1-9-2022

De Telegraaf: Canon erfpacht zal hard stijgen
Door Richard van de Crommert

AMSTERDAM · De huidige hoge inflatie heeft ingrijpende gevolgen voor de erfpachtlasten.
Daarvoor waarschuwt Pieter Zeegers, erfpachtadviseur van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA).

Erfpachtlasten stijgen mee met de inflatie en dat kan een flinke strop worden
voor Amsterdamse huizenbezitters die in aanloop op een mogelijke overstap naar eeuwigdurende erfpacht hebben aangegeven in de toekomst canon te willen betalen. En hoe langer je met afkopen wacht, hoe hoger de bedragen worden die de gemeente zal incasseren.

De Stopera zal volgende maand aankondigen de erfpachttarieven in 2023 met 8,6 procent te verhogen. De gemeente kijkt bij het vaststellen daarvan naar de periode juli tot en met juni. De
inflatie wordt onverkort doorberekend voor wat betreft de eeuwigdurende erfpacht.
Voor Amsterdammers die nog in de zogeheten voortdurende erfpacht zitten, is de inflatie op 7,6
procent vastgesteld. Die Amsterdammers gaan de tariefsverhoging direct in de portemonnee voelen.

„Erfpacht is een gortdroog onderwerp, maar met behoorlijke financiële belangen, dus we moetenmensen bij de les houden”, zegt Zeegers. „Het betekent dat de canon volgend jaar
flink gaat stijgen.”

De vraag waar veel Amsterdamse huizenbezitters voor staan is of ze de erfpacht wel of niet moeten afkopen. Veel Amsterdammers hebben gekozen om de canon vast te klikken. „Maar die moeten zich dus realiseren dat de afkoopsom die je nu betaalt aanzienlijk lager is dan wanneer je het later gaat doen”, zegt de erfpachtspecialist. „Je zal zien dat je in de toekomst niet
meer de afkoopsom van nu betaalt, maar eentje die aanzienlijk hoger is. Dat komt voor een groot deel door de inflatie. Als je bij de overstap eerst vastklikt en daarna nog wil afkopen, dan ben
je als Amsterdamse huizenbezitter in 2023 al 40 procent duurder uit. Dat zijn percentages waar de meeste huizenbezitters geen rekening mee houden.”

Het meest voordelig lijkt volgens Zeegers dan ook om zo snel mogelijk af te kopen.
„Wie dat doet, heeft niet het financiële risico die met de inflatie samenhangt.”

De gemeente werkt traag in het afhandelen van verzoeken tot een overstap. „Er zijn hele grote achterstanden bij de verwerking daarvan. Veel mensen zitten nog in een traject waarbij de
overstap nog niet is afgerond. Dat geeft in veel gevallen wel nog de ruimte om te switchen van keuze en alsnog voor een afkoop te gaan.” Ook de spijtoptantenregeling, die vorig jaar
november werd aangekondigd voor huizenbezitters die de kans om over te stappen
hebben gemist, is er nog steeds niet.

Zeegers zou het goed vinden wanneer de gemeente voortaan niet alleen gunstige cijfers communiceert, maar ook een doorkijkje geeft waarbij duidelijk wordt, dat als mensen nu niks doen, de erfpacht veel duurder gaat worden.
„De toekomstige canon is niet meer afhankelijk van de woningmarkt, maar van de inflatie. Dit kan een situatie veroorzaken, waarbij huizenprijzen dalen maar de canon hard door stijgt.”

Vragen?
Voor vragen  kunt u contact opnemen met de  Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) van maandag tot en met vrijdag van 08:30 – 17:00 uur, op 020 673 3322 of stuur een email naar: info@mva.nl

Deel dit bericht