3-8-2022

In de koopovereenkomst wordt er een bedenktijd gespecificeerd. Deze bedenktijd moet wettelijk minimaal drie dagen zijn en is bedoeld om de consument koper gelegenheid te geven om, zonder opgaaf van reden, de koop nog te kunnen ontbinden, zelfs na het tekenen van de koopovereenkomst. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de koopovereenkomst door beide partijen is getekend en loopt na de overeengekomen duur af om middernacht. Dus wanneer op maandag de koopovereenkomst is getekend en de bedenktijd is drie dagen, zal deze ingaan op dinsdag en verloopt deze op donderdag om 23:59.

Meer weten? Klik hier voor meer informatie over het aankoopproces van een woning in Amsterdam.
Of  neem contact met ons op via info@mva.nl

Deel dit bericht