De woningnood is hoog en de behoefte voor nieuwbouw woningen is groot. Het kopen van een nieuwbouwhuis werkt anders dan het kopen van een bestaand huis. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met meer- en minderwerk, met bouwtermijnen en een bouwdepot.

Nieuwbouw van woningen vraagt kennis van de markt en van de lokale of regionale woonwensen.

Bouwen waar behoefte aan is, zorgt op de lange termijn voor stabiliteit op de woningmarkt. Om die reden is het kwaliteitslabel ‘MVA Nieuwbouw specialist’ ontwikkeld.

Op zoek naar nieuwbouw? Bekijk al het aanbod van de Metropoolregio Amsterdam

NieuwWonenAmsterdam
NieuwWonenPurmerend
NieuwWonenHaarlem