Disclaimer voor www.mva.nl

Op het gebruik van deze website www.mva.nl (KvK 40530261) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Makelaarsvereniging Amsterdam streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Makelaarsvereniging Amsterdam niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Mva.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Auteursrechten

Alle publicaties en uitingen van Makelaarsvereniging Amsterdam zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Makelaarsvereniging Amsterdam daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.