2-1-2019

Sinds 2011 is Sven Heinen bestuurslid van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA), waarvan de afgelopen 5 jaar als voorzitter. Met veel inzet en overtuiging is er tijdens zijn voorzitterschap veel bereikt door de MVA. We zien dat de positie van de MVA steeds nadrukkelijker in beeld komt en dat de MVA in toenemende mate een sterkere gesprekspartner wordt van de verschillende stakeholders. Daarnaast heeft er de afgelopen jaren een interne reorganisatie plaatsgevonden. Tijdens de najaarsledenvergadering in november is Jerry Wijnen door de leden benoemd tot opvolger van Sven Heinen als nieuwe voorzitter van de MVA. De MVA zal Sven Heinen zeker missen en bedankt hem voor zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren.

Penningmeester Bob Vredevoort heeft na een bestuursperiode van 5 jaar aangegeven zich niet verkiesbaar te stellen. Tijdens Bob Vredevoort zijn bestuurstermijn is hij erin geslaagd om weer een gezonde exploitatie neer te zetten en de contributie voor de leden te verlagen. Ook Bob Vredevoort gaat gemist worden door de MVA.

Twee nieuwe bestuursleden: Vincent van Weert en Anton van Klooster
De twee vrijgekomen plekken binnen het bestuur worden ingevuld door Anton van Klooster van het makelaarskantoor Hallie en van Klooster en Vincent van Weert van het kantoor Finsens Makelaardij. Beide bestuursleden werken al jaren als makelaar in het verzorgingsgebied van de MVA en weten goed wat er in de markt speelt. De bestuursleden verwachten dat beide heren een goede aanvulling zijn op het bestuur. Vincent van Weert en Anton van Klooster zijn tijdens de najaarsledenvergadering in november gekozen door de leden van de MVA.

Samenstelling bestuur MVA per 1 januari 2019
Makelaarsvereniging Amsterdam wordt geleid door het bestuur, dat bestaat uit zeven makelaars uit het werkgebied van de MVA. De voorzitter, de vicevoorzitter, de penningmeester en de secretaris aangevuld met drie leden. Elk bestuurslid is belast met een eigen aandachtsveld en heeft zitting in één of meerdere adviescommissies, die wordt geacht het bestuur te adviseren op een specifiek terrein.

Jerry Wijnen - voorzitter                   
Monique Krop - vicevoorzitter 
Niels Maijer - secretaris                   
Anton van Klooster - penningmeester        
Vincent Kinneging - bestuurslid                 
Martijn Peters - bestuurslid                             
Vincent van Weert - bestuurslid     

MVA-kantoor
De vereniging beschikt over een eigen kantoor dat is gevestigd aan de Frans van Mierisstraat 59 in Amsterdam. Het MVA- kantoor wordt geleid door de directie bestaande uit Nataly van Eykel, operationeel directeur en Edzard Bijvoet, commercieel directeur.

Noot voor de redactie:
Tot 1 januari 2019      Sven Heinen, voorzitter MVA: 020-6727074 (Smit & Heinen Makelaars en Taxateurs o/z)
Vanaf 1 januari 2019  Jerry Wijnen, voorzitter MVA: 020- 6761411 (Mar. J. Heule Makelaardij B.V.)