12-1-2023

De Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) geeft feiten over de woningmarkt in de gemeente Amsterdam en de stadsdelen.

AANBOD
Ontwikkelingen in het aanbod en de vraagprijzen in de gemeente Amsterdam

Gedurende het vierde kwartaal van 2022 zijn er in totaal 1.752 woningen te koop gezet in de gemeente Amsterdam. Dit is een stijging van 9,5% ten opzichte van een kwartaal eerder en een stijging van 94% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021 (van 902 naar 1.752). Hiermee komt het woningaanbod in de buurt van het derde kwartaal van 2020, toen het aantal woningen voor het laatst boven de 1.700 lag.

De mediane vraagprijs van een woning is het afgelopen kwartaal gestegen met 1,5% ten opzichte van het derde kwartaal van 2022: €647.000 tegenover €640.000. Ook in vergelijking met het vierde kwartaal van 2021 zien we een stijging van 4,7%. De mediane vraagprijs per m2 is met 1,1% gestegen t.o.v. een kwartaal eerder; kijken we naar het vierde kwartaal van 2021 is deze gestegen met 5,3%.

Jerry Wijnen, voorzitter MVA: Het is duidelijk te zien dat het aanbod stijgt en dat de prijzen normaliseren. De ogenschijnlijk eindeloze groei is in het derde kwartaal tot een halt geroepen, waardoor de markt zich in het vierde kwartaal is gaan herstellen. De vraagprijzen zijn terug naar het niveau van eind 2019. Door de gestegen hypotheekrente is de leencapaciteit echter lager geworden, dit is zeker voor de startende koper een obstakel.    

Stadsdelen
In alle stadsdelen zien we een lichte stijging in het totale woningaanbod in vergelijking met het derde kwartaal, behalve in Oost en West waarbij het nagenoeg gelijk gebleven is. Wanneer we het aanbod vergelijken met het vierde kwartaal van 2021 is een flinke stijging te zien; in Zuid en Nieuw-West is het aanbod met wel 122% gestegen. Over de gehele linie bekeken is het aanbod in het vierde kwartaal bijna verdubbeld ten opzichte van het vierde kwartaal in 2021.

In absolute aantallen staan er aan het eind van het vierde kwartaal 152 meer woningen te koop dan aan het einde van het derde kwartaal, maar ook hier zien we per stadsdeel  verschillen. In Zuid staan er in totaal 444 woningen te koop (+17%), terwijl dit in Zuidoost slechts 71 is (+23%).

De mediane vraagprijs in het vierde kwartaal van 2022 laat een wisselend beeld zien per stadsdeel. In Noord, Zuidoost, Zuid en West is de vraagprijs gestegen ten opzichte van zowel het derde kwartaal van 2022 als het vierde kwartaal van 2021.

De looptijd van het aanbod is in elk stadsdeel, behalve Zuidoost, gestegen. Dit houdt in dat woningen die op 31 december nog te koop staan, al langer in aanbod zijn dan het voorgaande kwartaal. In het vierde kwartaal staan huizen gemiddeld 50 dagen te koop, terwijl dit in het derde kwartaal nog 30 dagen was.

TRANSACTIES
Ontwikkelingen in het aantal verkochte woningen in de gemeente Amsterdam

In de gemeente Amsterdam verkochten MVA-makelaars in het vierde kwartaal 1.980 woningen (voorlopig cijfer). Dit is een stijging van 11% ten opzichte van het derde kwartaal, waar de markt op dat moment erg onrustig was vanwege de plotselinge stijgingen in de hypotheekrente. Wel is een daling van 9,6% te zien ten opzichte van de verkochte woningen in het vierde kwartaal van 2021.

De totale mediane transactieprijs bedraagt € 538.000, een daling van 3,9% ten opzichte van het vorige kwartaal en een daling van 10,4% als we kijken naar het vierde kwartaal van 2021. Hiermee is de transactieprijs vergelijkbaar met het niveau van begin 2020.

Ook de vierkantemeterprijs is gedaald, 4,5% ten opzichte van een jaar eerder en 4,6% in vergelijking met vorig kwartaal, waarmee het bedrag uitkomt op gemiddeld €7.316 in de gemeente Amsterdam. Dit is een vergelijkbare vierkantemeterprijs als in het derde kwartaal van 2021.

Wanneer we de transactieprijzen en vierkantemeterprijzen afzetten tegen de verschillende woningtypen, is te zien dat de grootste dalingen in het segment ‘vrijstaande huizen’ heeft plaatsgevonden. Hierbij is de transactieprijs namelijk 25% lager dan in het voorgaande kwartaal en de vierkantemeterprijs 19% lager. Echter, dit ging in het vierde kwartaal van 2022 om slechts 23 verkochte woningen. Appartementen (goed voor 1741 van de 1980 verkochte woningen) laten een daling van 4,0% zien in de transactieprijs in vergelijking met het derde kwartaal en een daling van 3,6% in de vierkantemeterprijs.

De verkooptijd was in het vierde kwartaal van 2022 29 dagen, wat in het derde kwartaal nog 27 dagen was en in het vierde kwartaal van 2021 24 dagen. Hiermee zien we een lichte stijging en duurt het dus iets langer voordat een woning verkocht is.

Transactieprijs stadsdelen
Het aantal woningen dat in het vierde kwartaal is verkocht door MVA-makelaars is in alle stadsdelen gestegen ten opzichte van het derde kwartaal, behalve in Oost waar dit aantal met 1% is gedaald. In stadsdeel Centrum is het aantal transacties gestegen van 199 naar 245, een stijging van 23%.

Over de gehele linie is een daling te zien in de transactieprijzen, zowel in vergelijking met het derde kwartaal van 2022 als het vierde kwartaal van 2021. Alleen in Noord is een kleine stijging te zien ten opzichte van vorig jaar (+1,3%) en in Zuidoost ten opzichte van het derde kwartaal (+1,2%). In stadsdeel Centrum ligt de transactieprijs 13,4% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Prijs per m² stadsdelen
Ook bij de mediane transactieprijzen per m2 zien we een daling in alle stadsdelen ten opzichte van zowel het derde kwartaal van 2022 als het vierde kwartaal van 2021. In Zuidoost is de vierkantemeterprijs gedaald met wel 10,9%, ten opzichte van Q3, terwijl dit in West 1,3% was.

Transactieprijzen tegenover vraagprijzen
In de gemeente Amsterdam werd het afgelopen kwartaal gemiddeld 2,3% meer betaald voor een woning dan de vraagprijs. Dit is een daling t.o.v. van het derde kwartaal van 2022, toen werd er gemiddeld 7,4% meer betaald voor een woning. Kijken we wat verder terug in de tijd zien we dat dit percentage in het 4de kwartaal van 2021 nog op 12% lag maar dat dit de jaren daarvoor beduidend lager was met een gemiddelde van ongeveer 5%.

Van het totaal aantal verkochte woningen werd 63% boven de vraagprijs verkocht. Ook hier zien we een daling ten opzichte van een kwartaal eerder toen nog 82% van het totaal aantal verkochte woningen boven de vraagprijs verkocht werd, echter kijkend naar de afgelopen jaren (4de kwartaal) zien we dat het percentage jaarlijks rond de 62% heeft gelegen.

Ook in de rest van Nederland zien we een daling van het aantal verkochte woningen boven de vraagprijs. In Q3 werd 66% van alle woningen boven de vraagprijs verkocht, in Q4 bedroeg het percentage 45%.

Ondanks het gestegen aanbod, de langere looptijden en de lagere vierkantemeterprijs, worden woningen in elk stadsdeel verkocht boven de vraagprijs. De mate waarin wordt overboden is minder sterk dan in het derde kwartaal van 2022 of in het vierde kwartaal van 2021, maar het ligt nog steeds tussen de 0,7% (Zuid) en 4,2% (West).

Ook het percentage woningen dat boven de vraagprijs wordt verkocht, blijft een positief getal tonen. In West wordt 75% van de woningen boven de vraagprijs verkocht, in Centrum is dat 47%. Deze percentages waren vorig jaar en vorig kwartaal hoger (West: 93% en 89%, Centrum: 70% en 69%), maar het laat nog steeds zien dat bieden boven de vraagprijs aan de orde van de dag is.

Krapte indicator
De krapte indicator is in de gemeente Amsterdam gelijk gebleven met het voorgaande kwartaal, in beide gevallen was de krapte indicator 2,7. Hiermee komt de krapte op hetzelfde niveau als in het tweede kwartaal van 2020. Dit betekent dat een potentiële koper in Amsterdam het vierde kwartaal nog steeds gemiddeld uit drie woningen kon kiezen.

Ook per stadsdeel bekeken is de krapte ongeveer hetzelfde gebleven ten opzichte van het derde kwartaal. In Oost (2,2), Nieuw-West (2,6) en Noord (2,7) is de indicator exact hetzelfde gebleven, terwijl in West een kleine daling te zien is van 2,3 naar 2,0 en in Centrum van 4,1 naar 3,9. Alleen in Zuid en Zuid-Oost is een marginale stijging te zien, echter blijft de krapte in beide gevallen rond de 3,0.

Jerry Wijnen, voorzitter MVA: Waar we in het derde kwartaal een flinke opschudding zagen, mede dankzij de stijgingen van de hypotheekrente, zien we in het vierde kwartaal een meer normaliserende markt. Veel cijfers lijken terug te zijn op een niveau voor COVID-19, maar het aanbod is definitief groter. De ontwikkelingen in de nieuwbouwsector baart ons grote zorg. De bouwdoelstellingen worden niet behaald, iedereen in de vastgoedsector weet dat nieuwbouw een belangrijk onderdeel is van het oplossen van de woningnood. Met name het gesegmenteerd bouwen voor specifieke doelgroepen vinden wij erg belangrijk.

Voor mediaverzoeken kunt u contact opnemen met Nataly van Eykel, Makelaarsvereniging Amsterdam van maandag tot en met vrijdag van 08:30 – 17:00 uur, op 020 673 3322 of stuur een email naar: info@mva.nl.

Deel dit bericht