8-9-2022

De gemeente Amsterdam geeft erfpachters, die in deze regeling worden gezien als ‘Spijtoptant’, de kans om binnen een periode van zes maanden éénmalig (opnieuw) een aanvraag om overstap naar het eeuwigdurend erfpacht in te dienen. Zo’n aanvraag zal worden beoordeeld op basis van de financiële voorwaarden die golden tussen 1 oktober 2017 en 8 januari 2020. De concept regeling hiervan, welke aangeeft onder wat voor voorwaarden erfpachters in deze regeling vallen, ligt nu ter inspraak tot en met 19 september a.s.

De Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) heeft zich de laatste vijf jaar voortdurend beziggehouden met deze kwestie. De erfpachtcommissie van de MVA heeft n.a.v. de inhoud van de concept spijtoptantenregeling een aantal vragen voor de Gemeente Amsterdam. Deze vragen zijn gebundeld en via de inspraak mogelijkheid bij de gemeente ingediend.

Klik hier voor de lijst vragen die de MVA onder de aandacht heeft gebracht bij de gemeente voordat er overgegaan wordt tot besluitvorming.

 „Erfpacht is een gortdroog onderwerp, maar met behoorlijke financiële belangen, dus we moeten mensen bij de les houden” (Pieter Zeegers, Erfpacht deskundige MVA)”. 

Jij kunt ook inspreken!
De erfpacht commissie en het bestuur van de MVA roept iedereen op die het recht heeft in te spreken, om gebruik te maken van deze mogelijkheid! Hier kom je op de pagina van de gemeente waar je jouw reactie achter kan laten. Het invullen van het formulier duurt ongeveer 5 minuten. 

Vragen?
Voor vragen  kunt u contact opnemen met de  Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) van maandag tot en met vrijdag van 08:30 – 17:00 uur, op 020 673 3322 of stuur een email naar: info@mva.nl

 

Deel dit bericht