18-5-2022

Sandra van der Zee (Pappie & van der Zee MAKELAARS)

Via deze aankoopspecial willen wij nogmaals de aandacht vestigen op de NVM erecode, en met name voor wat regels 1 en 3: In geval het verlenen van een dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van een andere opdrachtgever, treedt een NVM-lid slechts in het belang van één van die opdrachtgevers op.

In de huidige woningmarkt komt het nogal eens voor dat een makelaarskantoor met meerdere partijen bij hetzelfde object komt kijken. Alhoewel het bezichtigen van een woning met meerdere kijkers nog niet betekent dat er direct tegengestelde belangen zijn (het is immers nog niet duidelijk welke van die kijkers ook daadwerkelijk willen bieden), komen de belangen van de ene aankoop-klant vrij snel lijnrecht tegenover die van de andere klant te staan. Het NVM-kantoor kan hiermee – onbedoeld – in een spagaat terecht komen.

Wij hebben deze kwestie met de MVA Projectgroep Aankoop al in september 2021 onder de aandacht gebracht van de NVM. Helaas heeft dit nog steeds niet geleid tot een oplossing, daarom nogmaals graag jouw aandacht voor het volgende:

Communicatie
Om te voorkomen dat de makelaardij (opnieuw) in een kwaad daglicht wordt gezet en er problemen ontstaan, is een goede communicatie belangrijk. Het NVM-kantoor dient tijdig aan de opdrachtgevers aan te geven, dat bij aankoop een risico van belangenverstrengeling kan ontstaan en dat bij een specifiek object, slechts de belangen van één opdrachtgever kunnen worden behartigd.
Daarom het nadrukkelijke advies om in een dergelijke situatie als kantoor slechts op te treden voor één klant. Een uitzondering hierop geldt voor kantoren met twee vestigingen, mits elke communicatie over dit object/advies wordt gescheiden.

Let op: Niet naleving van deze Erecode kan worden onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NVM.

Deel dit bericht