30-3-2018

Althans, als het aan het bestuur van de Amsterdamse Makelaarsvereniging ligt. ‘De afgelopen maanden is dit onderwerp weer uiterst actueel geworden’, zegt voorzitter Sven Heinen. Het gebrek aan visie bij de NVM is schrijnend in een periode waarin die juist zo noodzakelijk is.
 
De woningmarkt in heel Nederland is in beweging, in sommige gebieden is die roodgloeiend. ‘Makelaars kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het ingewikkelde proces dat die woningmarkt doormaakt. Het vak van makelaar verandert en als belangenvereniging van makelaars zul je in die veranderingen de lead moeten nemen’. Stevige taal van de Amsterdamse voorzitter die erom bekend staat geen blad voor de mond te nemen. Zijn voorganger kreeg eerder in 2009 de handen net niet op elkaar voor een afsplitsing. ‘Het draagvlak was groot, maar niet groot genoeg’, zegt Heinen. Ik verwacht dat dat nu anders zal zijn.

Door het beperkte aanbod komen veel makelaarskantoren in de problemen. Als Amsterdamse vereniging zijn we ons daar bewust van. Met nieuwe producten en gedegen educatie proberen we als Amsterdamse afdeling de toegevoegde waarde van onze makelaars duidelijk te maken aan de consument. Erfpacht, nieuwbouw, expathuisvesting, het zijn voorbeelden van specialismes waar onze MVA-makelaars in uitblinken en waarin ze toegevoegde waarde hebben. Omdat de NVM zich als branche-organisatie opstelt en niet de belangen van haar leden behartigt, moeten we dat zelf doen. Vandaar dat we in de Algemene Ledenvergadering in mei de afsplitsing zullen agenderen.