een behoorlijk kennisniveau van het Engels hebben, maar behoefte hebben om die verder te verdiepen met een focus op business English en vastgoedterminologie.

Huidig niveau
Je kunt gebruikmaken van uiteenlopende strategieën om tot tekstbegrip te komen. Je kunt een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs complexe redeneringen volgen. Je kunt binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin standpunten uitleggen en ondersteunen. Je hebt een betrekkelijk grote beheersing van de grammatica en maakt geen vergissingen die tot misverstanden leiden. Je kunt duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op je interesse of vakgebied. Je hebt een natuurlijke uitspraak en intonatie verworven en kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van onderwerpen. Je kunt redenen aanvoeren ter ondersteuning van of tegen een specifiek standpunt.

Als je dit als niveau herkent en goed aankunt, zal je goed kunnen meekomen in onze advanced course.
De cursusdag is een intensieve dag met een focus op vastgoed. De cursus zal vooral bijdragen aan het vergroten van kennis van business English, taalgebruik en etiquette en vastgoedterminologie. Resultaat van de trainingsdag is het verdiepen.

Docent(en)
Nick Gale is een Britse native speaker en heeft jarenlange ervaring in het bedrijfsleven. Hij heeft directiefuncties gehad op het gebied van communicatie en media bij de KLM, Kon. Ahold en Océ. Binnen de internationale corporate-omgeving waarin hij zich bewoog was Business English de voertaal. Als Britse native speaker heeft hij zich vaak verwonderd over de niveauverschillen die er waren, ook op dat niveau. Sinds 2013 houdt hij zich bezig met het coachen en trainen van Nederlandse executives en professionals bij het verbeteren van hun Business English.

Nick is een man van de praktijk, dit merk je direct aan zijn trainingsaanpak: een intensieve dag waarin de cursisten worden uitgedaagd te participeren in discussies over vastgoedgerelateerde thema’s. Ter voorbereiding op de dag wordt aan deelnemers gevraagd om een elevator pitch voor te bereiden. Nick Gale woont in Hoofddorp, is 33 jaar getrouwd en heeft een dochter en zoon die al volwassen zijn.

Details
Duur per sessie:480 minuten (8 uur)
Benodigdheden:Bij iedere de training worden maatwerk hand-outs meegegeven met trainingsmateriaal en voorbeelden speciaal voor de vastgoedbranche.
Punten:
VGC Wonen8
Planning:
6 september 20191) Niveau: Intermediate course Cambridge Business English
Leden prijs - € 249,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 349,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
vr 06/09/2019, van 09:00 t/m 17:00, Business English in vastgoed (volgens erkende Cambridge lesmethode)
17 september 20192) Niveau: Advanced course Cambridge Business English
Leden prijs - € 249,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 349,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
di 17/09/2019, van 09:00 t/m 17:00, Business English in vastgoed (volgens erkende Cambridge lesmethode)

Erfpacht Opfris- en introductiecursus

Omschrijving

Nieuw bij de MVA Academie: de Erfpacht Opfris- en introductiecursus.  

CURSUSINHOUD:
Veel MVA-leden blijken door opdrachtgevers en relaties bevraagd te worden over ontwikkelingen op gebied van erfpacht in Amsterdam. Omdat dat complexe materie is voor wie er niet dagelijks mee te maken heeft, en omdat er een enorme informatiebehoefte blijkt te bestaan, verzorgt de MVA Academie de Erfpacht Opfris- en Introductiecursus. Deze wordt in wisselende samenstelling door twee leden van de Commissie Erfpacht van de MVA verzorgd.

DOCENTEN: 
Arjen Roos, Rob van Trappen, Peter Stefels, Bob Vredevoort, Pieter Joep van den Brink, Marcel de Groot.

NOOT:
Enige basiskennis van erfpacht in Burgerlijk Wetboek, Erfpacht Gemeente Amsterdam is vereist.

Te verdienen punten: 4 facultatieve punten NRVT Wonen

Docent(en)
Pieter Joep van den Brink is de zoon van oprichter, roerganger en naamgever Carla van den Brink, en is dus eigenlijk al zijn hele leven aan het kantoor en het vak verbonden. Hij woont in Amsterdam sinds 1967. Pieter Joep is gespecialiseerd in advisering bij onroerend goed in Groot Amsterdam op het gebied van bedrijfsmatig en wonen.
Arjen Roos komt uit een Amsterdamse makelaars- en bouwfamilie. In 1932 werd de eerste Roos beëdigd als makelaar- in en taxateur van onroerende goederen te Amsterdam. In 1992 betrad Arjen Roos als 19-jarige de wereld van de Amsterdamse makelaardij. Zeven jaar later werd hij beëdigd als makelaar-taxateur. Anno nu is hij onder de naam Roos Vastgoedadvies aangesloten bij alle relevante beroepsorganisaties.

Arjen Roos heeft een gezonde handelsgeest, hij houdt níét van dubbele agenda's, wél van winnen. Dat per se willen winnen zat er al vroeg in: hij speelde als honkballer in Jong Oranje en deed ooit mee aan het jeugd-WK Honkbal op Cuba. Zijn ervaring met posities innemen, het aan slag zijn en het scherpe verdedigen gebruikt hij nu voor zijn vastgoedcases.

Details
Duur per sessie:240 minuten (4 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Punten:
VGC Wonen3
NRVT Wonen3
Planning:

Erfpacht Opfris- en introductiecursus & Erfpacht Verdiepingscursus in 1

Omschrijving

Na deze cursusreeks mag je je MVA Erfpacht Deskundige noemen!
Deze cursus is alleen te volgen door makelaars en kandidaat makelaars.

Erfpacht opfris- en introductiecursus 
Dinsdag 2 april 2019 van 09.00 tot 13.00 uur

Dag 1 Erfpacht Verdiepingscursus
Dinsdag 9 april (09:00 tot 13:00 uur)

Dag 2 Erfpacht Verdiepingscursus
Dinsdag 16 april (09:00 tot 13:00 uur)

Dag 3 Erfpacht Verdiepingscursus:
Dinsdag 7 mei (09:00 tot 13:00 uur)

Docent(en)
Arjen Roos komt uit een Amsterdamse makelaars- en bouwfamilie. In 1932 werd de eerste Roos beëdigd als makelaar- in en taxateur van onroerende goederen te Amsterdam. In 1992 betrad Arjen Roos als 19-jarige de wereld van de Amsterdamse makelaardij. Zeven jaar later werd hij beëdigd als makelaar-taxateur. Anno nu is hij onder de naam Roos Vastgoedadvies aangesloten bij alle relevante beroepsorganisaties.

Arjen Roos heeft een gezonde handelsgeest, hij houdt níét van dubbele agenda's, wél van winnen. Dat per se willen winnen zat er al vroeg in: hij speelde als honkballer in Jong Oranje en deed ooit mee aan het jeugd-WK Honkbal op Cuba. Zijn ervaring met posities innemen, het aan slag zijn en het scherpe verdedigen gebruikt hij nu voor zijn vastgoedcases.
Pieter Joep van den Brink is de zoon van oprichter, roerganger en naamgever Carla van den Brink, en is dus eigenlijk al zijn hele leven aan het kantoor en het vak verbonden. Hij woont in Amsterdam sinds 1967. Pieter Joep is gespecialiseerd in advisering bij onroerend goed in Groot Amsterdam op het gebied van bedrijfsmatig en wonen.

Details
Duur per sessie:240 minuten (4 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Planning:

Erfpacht Verdiepingscursus

Omschrijving

De Erfpacht Verdiepingscursus is er voor makelaars die echt willen weten hoe het zit. Heb je deze driedelige cursus doorlopen, dan mag je als makelaar het label MVA Erfpachtdeskundige voeren en beschik je over de noodzakelijke kennis om klanten te adviseren in de moeilijke keuzes waar het Amsterdamse Erfpachtstelsel toe noodzaakt.
 
De verdiepingscursus is alleen te volgen voor makelaars en kandidaat makelaars die de Erfpacht Opfris- en Introductiecursus hebben gevolgd. De verdiepingscursus bestaat uit 3 onderdelen verdeeld over 3 ochtenden:

1. Wel of niet overstappen naar eeuwigdurende erfpacht?

Er zijn maar liefst 100.000 erfpachtcontracten in Amsterdam die in theorie in aanmerking komen voor de overstapregeling. En wat doe je als particulier die niet weet wat hij moet doen? Juist, je makelaar bellen. In deze cursus vertellen leden van de Commissie Erfpacht van Makelaarsvereniging over de van toepassing zijnde regels, de termijnen, de afwegingen die je zult moeten maken, de beperkingen en de open eindjes van de overstapregeling. Wat is de waarde van het erfpachtrecht, hoe moet je het waarderen, wat te doen als er geen referentie-objecten beschikbaar zijn? Allemaal vragen die aan bod komen in dit eerste deel van de verdiepingscursus.

2. Canon Herziening Einde Tijdvak ofwel de CHET

Wat is een canonherziening einde tijdvak? Wat is de rol van de deskundigen en de arbiter? Welke voorwaarden zijn van toepassing? De CHET is bij uitstek het vakgebied van de MVA Erfpachtdeskundige. Veel aspecten die bij dit onderwerp aan bod komen worden tijdens dit tweede deel van de Erfpacht Verdiepingscursus behandeld. Tevens is het de noodzakelijke voorbereiding op deel van de cursus.

3. Blanco schriftelijke opdracht ofwel, zelf aan de slag!

Deel drie van de cursus is de afronding voor makelaars die zich na voltooiing van de Erfpacht Verdiepingscursus van de MVA Academie MVA Erfpachtdeskundige mogen noemen. In dit onderdeel werk je in groepjes aan een opdracht waarin je als deskundige optreedt bij een Canon Herziening Einde Tijdvak. Met het groepje waarin je deze CHET uitwerkt presenteer je de uitkomst aan de docenten en de overige cursisten.

Docent(en)
Joep van den Brink is de zoon van oprichter, roerganger en naamgever Carla van den Brink, en is dus eigenlijk al zijn hele leven aan het kantoor en het vak verbonden. Hij woont in Amsterdam sinds 1967. Pieter Joep is gespecialiseerd in advisering bij onroerend goed in Groot Amsterdam op het gebied van bedrijfsmatig en wonen.
Arjen Roos komt uit een Amsterdamse makelaars- en bouwfamilie. In 1932 werd de eerste Roos beëdigd als makelaar- in en taxateur van onroerende goederen te Amsterdam. In 1992 betrad Arjen Roos als 19-jarige de wereld van de Amsterdamse makelaardij. Zeven jaar later werd hij beëdigd als makelaar-taxateur. Anno nu is hij onder de naam Roos Vastgoedadvies aangesloten bij alle relevante beroepsorganisaties.

Arjen Roos heeft een gezonde handelsgeest, hij houdt níét van dubbele agenda's, wél van winnen. Dat per se willen winnen zat er al vroeg in: hij speelde als honkballer in Jong Oranje en deed ooit mee aan het jeugd-WK Honkbal op Cuba. Zijn ervaring met posities innemen, het aan slag zijn en het scherpe verdedigen gebruikt hij nu voor zijn vastgoedcases.

Details
Duur per sessie:240 minuten (4 uur)
Benodigdheden:E-herkenning en excel op een laptop (geen Ipad).
Punten:
VGC Wonen9
NRVT Wonen9
Planning:
12, 19 en 26 november 2019
Leden prijs - € 450,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 695,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
di 12/11/2019, van 09:00 t/m 13:00, Erfpacht Verdiepingscursus
di 19/11/2019, van 09:00 t/m 13:00, Erfpacht Verdiepingscursus
di 26/11/2019, van 09:00 t/m 13:00, Erfpacht Verdiepingscursus

Hercertificering ARMT en KRMT periode 7 (loopt tot 1 augustus 2019)

Omschrijving

Deze cursus is bestemd voor ARMT’ers en KRMT’ers die per 1 augustus 2017 in het register staan ingeschreven of voor de a-rmt’ers en k-rmt’ers die de voorgaande hercertificeringsronde periode 1 t/m 6 hebben behaald.

Conflicthantering in de makelaardij
Ook in de makelaardij krijg je te maken met conflicten, bijvoorbeeld door tegengestelde belangen of de druk die mensen ervaren. De basis van een conflict is veelal een meningsverschil en als gevolg daarvan luisteren mensen niet meer naar elkaar en komen zo niet tot een oplossing. Denk aan klanten die in scheiding liggen of ruziënde erfgenamen. Aan de hand van relevante praktijksituaties worden conflict- en gedragsstijlen behandeld en leer je hoe je op een effectieve wijze om kunt gaan met conflictsituaties.

Leerdoelen:
Je kent je eigen conflictstijl en daarmee uw eigen handelen en wijze van communiceren in (dreigende) conflictsituaties;
Je krijgt inzicht in de verschillende conflict- en gedragsstijlen en de verschillende conflictfases;
Je krijgt inzicht in het ontstaan van conflicten en hoe deze kunnen (de-)escaleren.
Je leert effectief om te gaan met weerstand en tegenwerpingen.

Docent(en)
Margriet Veraart is energiek, doortastend en doelgericht. In 2005 is ze haar bedrijf: Veraart Werkend Ontwikkelen gestart. Werken en ontwikkelen zijn nauw met elkaar verbonden. Het een leidt tot het ander, onvermijdelijk. Daar staat Magriet voor. En privé en zakelijk zijn nauwelijks te onderscheiden. Wat we geleerd hebben in ons gezin van herkomst laten we zien in ons heden. Wat je ontvangen hebt geef je door. Ze helpt je graag om je daar inzicht in te geven en je verder te ontwikkelen, persoonlijk en professioneel.

De afgelopen jaren heeft Magriet opleidingen gedaan bij gerenommeerde instituten als Instituut Toegepaste Psychologie (post HBO), Bert Hellinger Instituut, Phoenix Opleidingen en bij het Centrum voor Conflicthantering.
Wat ze leert, past ze graag meteen toe. Die koppeling tussen theorie en praktijk zorgt ervoor dat er mooie bewegingen ontstaan.

Details
Duur per sessie:465 minuten (7 uur en 45 minuten)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Planning:

Hercertificeringstoets 2018 - Combinatie-examen Wonen en BV

Omschrijving

Hercertificering is nodig om de vakkennis van gecertificeerde makelaars en taxateurs actueel te houden. Door middel van hercertificering voldoen makelaars/taxateurs aan de educatieverplichtingen van diverse registers en/of vakgroepen.

Het zelfstudietraject bij SVMNIVO is geldig voor zowel het register van VastgoedCert en het NRVT. De zogenoemde Actualiteitentoets van SVMNIVO kan de makelaar/taxateur thuis voorbereiden door middel van zelfstudie.

Voor de zelfstudie Wonen + Bedrijfsmatig Vastgoed 2017 dient de Syllabus Combinatie Wonen + BV bestudeerd te worden (dit document mag u meenemen naar de toets), met als onderwerpen:
- Juridische Actualiteiten: huur, bijzondere clausules en omgevingsrecht
- Aankoop: aankoop, marketing en ethiek
- Vaardigheden: verkooptechnieken, gespreksvoering, onderhandelen en advisering.

Hulpmiddelen:
- Syllabus Wonen + BV SVMNIVO
- Wettenbundel
- Niet-programmeerbare rekenmachine

Details
Duur per sessie:110 minuten (1 uur en 50 minuten)
Benodigdheden:Hulpmiddelen: Syllabus Wonen + BV SVMNIVO Wettenbundel Niet-programmeerbare rekenmachine
Punten:
VGC Wonen20
VGC Business20
Planning:

Hercertificeringstoets 2018 - Examen BV

Omschrijving

Hercertificering is nodig om de vakkennis van gecertificeerde makelaars en taxateurs actueel te houden. Door middel van hercertificering voldoen makelaars/taxateurs aan de educatieverplichtingen van diverse registers en/of vakgroepen.

Het zelfstudietraject bij SVMNIVO is geldig voor zowel het register van VastgoedCert en het NRVT. De zogenoemde Actualiteitentoets van SVMNIVO kan de makelaar/taxateur thuis voorbereiden door middel van zelfstudie.

Voor de zelfstudie Bedrijfsmatig Vastgoed 2018 dient de Syllabus BV bestudeerd te worden (dit document mag u meenemen naar de toets), met als onderwerpen:
Juridische Actualiteiten: huur, bijzondere clausules en omgevingsrecht
Vaardigheden: verkooptechnieken, gespreksvoering, onderhandelen en advisering

Details
Duur per sessie:75 minuten (1 uur en 15 minuten)
Benodigdheden:Hulpmiddelen: Syllabus BV SVMNIVO Wettenbundel Niet-programmeerbare rekenmachine
Punten:
VGC Business20
Planning:

Hercertificeringstoets 2018 - Examen Wonen

Omschrijving

Hercertificering is nodig om de vakkennis van gecertificeerde makelaars en taxateurs actueel te houden. Door middel van hercertificering voldoen makelaars/taxateurs aan de educatieverplichtingen van diverse registers en/of vakgroepen.

Het zelfstudietraject bij SVMNIVO is geldig voor zowel het register van VastgoedCert en het NRVT. De zogenoemde Actualiteitentoets van SVMNIVO kan de makelaar/taxateur thuis voorbereiden door middel van zelfstudie.

Voor de zelfstudie Wonen 2017 dient de Syllabus Wonen bestudeerd te worden (dit document mag u meenemen naar de toets), met als onderwerpen:
Juridische Actualiteiten: huur, bijzondere clausules en omgevingsrecht
Aankoop: aankoop, marketing en ethiek

Hulpmiddelen:
Syllabus Wonen SVMNIVO
Niet-programmeerbare rekenmachine

Details
Duur per sessie:75 minuten (1 uur en 15 minuten)
Benodigdheden:Hulpmiddelen: Syllabus Wonen SVMNIVO Niet-programmeerbare rekenmachine
Punten:
VGC Wonen20
Planning:

Inleiding duurzaamheid: de toekomst van verwarmen, waar gaat het naartoe? incl. lunch

Omschrijving

Inleiding
De cursus Inleiding duurzaamheid: de toekomst van verwarmen, waar gaat het naartoe? heeft als doel inzicht te laten krijgen in het hoe en het waarom van duurzaamheid bij (vooral) bestaande woningen.

Omschrijving
In de cursus inleiding duurzaamheid word je in 4 uur bij de hand genomen bij de aspecten van duurzaamheid in de woningvoorraad. Waar gaat het om bij duurzaamheid? Wat vraagt de overheid? Wat vragen bewoners? Wat betekenen al die termen? Welke technieken komen op me af en wat doet dat met de waarde? Het zijn de vragen die behandeld worden in deze cursus.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor iedereen die op de hoogte wil komen van of bij wil blijven op het gebied van duurzaamheid. Met deze cursus weet je waar je op moet letten als het gaat om duurzaamheid. Je kent de termen en afkortingen en je kunt de eerste vragen van je klanten / opdrachtgevers op het gebied van duurzaamheid beantwoorden. Je maakt kennis met de nieuwe installaties zoals warmtepompen, gebalanceerde ventilatie, warmteterugwinning en koeling zonder airco in een woning. En tot slot kun je ervaren hoe deze apparaten werken, hoe ze er uitzien en heel belangrijk, of ze echt geluid maken.

Details
De cursus bestaat uit één aaneengesloten dagdeel van vier uur (in de ochtend) en wordt georganiseerd in het cursuslokaal van Vaillant aan de Paasheuvelweg 42 in Amsterdam.

Programma
Het programma is opgedeeld in 4 blokken.

blok 1 begrippen, regelgeving, historie van duurzaamheid
o hoe is de afgelopen decennia gedacht over duurzaamheid en energieopwekking / ener-giebesparing en wat mag je verwachten in een woning van een bepaald tijdperk?
o wat betekent EPC, energielabel, energie-index, BENG, luchtdichtheid, isolatiewaarde?
o Trias Energetica (waarom isoleren)
o wat zijn duurzame bronnen?
o het verschil tussen duurzaamheid van materialen en duurzaamheid als besparing van CO2 uitstoot; circulariteit en de MPG
o de opbouw van duurzaamheid in een woning: dak, gevels, glas, vloer, en installaties, maar ook hoe kook je zonder gas, hoe kan je douchen zonder CV-ketel en wat doet lucht-dichtheid?
o het verschil tussen zonnepanelen en zonnecollectoren

blok 2 duurzaamheid in de praktijk
o wat is behaaglijkheid en hoe bereik je dat?
o wat betekent dat voor een woning?
o wat is een warmteafgiftesysteem en wat wordt bedoeld met een warmtebron?
o de overeenkomsten en verschillen tussen vloerverwarming, wandverwarming, plafond-verwarming en lage-temperatuur-radiatoren
o herkennen van gebruikte materialen en installaties
o wat bepaalt / wat gaat de waarde van een woning bepalen / beïnvloeden?
o het lezen van een energierekening en welk deel van de energierekening is toe te rekenen aan het gedrag van de bewoners en wat ‘hoort’ bij de toestand van de woning
o het belang van ventilatie

blok 3 de installaties en hun werking
o wat is een warmtepomp en hoe werkt hij?
o welke types warmtepompen heb je en hoe herken je?
o welke types ventilatie heb je en wat zijn de eigenschappen?
o waar moet je op letten bij het opnemen van een duurzame installatie in een woning?
o hoe weet je dat de koper de warmtepomp of andere installaties ook kan gebruik (over-nemen inlogcodes bij stuurapp’s en bij slimme thermostaten)
o de drie types douche wtw’s

blok 4
o praktijkvoorbeelden
o vragen vanuit de cursisten
o de warmwaterbehoefte per bewoner
o de instellingen en de aansturing
o rondleiding in het praktijklokaal met warmtepompen en andere installatietechnieken

Docent(en)
Rinus Heins was technisch projectadviseur bij Vaillant en is op dit moment technisch adviseur bij Cv & Warmtepomp bv. Voor hem is een duurzame installatie en een warmte-pomp wat voor anderen een cv-ketel is.
Tom Smeulders is directeur van Balanshuis en onafhankelijk energieadviseur voor bouwen en wonen. Hij schrijft energieplannen voor eenvoudige appartementen en tussen-woningen, maar ook voor rijksmonumenten, woonboerderijen en nieuwbouw villa’s. Zijn motto is: blijf nuchter en zorg dat een duurzame woning ook een comfortabele woning is.

Details
Duur per sessie:240 minuten (4 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Planning:

Inleiding omgevingsrecht: (ver)bouw en transformatie van (monumentaal) vastgoed

Omschrijving

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de benodigde vergunningen en toestemmingen bij het (ver)bouwen en transformeren van vastgoed. In dat kader wordt ook aandacht besteed aan nationale en regionale wet- en regelgeving voor monumenten. De cursus is praktisch ingestoken: meerdere voorbeelden uit de Amsterdamse (monumentale) praktijk komen aan bod. Deelnemers die niet in Amsterdam werkzaam zijn hebben evenwel net zo veel baat bij deze cursus.

Docent(en)
Hans Koolen is sinds januari 2014 advocaat bij Hemwood. Hij adviseert en procedeert voor en namens diverse marktpartijen op het gebied van complexe (binnenstedelijke) vastgoedontwikkelingen, grootschalige herontwikkelingen en retailprojecten. Hans is lid van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht en hij publiceert met regelmaat in verschillende wetenschappelijke vaktijdschriften.
Patrick Dijkink is sinds februari 2017 advocaat bij Hemwood. Hij adviseert en procedeert voor en namens diverse marktpartijen op het gebied van vastgoedontwikkelingen, herontwikkelingen, retailprojecten, hotels en kantoren, grondexploitatie en handhaving. Patrick studeerde af aan de Universiteit Utrecht in Nederlands recht, met als afstudeerrichting het staats- en bestuursrecht. Patrick is lid van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht, Vereniging voor Bouwrecht en Vereniging van Jonge Onroerend goed Juristen.

Details
Duur per sessie:240 minuten (4 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Punten:
NRVT Wonen4
Planning:
14 juni 2019
Leden prijs - € 75,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 125,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
vr 14/06/2019, van 09:00 t/m 13:00, Inleiding omgevingsrecht: (ver)bouw en transformatie van (monumentaal) vastgoed

Kennissessie en behandeling van de MVA Erfpacht Analyse

Omschrijving

Kennissessie en behandeling van de MVA Erfpacht Analyse door Pieter Joep van den Brink en Pieter Zeegers.

Erfpacht is in Amsterdam een hot issue. Veel inwoners van Amsterdam staan voor de financieel gezien ingrijpende beslissing om al dan niet over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Overstappen kan op een aantal verschillende manieren, waarbij onder meer het type Algemene Bepalingen van het huidige contract van belang is. Dit jaar is er extra aandacht voor het overstappen naar eeuwigdurende erfpacht omdat de Gemeente Amsterdam voor aanvragen tot en met 31 december 2019 een extra korting van 10% (totaal 35%) geeft aan huiseigenaren die overstappen. Daarnaast wordt er alleen in 2019 nog gerekend met de WOZ waarde uit 2015 of 2016 (de laagste) en niet zoals vanaf 2020 met de WOZ waarde van het jaar ervoor.

Waarom is de MVA Erfpacht Analyse ontwikkeld?
Erfpacht is voor de gemiddelde consument ingewikkelde kost, waar de meeste mensen niet te lang over na willen denken. Toch hebben veel Amsterdammers hier wel mee te maken. Dit vraagt om goede voorlichting en begeleiding. De gemeente stelt informatie ter beschikking, maar brengt geen concreet advies uit.

De MVA vindt dat de erfpachters goed geïnformeerd moeten worden over de verschillende overstapmogelijkheden. Dit doet de MVA vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niets doen in 2019 is geen optie, daarom is de MVA Erfpacht Analyse ontwikkeld.

Tijdens deze kennissessie leer je alle ins en outs over deze rapportage en hoe deze te gebruiken.

Docent(en)
Pieter Joep van den Brink is de zoon van oprichter, roerganger en naamgever Carla van den Brink, en is dus eigenlijk al zijn hele leven aan het kantoor en het vak verbonden. Hij woont in Amsterdam sinds 1967. Pieter Joep is gespecialiseerd in advisering bij onroerend goed in Groot Amsterdam op het gebied van bedrijfsmatig en wonen.

Details
Duur per sessie:120 minuten (2 uur)
Benodigdheden:De voorbeeldrapporten uitgeprint! (zie members only->MVA Erfpacht Analyse->standaard en AB1994, of hieronder)
Planning:

Leerlijn Integriteit & Ethiek i.s.m. AVC Advocaten

Omschrijving

Namens de MVA Academie in samenwerking met juridisch dienstverlener AVC Advocaten nodigen we je uit je in te schrijven voor de Leerlijn Integriteit & Ethiek.

CURSUSINHOUD:
De studiebijeenkomst bestaat uit 1 aaneengesloten dagdeel (ochtend) van 4 uur.

In deze cursus krijg je onder andere uitleg van de begrippen integriteit en ethiek. Wordt er antwoord gegevens op de volgende vragen: Wat is morele oordeelsvorming? Hoe ontwikkel je een antenne? Wat betekenen de Erecode / gedragsregels voor de professionele makelaar in de praktijk?

De theorie wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. De opgedane kennis tijdens de cursus wordt vervolgens toegepast met het gezamenlijk oefenen van morele oordeelsvorming waarbij de collegiale en maatschappelijke verantwoordelijkheden en gevolgen van het handelen als professioneel makelaar/taxateur tevens aan het licht komen.

Aan het eind van de cursus ben je je nog meer bewust van je handelen als makelaar/taxateur en welke impact dit kán hebben op jezelf, collega’s en klanten.

Docent(en)
Jaap Drijftholt is advocaat-partner bij AVC Advocaten. Jaap zijn werkgebied strekt zich uit over het algemeen verbintenissenrecht. Daarnaast is hij gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid en tuchtrecht. Zo staat hij onder andere makelaars bij in procedures bij de Raad van Toezicht. Daarnaast is Jaap inmiddels meer dan 10 jaar verbonden aan de financiële dienstverlening, specifiek op het gebied van integriteit en ethiek. Jaap is onder andere secretaris van de Commissie van Beroep Tuchtrecht Banken.

Details
Duur per sessie:240 minuten (4 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Punten:
NRVT Wonen4
Planning:

Leerlijn verhuur

Omschrijving

De studiebijeenkomst bestaat uit 2 dagdelen van elk 3,5 uur.

Dag 1: Stoomcursus kwalificatie huurregime (vrije sector/sociale sector en (on)zelfstandige woonruimte), termijnbescherming & beëindigingsperikelen (waaronder opzegging en ontbinding), derden bescherming en huurprijsbescherming. De theorie wordt gedurende dit dagdeel getoetst aan de hand van praktijkvoorbeelden en multiple choice vragen.

Dag 2: De kennis van dag 1 wordt toegepast op jullie standaardcontracten, tevens is aandacht voor de Erecode en regels omtrent courtage.

Docent(en)
Justine van Lochem is sinds 2006 werkzaam als advocate en in 2009 in dienst getreden bij Dentons BOEKEL. Bij Dentons BOEKEL is zij werkzaam binnen de praktijkgroep Vastgoed. Zij is met name gespecialiseerd in het huurrecht, met de nadruk op het huurrecht van bedrijfsruimte (kantoor- en winkelruimte). Daarnaast beslaat haar werkgebied het algemeen verbintenissenrecht en het goederenrecht. Justine houdt zich hierbij zowel bezig met adviseren als met procederen.
Cornélie Arnouts is partner bij Dentons BOEKEL en heeft een advies- en procespraktijk, waarin de nadruk ligt op (geschillen over) vastgoedtransacties en advisering over koop- & huurrecht. Daarnaast is zij gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid en tuchtrecht, in het bijzonder van notarissen, makelaars en advocaten. In dat kader geeft zij leiding aan de praktijkgroep BAT (Beroepsaansprakelijkheid & Tuchtrecht).

Details
Duur per sessie:210 minuten (3 uur en 30 minuten)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Planning:
1 en 8 oktober 2019
Leden prijs - € 249,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 329,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
di 01/10/2019, van 09:00 t/m 12:30, Leerlijn verhuur
di 08/10/2019, van 09:00 t/m 12:30, Leerlijn verhuur
10 oktober 2019
Leden prijs - € 249,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 329,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Van der Valk Hotel Den Haag - Wassenaar
do 10/10/2019, van 09:30 t/m 13:00, Leerlijn verhuur
do 10/10/2019, van 13:30 t/m 17:00, Leerlijn verhuur

Niveaumeting KRMT periode 8

Omschrijving

De Niveaumeting is een verplicht onderdeel van de hercertificering. Aan iedere K-RMT'er wordt gevraagd een kennisniveaumeting in te vullen. Deze bestaat uit een lijst met 90 vragen, waarvoor je 120 minuten de tijd krijgt om deze te beantwoorden. De Niveaumeting is toegespitst op de specifieke werkzaamheden van een K-RMT'er. Door de Niveaumeting te doen, krijg je inzicht hoe het met jouw kennis is gesteld ten opzichte van alle andere K-RMT'ers en waar in de loop van de tijd eventueel hiaten in jouw kennis en kunde zijn ontstaan. De rapportage van de Niveaumeting is voor jouw persoonlijk en wordt niet met derden gedeeld. De Niveaumeting geeft SVMNIVO een beeld aan welke onderwerpen de komende jaren in de hercertificering aandacht moet worden besteed.

Leerdoel
Door de Niveaumeting te doen, krijg je inzicht hoe het met jouw kennis en kunde is gesteld ten opzichte van alle andere K-RMT'ers en waar in de loop van de tijd eventueel hiaten zijn ontstaan. De Niveaumeting is géén toets, maar slechts een meting waar je staat m.b.t. jouw kennis en kunde; je kunt niet slagen of zakken. Aan de Niveaumeting is geen klassikale les verbonden. Je maakt de Niveaumeting individueel. Na het afleggen van de Niveaumeting heb je aan een halve dag van de hercertificeringsverplichting voldaan.

Details
Duur per sessie:210 minuten (3 uur en 30 minuten)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Planning:

Privacy (AVG) ARMT en KRMT periode 8

Omschrijving

Alle organisaties moeten voldoen aan de EU Privacy-verordening (AVG). Hoe doet een makelaars/taxateurskantoor dat goed? De volgende onderwerpen komen aan de orde: de belangrijkste wet- en regelgeving privacy en wat gaat er gebeuren door de invoering van de AVG?

Onderwerpen:
o Toelichting AVG
o De gevolgen voor makelen en taxeren
o Waar sta je als ARMT/KRMT-er danwel kantoor? Checklist voor jouw eigen praktijk

Details
Duur per sessie:210 minuten (3 uur en 30 minuten)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Planning:
19 juni 2019
Leden prijs - € 120,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 120,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
wo 19/06/2019, van 09:30 t/m 13:00, Privacy (AVG) ARMT en KRMT periode 8

Succesvol Acquireren

Omschrijving

De dynamiek binnen het makelaars- en taxateurs vak is groot en veeleisend. Grenzen tussen werk en privé vervagen. Internet speelt een belangrijke rol en klanten worden steeds mondiger. Hoe ga je hiermee om?
Steeds meer makelaars, en ook taxateurs staan voor de uitdaging om hun portefeuille goed gevuld te houden, ook in 2019. Dus is succesvol acquireren een noodzaak. Je kunt het je eigenlijk niet meer veroorloven om potentiële klanten niet binnen te halen. En dus is het van belang snel en adequaat in te schatten wat de beweegreden zijn van je potentiële klant. Om te begrijpen hoe die persoon in elkaar steekt en wat hij of zij nodig heeft om voor jou(w kantoor) te kiezen. Geen kansen onnodig missen dus en juist bij die personen die anders zijn dan jij, ook daar waar de situatie voor jou wat uitdagend is.
Het vergroten van je psychologisch inzicht en vaardigheden zijn hierbij essentieel. Scherp zijn, meer inzicht in de mens en blijven leren. Weten wat je potentiële klant beweegt en nodig heeft in dat hele (voor de klant vaak ingewikkelde) proces van de verkoop van een huis.

Succesvol acquireren in 2019 is dag 1 van de leerlijn” De Bewuste Makelaar (of taxateur) en is een leerlijn die speciaal is ontwikkeld om jou in staat te stellen de beste (makelaars of taxateurs) versie van jezelf te zijn. De leerlijn is opgebouwd uit 3 opeenvolgende cursusdagen met als grondslag het KliQ-model, voorafgegaan door de ‘Ik-KliQ!’–analyse. Cursusdagen kunnen (achtereenvolgend) ook los gevolgd worden. Contact met jezelf vormt de basis voor het contact leggen met anderen. Je ontdekt je ware identiteit mens en als professional. Dit doen we onder meer middels het ‘persoonlijkheidsmodel’. Deze is toepasbaar op je gedrag en communicatie en zo kun je elke situatie aan, ook als die uitdagend is.

Docent(en)
Bart de Louw Bart heeft een praktijk in NLP coaching. Op concrete en diepgaande wijze leidt hij mensen naar een positieve levenshouding. Ook werkt hij in organisaties en geeft daar trainingen m.b.t. communicatie/ samenwerking. Schrijver van 't boek 'de Pauzeknop'.

"Bart luistert niet alleen, hij hoort. Middels directe, pure en respectvolle communicatie is hij in staat de doelen achter het doel te zien en de vragen achter de vraag te achterhalen. Hij weet zelfs de lastige materie rondom emoties inzichtelijk, overzichtelijk en bruikbaar te maken. Vanuit verrassende meta posities legt hij verbanden en het mooie is dat dit gebeurt vanuit een samenwerking met de ander."
Nick Schmitz Nick is zelfstandig ondernemer, makelaar RMT, gehuwd en vader. In de makelaardij inmiddels ruim 20 jaar ervaring, met in 2015 het 10 jarig jubileum van een eigen kantoor in Roermond onder de naam M3 makelaardij. Naast makelen is hij bestuurlijk actief voor de NVM, waaronder 4 jaar als voorzitter NVM Limburg.

“Makelen is mensenwerk en onze dienstverlening zijn wij zelf. Door bewust te zijn van de belangrijke verbindende rol die wij mogen vervullen, is hier juist meerwaarde en onderscheidend vermogen toe te voegen. Om hierin te mogen trainen, coachen en inspireren naast mijn dagelijkse makelaarspraktijk is een persoonlijke ontwikkelingswens die in vervulling gaat.”

Details
Duur per sessie:420 minuten (7 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Punten:
VGC Wonen6
NRVT Wonen6
Planning:
29 november 2019
Leden prijs - € 249,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 299,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
vr 29/11/2019, van 09:30 t/m 16:30, Succesvol Acquireren

Summit Makelaarsvak van de toekomst

Omschrijving

De maatschappij verandert in een razendsnel tempo: digitalisering, transparantie, onlinisering, blockchain, cryptocurrency, uitschakelen van de middleman, platformeconomie etc.
 
Ook het makelaarsvak is onderhevig aan deze invloeden. Verdwijnt de makelaar in de toekomst uit het straatbeeld? Wordt ook de vastgoedtransactie peer-to-peer? Schakelt de blockchain de rol van de makelaar uit? Zoveel mensen zoveel meningen. Om over dit onderwerp iets zinnigs te zeggen, is de belangrijkste vraag die beantwoord moet worden, wat is de toegevoegde waarde van de makelaar? En, hoe onderscheid je je als makelaar in de markt? Is de toegevoegde waarde van de makelaar te digitaliseren? En wat is die toegevoegde waarde waard?

Op 2 oktober 2019 organiseert Makelaarsvereniging Amsterdam, in samenwerking met mediapartner Vastgoedjournaal, de summit ‘Makelaarsvak van de toekomst. Of, wat doe jij over 5 jaar?
Na een succesvolle eerste editie vorig jaar is er dit jaar aandacht voor de meer praktische handvaten en voor praktijkvoorbeelden uit het vak.

Locatie:
Hotel Casa Amsterdam, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam 

Aanmelding en punten
Aanmelden kan via de Members Only. (Punten voor de Summit zijn in aanvraag).

Met medewerking van 
Martijn Joosten, Quintin Schevernels, Geert Klaver en een verrassende spreker van buiten de branche. 

Nadere informatie over het programma volgt.

Details
Duur per sessie:300 minuten (5 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Planning:
2 oktober 2019
Leden en niet leden prijs - € 195,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Niet bekend
wo 02/10/2019, van 12:00 t/m 17:00, Summit Makelaarsvak van de toekomst

Totaalpakket voor kamer BV

Omschrijving

Totaalpakket voor kamer BV (goed voor 20 punten)

Indien je je aanmeldt voor het Totaalpakket dan voldoe je volledig aan jouw studieverplichtingen voor de instanties VastgoedCert, NRVT en VastgoedPRO.

Zodra wij de planning rond hebben delen wij je zo efficiënt mogelijk in bij jou in de regio en ontvang je per cursus een bevestiging. Indien een datum/ locatie of cursus je niet schikt dan kun je reageren op de bevestiging en ontvang je hiervoor een alternatief.

*Per 1 maart zal de pakketprijs € 799,- zijn.
**Na 1 juni zal de pakketprijs € 849,- zijn.

Details
Duur per sessie:480 minuten (8 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Punten:
VGC Business12
NRVT Business20
Planning:
Dit pakket is boekbaar vanaf 1 februari t/m 30 juni 2019
Leden prijs - € 849,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 1.095,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
zo 30/06/2019, van 09:30 t/m 17:30, Totaalpakket voor kamer BV, - Zodra wij de planning rond hebben delen wij je zo efficiënt mogelijk in bij jou in de regio en ontvang je per cursus een bevestiging. Indien een datum/ locatie of cursus je niet schikt dan kun je reageren op de bevestiging en ontvang je hiervoor een alternatief.

Totaalpakket voor kamer Wonen

Omschrijving

Totaalpakket voor kamer Wonen (goed voor 20 punten)

Indien je je aanmeldt voor het Totaalpakket dan voldoe je volledig aan jouw studieverplichtingen voor de instanties VastgoedCert, NRVT en VastgoedPRO.

Zodra wij de planning rond hebben delen wij je zo efficiënt mogelijk in bij jou in de regio en ontvang je per cursus een bevestiging. Indien een datum/ locatie of cursus je niet schikt dan kun je reageren op de bevestiging en ontvang je hiervoor een alternatief.

*Per 1 maart zal de pakketprijs € 799,- zijn.
**Na 1 juni zal de pakketprijs € 849,- zijn.

Details
Duur per sessie:480 minuten (8 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Punten:
VGC Wonen12
NRVT Wonen20
Planning:
Dit pakket is boekbaar vanaf 1 februari t/m 30 juni 2019
Leden prijs - € 849,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 1.095,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
zo 30/06/2019, van 09:30 t/m 17:30, Totaalpakket voor kamer Wonen, - Zodra wij de planning rond hebben delen wij je zo efficiënt mogelijk in bij jou in de regio en ontvang je per cursus een bevestiging. Indien een datum/ locatie of cursus je niet schikt dan kun je reageren op de bevestiging en ontvang je hiervoor een alternatief.

Totaalpakket voor kamer Wonen en BV

Omschrijving

Totaalpakket voor kamer Wonen en BV (goed voor 26 punten)

*Per 1 maart zal de pakketprijs € 1.048,- zijn.
**Na 1 juni zal de pakketprijs € 1.098,- zijn.

Details
Duur per sessie:480 minuten (8 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Punten:
VGC Wonen12
VGC Business12
NRVT Wonen20
NRVT Business20
Planning:
Dit pakket is boekbaar vanaf 1 februari t/m 30 juni 2019
Leden prijs - € 1.098,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 1.394,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
zo 30/06/2019, van 09:30 t/m 17:30, Totaalpakket voor kamer Wonen en BV, - Zodra wij de planning rond hebben delen wij je zo efficiënt mogelijk in bij jou in de regio en ontvang je per cursus een bevestiging. Indien een datum/ locatie of cursus je niet schikt dan kun je reageren op de bevestiging en ontvang je hiervoor een alternatief.

Training over cultuurverschillen voor vastgoedprofessionals

Omschrijving

Training over cultuurverschillen voor vastgoedprofessionals

Leer comfortabel en effectief omgaan met andere culturen.
Ben je wel eens gefrustreerd omdat je niet snapt wat die expat nou precies bedoelt? Waarom zegt ie steeds ‘ja’, maar tekent toch geen contract? Hoe kom je erachter wat de expat echt zoekt als ze nauwelijks iets beschrijven? Een Chinees wil Feng Shui, wat is dat?

Wanneer je internationaal zaken doet, heb je waarschijnlijk al gemerkt dat wat in de ene cultuur volkomen vanzelfsprekend is, in een andere cultuur niet altijd zo voor de hand ligt. Voor een succesvolle communicatie met je klanten is kennis van zowel de eigen normen en waarden als kennis van de achtergrond van de ander dan ook noodzakelijk.

In deze interactieve training nemen we een kijkje in de keuken van verschillende culturen en kom je erachter hoe je cultureel competent kunt worden.
In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Je culturele identiteit
• De culturele ijsberg
• Perceptie: kijken of oordelen
• Culturele modellen en hoe deze toepassen bij expats
• Een blik in andere culturen en landen: communicatie en gedrag in praktijk

Met deze training krijg je meer kennis en begrip van andere culturen. Dit helpt je in een internationale context beter
zaken te doen. De voertaal in de training is Engels.

Docent(en)
Rachel Smets Docent:, Rachel Smets is spreker, auteur, coach, docente International Business aan de universiteit, cross-cultural trainer en online content creator.

Al 15 jaar woont en werkt Rachel in verschillende landen waardoor ze een passie heeft ontwikkeld voor culturen en talen. Ze spreekt er maar liefst 6. Met haar boek ‘’Living Abroad Successfully’’ en meerdere online cursussen, biedt ze een volledig overzicht van alle stappen die je als expat meemaakt en hoe je je snel aanpast en connecties maakt in een nieuw land.

Als spreker en mentor is haar werk vooral gericht op het bewust maken van culturele verschillen en hoe je daarmee om kan gaan. Resultaat: effectieve communicatie en je snel thuis te voelen waar ook ter wereld. In the University of Maryland (US) studeerde ze psychologie en haar Master in Management behaalde ze in the University of St Andrews (UK).

Details
Duur per sessie:270 minuten (4 uur en 30 minuten)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Punten:
VGC Wonen4
Planning:
17 oktober 2019
Leden prijs - € 225,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 325,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
do 17/10/2019, van 10:00 t/m 14:30, Training over cultuurverschillen voor vastgoedprofessionals

TRAINING: Management & Leidinggeven voor Vastgoedmanagers i.s.m. KENNETH SMIT

Omschrijving

Bij deze managementtraining wordt aangeleerd gedrag doorbroken en ligt de nadruk op het uitbouwen van nieuwe coachingsvaardigheden voor leidinggevende makelaars.
Het succes van de organisatie hangt voor een groot deel af van de mate waarin het management van de makelaardij zich ervan bewust is dat de medewerkers het belangrijkste kapitaal binnen de organisatie zijn, en daar ook naar communiceren. De makelaar vormt dan ook vaak de spil van zijn organisatie. Deze succesfactor is de rode draad tijdens de 2 x 2 daagse training Management en Leidinggeven voor Makelaars.

Leerdoelen:
De makelaars opereert als multifunctionele duizendpoot. Praktische vaardigheden op het gebied van coaching en communicatie spelen een grote rol. In deze training wordt geleerd te werken met verschillende hedendaagse instrumenten voor leidinggevenden o.a. groepscommunicatie, stijlen van leidinggeven, persoonlijke managementstijl, motivatie van medewerkers, sturingsgesprekken en coachend leidinggeven volgens MoRe-Coaching© methode.

Maximaal 10 deelnemers per training.

BINNENKORT CURSUSDATA BEKEND

Docent(en)
Rob van de Pas is sinds 2007 professioneel senior trainer bij KENNETH SMIT en heeft daarvoor diverse commerciële functies in de financiële dienstverlening gehad. Waaronder ook bij een grote Noord-Hollandse makelaar.
Rob acteert in zijn trainingen regelmatig als entert(r)ainer. Hierdoor wordt de theorie op een zeer levendige en proactieve wijze over het voetlicht gebracht.
Daarnaast is hij als Insights Discovery Practitioner gespecialiseerd in de psychologie achter de commerciële communicatie. Rob is geaccrediteerd door de beroepsorganisaties van de advocatuur, notariaat, deurwaarders en accountancy. Derhalve zijn de trainingen PE-proof.
Rob is vaste columnist bij het business magazine NH Zaken.

Details
Duur per sessie:480 minuten (8 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Planning:

TRAINING: Onderhandelen voor Vastgoedprofessionals i.s.m. KENNETH SMIT

Omschrijving

Scoren aan de onderhandelingstafel
Onderhandelen is gebaseerd op goed communiceren, aangevuld met ervaring, kennis, strategie en tactiek. Deze training besteedt aandacht aan de verschillen tussen goed en slecht onderhandelen, de vaardigheden en technieken die een goede onderhandelaar nodig heeft om maximaal resultaat te boeken met behoud van de relatie. Scoren met gevoel.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Achterliggende redenen van ‘Waarom en wanneer onderhandelen’; herkennen van de specifieke kenmerken van een onderhandelaar en het zelf kunnen toepassen hiervan.

- Welke minimale voorbereidingen dient men te treffen? Voorbereidingsactiviteiten èn onderhandelingsprocesanalyse. Concessies en de psychologische consequenties daarvan binnen het onderhandelingsproces.

- Positionering van de eigen persoon in onderhandelingsfasen.
Hoe er macht opgebouwd kan worden in een onderhandeling.

- Wat de verschillen zijn tussen een Lose-Lose, Win-Lose en Win-Win onderhandeling. En hoe je kunt komen tot een Win-Win-Plus resultaat. Methodieken als: strategie, winnen of verliezen en aspiratieniveau.

- Hoe om te gaan bij onderhandelen met de factor tijd, tactieken en manoeuvres.
Hoe men het aspiratieniveau van de ander kan beïnvloeden.

BINNENKORT CURSUSDATA BEKEND

Docent(en)
Rob van de Pas is sinds 2007 professioneel senior trainer bij KENNETH SMIT en heeft daarvoor diverse commerciële functies in de financiële dienstverlening gehad. Waaronder ook bij een grote Noord-Hollandse makelaar.
Rob acteert in zijn trainingen regelmatig als entert(r)ainer. Hierdoor wordt de theorie op een zeer levendige en proactieve wijze over het voetlicht gebracht.

Daarnaast is hij als Insights Discovery Practitioner gespecialiseerd in de psychologie achter de commerciële communicatie. Rob is geaccrediteerd door de beroepsorganisaties van de advocatuur, notariaat, deurwaarders en accountancy. Derhalve zijn de trainingen PE-proof.

Rob is vaste columnist bij het business magazine NH Zaken.

Details
Duur per sessie:480 minuten (8 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Planning:

TRAINING: Timemanagement voor Makelaarskantoren i.s.m KENNETH SMIT

Omschrijving

Een training time management hoeft niet saai te zijn, dat kun je ervaren tijdens onze 1-daagse training die boordevol zit met praktische tips en technieken waarmee je samen met je collega’s direct aan de slag kunt gaan.

Dit zijn de direct toepasbare time management tips en technieken die u leert in 1 dag training:

- Slim omgaan met de dagelijkse stroom van e-mail, papierwerk en verzoeken
- Leer alles over onze uitgebreide ervaring met alle actuele time management methodes en invalshoeken
- Effectief plannen en prioriteiten stellen, zonder flexibiliteit te verliezen in het team
- Samen grip krijgen op interrupties, afleidingen en onderbrekingen
- Slim inzetten van moderne communicatiehulpmiddelen (smartphones, tablets etc.)
- Efficiënter communiceren met je collega’s en slimmer samenwerken met minder afleiding en onderbrekingen
- Effectief omgaan met ad-hoc klusjes en het voorkomen van uitstelgedrag bij lange termijn klussen
- Geconcentreerd werken, ook wanneer je samen in een kantoortuin zit
- Het creëren van een optimaal werkproces waarin iedereen 100% overzicht en controle heeft
- Informatiebeheer en archiveren, zowel digitaal als papier, alleen én in teamverband
- Het kiezen en creëren van een optimale werkomgeving (ook wanneer u werkt met flexibele werkplekken).

BINNENKORT CURSUSDATA BEKEND

Docent(en)
Rob van de Pas is sinds 2007 professioneel senior trainer bij KENNETH SMIT en heeft daarvoor diverse commerciële functies in de financiële dienstverlening gehad. Waaronder ook bij een grote Noord-Hollandse makelaar.
Rob acteert in zijn trainingen regelmatig als entert(r)ainer. Hierdoor wordt de theorie op een zeer levendige en proactieve wijze over het voetlicht gebracht.

Daarnaast is hij als Insights Discovery Practitioner gespecialiseerd in de psychologie achter de commerciële communicatie. Rob is geaccrediteerd door de beroepsorganisaties van de advocatuur, notariaat, deurwaarders en accountancy. Derhalve zijn de trainingen PE-proof.

Rob is vaste columnist bij het business magazine NH Zaken.

Details
Duur per sessie:480 minuten (8 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Planning:

TRAINING: Verkooptechnieken voor Vastgoedprofessionals i.s.m. KENNETH SMIT

Omschrijving

Wil je in een wereld die dagelijks onderhevig is aan veranderingen het verschil maken, dan dienen
makelaars op een andere manier vaardigheden aangeleerd te krijgen in combinatie met een stuk bewustwording van de acties die ingezet moeten worden. In deze praktijktraining maken we veel gebruik van de psychologie achter de commerciële communicatie. Advisering op basis van Unique Buying Reasons in plaats van USP’s.

Leerdoelen:
De makelaar opereert als een professional. In de training leert hij structuur aan te brengen in zijn adviesgesprekken. Op welke wijze stelt hij de juiste vragen? Hij leert hoe hij bezwaren kan overwinnen en zijn commerciële slagkracht vergroten door het verkrijgen van relevante informatie. Uiteindelijk is hij beter in staat de klant met de juiste argumenten te overtuigen. De makelaar krijgt inzicht in de psychologie achter de commerciële communicatie. Hij krijgt inzicht in zichzelf en daarmee ook in zijn zakelijk gesprekspartners en hun onbewuste drijfveren.

Maximaal 10 deelnemers per training.

Docent(en)
Rob van de Pas is sinds 2007 professioneel senior trainer bij KENNETH SMIT en heeft daarvoor diverse commerciële functies in de financiële dienstverlening gehad. Waaronder ook bij een grote Noord-Hollandse makelaar.
Rob acteert in zijn trainingen regelmatig als entert(r)ainer. Hierdoor wordt de theorie op een zeer levendige en proactieve wijze over het voetlicht gebracht.

Daarnaast is hij als Insights Discovery Practitioner gespecialiseerd in de psychologie achter de commerciële communicatie. Rob is geaccrediteerd door de beroepsorganisaties van de advocatuur, notariaat, deurwaarders en accountancy. Derhalve zijn de trainingen PE-proof.

Rob is vaste columnist bij het business magazine NH Zaken.

Details
Duur per sessie:480 minuten (8 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Planning:

Van jong tot oud, iedereen moet wonen

Omschrijving

Cursusdag gericht op de specifieke uitdagingen rondom huisvesting van studenten, jongeren, expats enerzijds en vastgoed voor ouderen anderzijds. Kopen lukt niet, huren is duur, waar moet de starter heen? Hoe ziet de markt voor deze sectoren er uit, wat zijn kosten en opbrengsten, rendementen?

Details
Duur per sessie:390 minuten (6 uur en 30 minuten)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Punten:
VGC Wonen6
NRVT Wonen6
Planning:
25 juni 2019
Leden prijs - € 249,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 299,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
di 25/06/2019, van 09:30 t/m 16:00, Van jong tot oud

Vastgoed introductiecursus Makelaardij

Omschrijving

De eerste stap in stenen – een introductie in de makelaardij
De introductiecursus is bedoeld voor nieuwe (binnendienst)medewerkers die geen ervaring hebben in de makelaardij en onbekend zijn met de gangbare begrippen. Bestemd voor de woningmakelaardij bestaande bouw.

In één dag(deel) komen de highlights aan bod:
A. De belangrijkste werkzaamheden met bijbehorende werkprocessen op een woningmakelaardij
B. Dossiervorming
C. Een stukje praktijk: Tiara en Fundadesk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. De belangrijkste werkzaamheden met bijbehorende werkprocessen op een woningmakelaardij

1. (Ver)diensten van makelaarskantoren
Korte uitleg over de verschillende diensten waarvoor een makelaar ingeschakeld kan worden en wat het verschil is tussen deze diensten/wiens belangen behartig je dan als makelaar / taxateur.
Verkoop, aankoop, verhuur en taxatie.

Uitleg verdienmodel inclusief begrip no cure no pay, begrip courtage en moment waarop dit uitbetaald wordt.

Korte uitleg over de verschillende branche verenigingen (NVM, Vastgoedpro, VBO) en 'vrije' makelaars. Toelichten NVM en MVA. Erecode NVM kort tonen.

2. Uitleg rol notaris, hypotheekadviseur en taxateur
Uitleg van hun werkzaamheden en aangeven wanneer in het proces zij in the picture komen.

3. Procedure verkoop stapsgewijs uitleggen

4. Procedure aankoop stapsgewijs
- Intake aankoop. Vraag naar financieringsbehoefte/is dat al onderzocht?
- Financiering: welke begrippen komen we vaak tegen.
- Offerte en Opdracht tot dienstverlening
- Invoeren woonwensen
- Hoe krijgt klant het aanbod?
- Hoe kan ik zien wie verkopend makelaar is?
- Inplannen bezichtigingen – welke partijen bel je allemaal
- Organiseren bouwkundige keuring
- Organiseren taxateur (doet hypotheekadviseur dit of aankopend makelaar)
- Organiseren notaris (zie ook verkoop, soms doet aankopend makelaar dit, soms verkopend)
- Verder proces zie verkoop

5. Taxaties
- Via wie plan je de afspraak?
- Uitleg validatie – instituten
- Tarievenafspraak en opdrachtvoorwaarden
- Doelen taxatie
- Stukken taxatie
- Snelheid taxaties

6. Verhuur
Uitleg verschillende begrippen, zoals Air BNB/Short Stay/Tijdelijke verhuur 2 jaar/diplomatenclausule/borg/sociale huur/ vrije sector huur/puntentelling.
Vindplaats modellen huurcontracten.

B. Dossiervorming
1. Opdracht tot dienstverlening, Algemene Voorwaarden en kopie ID
Hoe ziet een opdracht tot dienstverlening er uit. Welke Algemene Voorwaarden zijn van toepassing (consument). Belang privacy / ID / WWFT en controles.

2. Uitleg appartementsrecht en uitleg bijbehorende stukken
Wat is een splitsingsakte en -tekening, huishoudelijk reglement, modelreglement, VVE stukken etc) / wie regelt opstalverzekering en onderhoud. Functie energielabel, NVM vragenlijst inclusief VVE checklist en functie hiervan (mededelingsplicht), lijst van zaken

3. Uitleg eengezinswoning en uitleg bijbehorende stukken
Benodigde stukken. Wie regelt opstalverzekering en onderhoud. Functie energielabel, NVM vragenlijst, lijst van zaken

4. Erfpacht vs eigen grond
Globale uitleg erfpacht systeem en verschillende soorten erfpacht (Gemeentelijk versus particulier, tijdelijk/voortdurend/eeuwigdurend, afgekocht vs niet afgekocht). Uitleg stukje financiering hierbij.

5. Functie van het kadaster
Wat vraag je allemaal op bij het kadaster en wanneer komt het kadaster aan de orde? Uitleg begrippen Vormerkung, kadastraal bericht (zichtbaar milieumelding, monument etc). Leveringsakte. Akte van royement.

6. Overig: Bodemloket / BAG viewer / meetbouten / parkeervergunning
Uitleg waar je informatie kunt vinden.

7. Begrip en doel WOZ
Uitleg verschil WOZ-waarde, vraagprijs, koopsom etc.

8. Monumenten en beschermd stads- en dorpsgezicht
Uitleg hoe je kunt uitzoeken of een object een monument is. Globale uitleg gevolgen monumentenstatus of beschermd stads- en dorpsgezicht.

C. Een stukje praktijk.
Globale introductie Realworks/Goes en Roos

Docent(en)
Arja Portengen werkt als Register Makelaar Taxateur in Amsterdam. Inmiddels heeft ze ruim 20 jaar ervaring in het vastgoed. Ook voor woningcorporaties en commerciële vastgoedpartijen is zij actief geweest. Door haar brede ervaring in de 020-regio kent zij de typische gebruiken die de Amsterdamse makelaardij eigen is. Zij gelooft dat iedereen van elkaar kan leren. Ze werkt het meest prettig in een positieve sfeer, bij voorkeur gepaard met humor en een goede interactie tussen de cursisten en de docent.

Details
Duur per sessie:240 minuten (4 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Planning:
14 november 2019
Leden prijs - € 245,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 345,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
do 14/11/2019, van 09:00 t/m 13:00, Vastgoed introductiecursus Makelaardij

Vastgoed Online Bekeken KRMT periode 8

Omschrijving

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de laatste online trends en ontwikkelingen voor de makelaar en taxateur. De verregaande digitalisering van de maatschappij heeft grote invloed op het dagelijks werk van de makelaar en taxateur. Deze ontwikkelingen maken het werk aan de ene kant ingewikkelder maar aan de andere kant worden veel werkzaamheden ook veel eenvoudiger. De invloed van online media is in deze tijd niet meer weg te denken in het beroep van makelaar en taxateur. De waarde van woningen wordt mede bepaald door schaarste/overvloed op de markt. Derhalve is inzicht in het TOTALE woningaanbod essentieel.

Leerdoelen:
- Het kunnen duiden (en/of inzetten) van een groot aantal, al dan niet vastgoed gerelateerde online platformen en apps die bruikbaar zijn bij advisering bij aan- en verkoop of taxeren van woningen
- Inzicht in het totale woningaanbod, naast de reguliere woningportalen
- Belang erkennen van sociale media bij het verkrijgen van inzicht in de trends op de woningmarkt
- De rol van Blockchain en Big Data op het vak van makelaar en taxateur (nu en in de toekomst)
- Inzicht in de belangrijkste wereldwijde technologische vastgoed trends (input obv Real Estate Connect New York 2018).

Details
Duur per sessie:465 minuten (7 uur en 45 minuten)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Planning:

Verplichte dag 2019 NRVT & VGC Wonen, BV en LV

Omschrijving

Deze cursus betreft de verplichte dag voor gecertificeerd makelaars Wonen, BV en LV (VastgoedCert) en geregistreerd taxateurs Wonen, BV en LV (NRVT) en bestaat uit 2 dagdelen.
Het ene dagdeel staat in het teken van Ethiek, tucht en aansprakelijkheid. Waar kan het fout gaan en welke houding en gedrag mag je verwachten van een erkend professional.

Het andere dagdeel staat in het teken van de aanstaande energietransitie. Waar liggen de kansen en uitdagingen in de gebouwde omgeving en wat is het juiste advies voor uw klant. Welke aspecten spelen al een rol in de prijsvorming en hoe verwerk je dit in de waardering. De dag is praktisch gericht op de dagelijkse activiteit van u als deskundige.

Details
Duur per sessie:420 minuten (7 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Punten:
VGC Wonen6
NRVT Wonen6
Planning:
21 juni 2019
Leden prijs - € 249,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 299,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
vr 21/06/2019, van 09:30 t/m 16:30, Verplichte dag 2019 NRVT & VGC Wonen
3 september 2019
Leden prijs - € 249,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 299,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
di 03/09/2019, van 09:30 t/m 16:30, Verplichte dag 2019 NRVT & VGC Wonen

Wat is deze hut nu echt waard? Waardering van vastgoed in bijzondere situaties.

Omschrijving

In alle soorten vastgoed komen bijzondere situaties of omstandigheden naar voren waar sprake is van technische, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bijzonderheden welke een significant effect hebben op de waarde van het vastgoed. Denk aan bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere erfpachtsvoorwaarden, verhuurde woningen, kenbare beperkingen en dergelijke. Hoe moet je dit soort situaties duiden en vertalen in een waardering

Details
Duur per sessie:390 minuten (6 uur en 30 minuten)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Punten:
VGC Wonen6
NRVT Wonen6
Planning:

Wat kost dat? Bouwkosten anno 2020 voor vastgoedprofessionals

Omschrijving

Tijdens deze cursus wordt ingezoomd op actuele bouwkosten van zowel nieuwbouw als renovatie of herontwikkeling. 1 dagdeel zal de focus liggen op bouwkosten en circulariteit; 1 dagdeel zal de focus liggen op installaties, proptech en domotica. De snel stijgende bouwkosten zorgen voor nieuwe uitdagingen. Hoe lang blijven deze prijzen nog stijgen? Wat betekenen nieuwe eisen en technieken voor de dagelijkse werkzaamheden van devastgoedprofessional. De dag is breed georiënteerd op alle domeinen binnen het vastgoed.

Details
Duur per sessie:390 minuten (6 uur en 30 minuten)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Punten:
VGC Wonen6
NRVT Wonen6
Planning:
5 november 2019
Leden prijs - € 249,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 299,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
di 05/11/2019, van 09:30 t/m 16:00, Wat kost dat? Bouwkosten anno 2020 voor vastgoedprofessionals

Wordt in deze tent wel wat verdiend? Business valuation vs Real estate valuation.

Omschrijving

Het waarderen van exploitatiegebonden vastgoed is zeer specialistisch werk. De waarde zit niet alleen in de het vastgoed zelf, maar ook in de exploitatiemogelijkheden.

Tijdens deze cursus kijken we dus ook naar alle input die je moet verzamelen om een compleet beeld te verkrijgen waar je een realistische waardering kunt maken, zowel bouwkundige, juridische als marktcijfers worden meegenomen. Deze dag is een knipoog naar Business Valuation en zet de deelnemer aan het denken.

Details
Duur per sessie:390 minuten (6 uur en 30 minuten)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Punten:
VGC Wonen6
Planning:
18 juni 2019
Leden prijs - € 249,00 (excl. 21% btw), Niet leden prijs - € 299,00 (excl. 21% btw)
Locatie: Makelaarsvereniging Amsterdam
di 18/06/2019, van 08:30 t/m 15:00, Wordt in deze tent wel wat verdiend? Business valuation vs Real estate valuation.

Workshop non-verbale communicatie i.s.m. SKIKK Tailoring en Kenneth Smit

Omschrijving

Present & Dress To Impress
Op donderdag 11 april (heren) en donderdag 18 april (dames) start om 17.00 uur de workshop Present & Dress to Impress. Rose Marie van Leeuwen, co-founder van SKIKK Tailoring start met een introductie over de organisatie. Daarna zal Rob van de Pas, trainer bij Kenneth Smit, je meer vertellen over non-verbale communicatie. Non-verbale signalen zijn in een verkoopgesprek maar ook andere resultaatgerichte gesprekken vaak van doorslaggevende betekenis. In deze (korte) interactieve workshop leer je hoe je zulke signalen herkent. Vervolgens leer je de non-verbale signalen te analyseren en daarop te anticiperen. Zo ontstaat meer wederzijds begrip en vertrouwen.

Tijdens deze avond wordt door de modeadviseurs van SKIKK Tailoring je een passend pak aangemeten, naar jouw wensen. Dit pak van SKIKK Tailoring ter waarde van €799,-, inclusief workshop, hapjes en drankjes wordt aangeboden voor €450,-. Kortom, dit mag je niet missen!

Docent(en)
Rob van de Pas is sinds 2007 professioneel senior trainer bij KENNETH SMIT en heeft daarvoor diverse commerciële functies in de financiële dienstverlening gehad. Waaronder ook bij een grote Noord-Hollandse makelaar.
Rob acteert in zijn trainingen regelmatig als entert(r)ainer. Hierdoor wordt de theorie op een zeer levendige en proactieve wijze over het voetlicht gebracht.

Daarnaast is hij als Insights Discovery Practitioner gespecialiseerd in de psychologie achter de commerciële communicatie. Rob is geaccrediteerd door de beroepsorganisaties van de advocatuur, notariaat, deurwaarders en accountancy.

Details
Duur per sessie:240 minuten (4 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Planning:

Wwft training

Omschrijving

In een groep van maximaal 15 personen leer je in twee uur tijd meer over de Wwft (De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) binnen jouw branche. Hoe kun je er mee om gaan, wat zijn de risico's en waar moet je op letten? Wanneer meld je een ongebruikelijke transactie, wat zijn de signalen en hoe ver moet je doorvragen? Daarnaast is er ruimte voor vragen uit jouw eigen praktijk.

Na de training ontvang je een certificaat van deelname, waarmee je aan de Toezichthouder desgevraagd kunt aantonen dat jij en jouw personeel geïnformeerd zijn over de Wwft.

Geef je snel op! De trainingen zullen naar verwachting snel vollopen.

Docent(en)
Ingrid von Burg

Details
Duur per sessie:120 minuten (2 uur)
Benodigdheden:Geen benodigdheden
Planning: